Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
78

PSALMUL 78

O cântare a lui Asaf

781Ascultă

78:1
Is. 51:4
, poporul meu, învăţăturile mele!

Luaţi aminte la cuvintele gurii mele!

2Îmi deschid

78:2
Ps. 49:4Mat. 13:35
gura și vorbesc în pilde,

vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi.

3Ce

78:3
Ps. 44:1
am auzit, ce știm,

ce ne-au povestit părinţii noștri,

4nu

78:4
Deut. 4:9
6:7Ioel 1:3
vom ascunde de copiii lor,

ci vom

78:4
Exod 12:26,27
13:8,14Ios. 4:6,7
vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,

puterea Lui și minunile pe care le-a făcut.

5El

78:5
Ps. 147:19
a pus o mărturie în Iacov,

a dat o Lege în Israel

și a poruncit părinţilor noștri

să-și

78:5
Deut. 4:9
6:7
11:19
înveţe în ea copiii,

6ca

78:6
Ps. 102:18
să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște

și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor,

7pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu,

să nu uite lucrările lui Dumnezeu

și să păzească poruncile Lui.

8

78:8
2 Împ. 17:14Ezec. 20:18
nu fie ca părinţii lor,

un

78:8
Exod 32:9
33:3
34:9Deut. 9:6,13
31:27Ps. 68:6
neam neascultător și răzvrătit,

un neam care

78:8
2 Cron. 20:33
n-avea o inimă tare

și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!

9Fiii lui Efraim, înarmaţi și trăgând cu arcul,

au dat dosul în ziua luptei,

10pentru că n-au

78:10
2 Împ. 17:15
ţinut legământul lui Dumnezeu

și n-au voit să umble întocmai după Legea Lui.

11Au dat uitării

78:11
Ps. 106:13
lucrările Lui,

minunile Lui pe care li le arătase.

12Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni

78:12
Exod 7:8-12

în ţara Egiptului, în

78:12
Gen. 32:3Num. 13:22Is. 19:11,13Ezec. 30:14
câmpia Ţoan.

13A despărţit

78:13
Exod 14:21
marea și le-a deschis un drum prin ea,

ridicând

78:13
Exod 15:8Ps. 33:7
apele ca un zid.

14I-a călăuzit

78:14
Exod 13:21
14:24Ps. 105:39
ziua cu un nor

și toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor.

15A despicat

78:15
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 105:411 Cor. 10:4
stânci în pustie

și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe.

16A făcut să ţâșnească izvoare din

78:16
Deut. 9:21Ps. 105:41
stânci

și să curgă ape ca niște râuri.

17Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui,

n-au încetat să se răzvrătească

78:17
Deut. 9:22Ps. 95:8Evr. 3:16
împotriva Celui Preaînalt în pustie.

18Au ispitit

78:18
Exod 16:2
pe Dumnezeu în inima lor,

cerând mâncare după poftele lor.

19Au vorbit

78:19
Num. 11:4
împotriva lui Dumnezeu

și au zis: „Oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie?

20Iată

78:20
Exod 17:6Num. 20:11
că El a lovit stânca de au curs ape

și s-au vărsat șiroaie.

Dar va putea El să dea și pâine

sau să facă rost de carne poporului Său?”

21Domnul a auzit și S-a

78:21
Num. 11:1,10
mâniat.

Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov

și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia Lui,

22pentru că n-au crezut

78:22
Evr. 3:18Iuda 5
în Dumnezeu,

pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui.

23El a poruncit norilor de sus

și

78:23
Gen. 7:11Mal. 3:10
a deschis porţile cerurilor:

24a plouat

78:24
Exod 16:4,14Ps. 105:40Ioan 6:311 Cor. 10:3
peste ei mană de mâncare

și le-a dat grâu din cer.

25Au mâncat cu toţii pâinea celor mari

și le-a trimis mâncare să se sature.

26A pus

78:26
Num. 11:31
să sufle în ceruri vântul de răsărit

și a adus, prin puterea Lui, vântul de miazăzi.

27A plouat peste ei carne ca pulberea

și păsări înaripate cât nisipul mării;

28le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor,

de jur împrejurul locuinţelor lor.

29Ei

78:29
Num. 11:10
au mâncat și s-au săturat din destul:

Dumnezeu le-a dat ce doriseră.

30Dar n-apucaseră să-și astâmpere bine pofta,

mâncarea

78:30
Num. 11:33
le era încă în gură,

31când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor,

a lovit de moarte pe cei mai tari dintre ei

și a doborât pe tinerii lui Israel.

32Cu toate acestea, ei

78:32
Num. 14:16,17
n-au încetat să păcătuiască

și

78:32
Vers. 22.

n-au crezut în minunile Lui.

33De

78:33
Num. 14:29,35
26:64,65
aceea, El le-a curmat zilele ca o suflare,

le-a curmat anii printr-un sfârșit năprasnic.

34Când

78:34
Osea 5:15
îi lovea de moarte, ei Îl căutau,

se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu;

35își aduceau aminte că Dumnezeu

78:35
Deut. 32:4,15,31
este Stânca lor

și că Dumnezeul Atotputernic este Izbăvitorul

78:35
Exod 15:13Deut. 7:8Is. 41:14
44:6
63:9
lor.

36Dar Îl înșelau

78:36
Ezec. 33:31
cu gura

și-L minţeau cu limba.

37Inima

78:37
Vers. 8.

nu le era tare faţă de El

și nu erau credincioși legământului Său.

38Totuși

78:38
Num. 14:18,20
, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea și nu nimicește;

Își oprește

78:38
Is. 48:9
de multe ori mânia

și

78:38
1 Împ. 21:29
nu dă drumul întregii Lui urgii.

39El Și-a

78:39
Ps. 103:14,16
adus deci aminte că
78:39
Gen. 6:3Ioan 3:6
ei nu erau decât carne,

o

78:39
Iov 7:7,16Iac. 4:14
suflare care trece și nu se mai întoarce.

40De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva Lui în pustie!

De câte ori L-au mâniat

78:40
Vers. 17.
Ps. 95:9,10Is. 7:13
63:10Efes. 4:30Evr. 3:16,17
ei în pustietate!

41Da, n-au încetat să ispitească

78:41
Num. 14:22Deut. 6:16
pe Dumnezeu

și să întărâte

78:41
Vers. 20.

pe Sfântul lui Israel.

42Nu și-au mai adus aminte de puterea Lui,

de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaș,

43de minunile pe care le-a

78:43
Vers. 12.
Ps. 105:27
făcut în Egipt

și de semnele Lui minunate din câmpia Ţoan.

44Cum

78:44
Exod 7:20Ps. 105:29
le-a prefăcut râurile în sânge

și n-au putut să bea din apele lor.

45Cum a

78:45
Exod 8:24Ps. 105:31
trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat

și

78:45
Exod 8:6Ps. 105:30
broaște care i-au nimicit.

46Cum

78:46
Exod 10:13,15Ps. 105:34,35
le-a dat holdele pradă omizilor,

rodul muncii lor, pradă lăcustelor.

47Cum le-a

78:47
Exod 9:23,25Ps. 105:33
prăpădit viile, bătându-le cu piatră,

și smochinii din Egipt cu grindină.

48Cum le-a lăsat

78:48
Exod 9:23-25Ps. 105:32
vitele pradă grindinei

și turmele, pradă focului cerului.

49El Și-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă,

urgia, iuţimea și necazul:

o droaie de îngeri aducători de nenorociri.

50Cum Și-a dat drum slobod mâniei,

nu le-a scăpat sufletul de la moarte

și le-a dat viaţa pradă molimei;

51cum

78:51
Exod 12:29Ps. 105:36
136:10
a lovit pe toţi întâii născuţi din Egipt,

pârga puterii în corturile

78:51
Ps. 106:22
lui Ham.

52Cum a

78:52
Ps. 77:20
pornit pe poporul Său ca pe niște oi

și i-a povăţuit ca pe o turmă în pustie.

53Cum i-a dus

78:53
Exod 14:19,20
fără nicio grijă,

ca să nu le fie frică,

iar

78:53
Exod 14:27,28
15:10
marea a acoperit pe vrăjmașii lor.

54Cum i-a adus spre hotarul Lui cel sfânt

78:54
Exod 15:17
,

spre muntele acesta, pe

78:54
Ps. 44:3
care dreapta Lui l-a câștigat.

55Cum a izgonit

78:55
Ps. 44:2
neamurile dinaintea lor,

le-a

78:55
Ios. 13:7
19:51Ps. 136:21,22
împărţit ţara în părţi de moștenire

și a pus seminţiile lui Israel să locuiască în corturile lor.

56Dar

78:56
Iuda 2,11,12
ei au ispitit pe Dumnezeul Preaînalt, s-au răzvrătit împotriva Lui

și n-au ţinut poruncile Lui,

57ci s-au

78:57
Vers. 41.
Ezec. 20:27,28
depărtat și au fost necredincioși, ca și părinţii lor,

s-au abătut la o parte, ca

78:57
Osea 7:16
un arc înșelător,

58L-au

78:58
Deut. 32:16,21Jud. 2:12,20Ezec. 20:28
supărat prin înălţimile
78:58
Deut. 12:2,41 Împ. 11:17
12:31
lor

și I-au stârnit gelozia cu idolii lor.

59Dumnezeu a auzit și S-a mâniat

și a urgisit rău de tot pe Israel.

60A

78:60
1 Sam. 4:11Ier. 7:12,14
26:6,9
părăsit locuinţa Lui din Silo,

cortul în care locuia între oameni.

61Și-a

78:61
Jud. 18:30
dat slava pradă robiei

și măreţia Lui, în mâinile vrăjmașului.

62A

78:62
1 Sam. 4:10
dat pradă sabiei pe poporul Lui

și S-a mâniat pe moștenirea Lui.

63Pe tinerii lui i-a ars focul

și fecioarele

78:63
Ier. 7:34
16:9
25:10
lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă.

64Preoţii

78:64
1 Sam. 4:11
22:18
săi au căzut uciși de sabie,

și văduvele

78:64
Iov 27:15Ezec. 24:23
lui nu s-au bocit.

65Atunci, Domnul S-a

78:65
Ps. 44:23
trezit, ca
78:65
Is. 42:13
unul care a dormit,

ca un viteaz îmbărbătat de vin,

66și

78:66
1 Sam. 5:6,12
6:4
a lovit pe potrivnicii Lui care fugeau,

acoperindu-i cu veșnică ocară.

67Însă a lepădat cortul lui Iosif

și n-a ales seminţia lui Efraim,

68ci a ales seminţia lui Iuda,

muntele Sionului, pe

78:68
Ps. 87:2
care-l iubește.

69Și-a

78:69
1 Împ. 6:1
zidit Sfântul Locaș ca cerurile de înalt

și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci.

70A

78:70
1 Sam. 16:11,122 Sam. 7:8
ales pe robul Său David

și l-a luat de la staulele de oi.

71L-a luat dindărătul oilor

78:71
Gen. 33:13Is. 40:11
care alăptau,

ca să pască

78:71
2 Sam. 5:21 Cron. 11:2
pe poporul Său Iacov și pe moștenirea Sa Israel.

72Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită

78:72
1 Împ. 9:4

și i-a povăţuit cu mâini pricepute.