Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
79

PSALMUL 79

Un psalm al lui Asaf

791Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea

79:1
Exod 15:17Ps. 74:2
Ta,

au pângărit Templul Tău cel sfânt

79:1
Ps. 74:7

și au

79:1
2 Împ. 24:9,102 Cron. 36:19Mica 3:12
prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.

2Trupurile

79:2
Ier. 7:33
16:4
34:20
neînsufleţite ale robilor Tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului,

și carnea credincioșilor Tăi au dat-o s-o mănânce fiarele pământului.

3Ca apa le-au vărsat sângele, de jur împrejurul Ierusalimului,

și

79:3
Ps. 141:7Ier. 14:16
16:4Apoc. 11:9
n-a fost nimeni să-i îngroape.

4Am ajuns de

79:4
Ps. 44:13
80:6
ocara vecinilor noștri,

de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară.

5Până

79:5
Ps. 74:1,9,10
85:5
89:46
când, Doamne, Te vei mânia fără încetare

și va

79:5
Ţef. 1:18
3:8
arde mânia Ta ca focul?

6Varsă-Ţi

79:6
Ier. 10:25Apoc. 16:1
mânia peste neamurile care nu
79:6
Is. 45:4,52 Tes. 1:8
Te cunosc

și peste împărăţiile care nu cheamă

79:6
Ps. 53:4
Numele Tău!

7Căci au mâncat pe Iacov

și i-au pustiit locuinţa.

8Nu-Ţi

79:8
Is. 64:9
mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri,

ci să ne iasă degrabă înainte îndurările Tale,

căci suntem nenorociţi

79:8
Deut. 28:43Ps. 142:6
de tot!

9Ajută-ne

79:9
2 Cron. 14:11
, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău!

Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele, pentru Numele

79:9
Ier. 14:7,21
Tău!

10Pentru ce

79:10
Ps. 42:10
115:2
să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”

Să se știe înaintea ochilor noștri, printre neamuri,

că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi!

11Să ajungă

79:11
Ps. 102:20
până la Tine gemetele prinșilor de război!

Scapă, prin braţul Tău cel puternic, pe cei ce pier!

12Întoarce vecinilor noștri de

79:12
Gen. 4:15Is. 65:6,7Ier. 32:18Luca 6:38
șapte ori în sânul lor

batjocurile

79:12
Ps. 74:18,22
care Ţi le-au aruncat ei Ţie, Doamne!

13Și

79:13
Ps. 74:1
95:7
100:3
noi, poporul Tău, turma pășunii Tale,

Te vom lăuda în veci

și vom

79:13
Is. 43:21
vesti din neam în neam laudele Tale.