Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
77

PSALMUL 77

Către mai-marele cântăreţilor.

După Iedutun. Un psalm al lui Asaf

771Strig

77:1
Ps. 3:4
cu glasul meu către Dumnezeu,

strig cu glasul meu către Dumnezeu, și El mă va asculta.

2În

77:2
Ps. 50:15
ziua necazului meu, caut
77:2
Is. 26:9,16
pe Domnul;

noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare;

sufletul meu nu vrea nicio mângâiere.

3Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem;

mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește duhul

77:3
Ps. 142:3
143:4
. (Oprire)

4Tu îmi ţii pleoapele deschise

și, de mult ce mă frământ, nu pot vorbi.

5Mă gândesc

77:5
Deut. 32:7Ps. 143:5Is. 51:9Ps. 42:8
la zilele de demult,

la anii de odinioară.

6Mă gândesc la cântările

77:6
Ps. 42:8
mele noaptea,

cuget

77:6
Ps. 4:4
adânc înăuntrul inimii mele,

îmi cade duhul pe gânduri și zic:

7„Va lepăda

77:7
Ps. 74:1
Domnul pentru totdeauna?

Și nu va mai

77:7
Ps. 85:1
fi El binevoitor?

8S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie?

S-a dus făgăduinţa

77:8
Rom. 9:6
Lui pentru totdeauna?

9A uitat

77:9
Is. 49:15
Dumnezeu să aibă milă?

Și-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” (Oprire)

10Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr

77:10
Ps. 31:22

este că dreapta Celui Preaînalt nu mai este aceeași.”

11Dar tot voi lăuda

77:11
Ps. 143:5
lucrările Domnului,

căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;

12da, mă voi gândi la toate lucrările Tale

și voi lua aminte la toate isprăvile Tale.

13Dumnezeule, căile

77:13
Ps. 73:17
Tale sunt sfinte!

Care

77:13
Exod 15:11
dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?

14Tu ești Dumnezeul care face minuni;

Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.

15Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit

77:15
Exod 6:6Deut. 9:29
pe poporul Tău,

pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif. (Oprire)

16Când Te-au văzut

77:16
Exod 14:21Ios. 3:15,16Ps. 14:3Hab. 3:8
apele, Dumnezeule,

când Te-au văzut apele, s-au cutremurat

și adâncurile s-au mișcat.

17Norii au turnat apă cu găleata,

tunetul a răsunat în nori,

și

77:17
2 Sam. 22:15Hab. 3:11
săgeţile Tale au zburat în toate părţile.

18Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt,

fulgerele

77:18
Ps. 97:4
au luminat lumea:

pământul s-a mișcat și s-a

77:18
2 Sam. 22:8
cutremurat.

19Ţi-ai croit un drum prin

77:19
Hab. 3:15
mare,

o cărare prin apele cele mari,

și

77:19
Exod 14:28
nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.

20Ai povăţuit

77:20
Exod 13:21
14:19Ps. 78:52
80:1Is. 63:11,12Osea 12:13
pe poporul Tău ca pe o turmă,

prin mâna lui Moise și Aaron.