Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

PSALMUL 7

O cântare de jale a lui David.

Cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș

71Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea!

Scapă-mă

7:1
Ps. 31:15
de toţi prigonitorii mei și izbăvește-mă,

2ca

7:2
Is. 38:13
să nu mă sfâșie ca un leu,

care înghite

7:2
Ps. 50:22
fără să sară cineva în ajutor!

3Doamne Dumnezeule, dacă

7:3
2 Sam. 16:7,8
am făcut un astfel de rău,

dacă este fărădelege

7:3
1 Sam. 24:11
pe mâinile mele,

4dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine

și n-am izbăvit

7:4
1 Sam. 24:7
26:9
pe cel ce mă asuprea fără temei,

5atunci să mă urmărească vrăjmașul și să m-ajungă,

să-mi calce viaţa la pământ

și slava mea în pulbere să mi-o arunce! (Oprire)

6Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta!

Scoală-Te

7:6
Ps. 94:2
împotriva urgiei potrivnicilor mei,

trezește-Te

7:6
Ps. 44:23
ca să-mi ajuţi și rânduiește o judecată!

7Să Te înconjoare adunarea popoarelor

și șezi mai sus decât ea, la înălţime!

8Domnul judecă popoarele:

fă-mi dreptate, Doamne, după

7:8
Ps. 18:20
35:24
neprihănirea și nevinovăţia mea!

9Ah, pune odată capăt răutăţii celor răi și întărește pe cel neprihănit,

Tu, care cercetezi

7:9
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 139:1Ier. 11:20
17:10
20:12Apoc. 2:23
inimile și rărunchii, Dumnezeule drept!

10Scutul meu este în Dumnezeu,

care mântuiește pe cei cu inima curată

7:10
Ps. 125:4
.

11Dumnezeu este un judecător drept,

un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

12Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu Își ascute sabia

7:12
Deut. 32:41
,

Își încordează arcul și-l ochește,

13îndreaptă asupra lui săgeţi

7:13
Deut. 32:23,42Ps. 64:7
omorâtoare

și-i aruncă săgeţi arzătoare!

14Iată că cel rău

7:14
Iov 15:35Is. 33:11
59:4Iac. 1:15
pregătește răul,

zămislește fărădelegea și naște înșelăciunea:

15face o groapă, o sapă

și tot el cade în groapa

7:15
Est. 7:10Iov 4:8Ps. 9:15
10:2
35:8
94:23
141:10Prov. 5:22
26:27Ecl. 10:8
pe care a făcut-o.

16Fărădelegea

7:16
1 Împ. 2:32Est. 9:25
pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui

și silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.

17Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui

și voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt.

8

PSALMUL 8

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David

81Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat

8:1
Ps. 148:13
este Numele Tău pe tot pământul!

Slava Ta se înalţă

8:1
Ps. 113:4
mai presus de ceruri.

2Din gura

8:2
Mat. 11:25
21:161 Cor. 1:27
copiilor și a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare

împotriva potrivnicilor tăi,

ca să astupi gura vrăjmașului

8:2
Ps. 44:14
și omului cu dor de răzbunare.

3Când privesc

8:3
Ps. 111:2
cerurile – lucrarea mâinilor Tale –,

luna și stelele pe care le-ai făcut,

4îmi zic: Ce este omul

8:4
Iov 7:17Ps. 144:3Evr. 2:6
, ca să Te gândești la el?

Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă?

5L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu

și l-ai încununat cu slavă și cu cinste.

6I-ai dat stăpânire

8:6
Gen. 1:26,28
peste lucrurile mâinilor Tale,

toate

8:6
1 Cor. 15:27Evr. 2:8
le-ai pus sub picioarele lui:

7oile și boii laolaltă,

fiarele câmpului,

8păsările cerului și peștii mării,

tot ce străbate cărările mărilor.

9Doamne, Dumnezeul

8:9
Vers. 1.
nostru,

cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

9

PSALMUL 9

Către mai-marele cântăreţilor.

Se cântă ca și „Mori pentru fiul”.

Un psalm al lui David

91Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea,

voi istorisi toate minunile Lui.

2Voi face din Tine bucuria

9:2
Ps. 5:11
și veselia mea,

voi cânta Numele tău, Dumnezeule

9:2
Ps. 56:2
83:18
Preaînalt,

3pentru că vrăjmașii mei dau înapoi,

se clatină și pier dinaintea Ta.

4Căci Tu îmi sprijini dreptatea și pricina mea

și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept.

5Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău,

le ștergi

9:5
Deut. 9:14Prov. 10:7
numele pentru totdeauna și pe vecie.

6S-au dus vrăjmașii! N-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice!

Niște cetăţi dărâmate de Tine! Li s-a șters pomenirea!

7Ei s-au dus, dar Domnul

9:7
Ps. 102:12,26Evr. 1:11
împărăţește în veac

și Și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată.

8El judecă lumea

9:8
Ps. 96:13
98:9
cu dreptate,

judecă popoarele cu nepărtinire.

9Domnul

9:9
Ps. 32:7
37:39
46:1
91:2
este scăparea celui asuprit,

scăpare la vreme de necaz.

10Cei ce cunosc

9:10
Ps. 91:14
Numele Tău se încred în Tine,

căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!

11Cântaţi Domnului, care împărăţește în Sion,

vestiţi

9:11
Ps. 107:22
printre popoare isprăvile Lui!

12Căci El răzbună

9:12
Gen. 9:5
sângele vărsat

și Își aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor.

13Ai milă de mine, Doamne!

Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei

și ridică-mă din porţile morţii,

14ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului

și să mă bucur

9:14
Ps. 13:5
20:5
35:9
de mântuirea Ta.

15Neamurile

9:15
Ps. 7:15,16
35:8
57:6
94:23Prov. 5:22
22:8
26:27
cad în groapa pe care au făcut-o

și li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.

16Domnul Se arată

9:16
Exod 7:5
14:4,10,31
, face dreptate

și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente

9:16
Ps. 19:14
92:3
. Oprire)

17Cei răi se întorc în Locuinţa morţilor:

toate neamurile

9:17
Iov 8:13Ps. 50:22
care uită pe Dumnezeu.

18Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie

9:18
Vers. 12.
,

nădejdea

9:18
Prov. 23:18
24:14
celor sărmani nu piere pe vecie.

19Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruiască omul;

neamurile să fie judecate înaintea Ta!

20Aruncă groaza în ei, Doamne,

ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni! (Oprire)