Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
80

PSALMUL 80

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat ca și „Crinii mărturiei”.

Un psalm al lui Asaf

801Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuiești pe Iosif ca

80:1
Ps. 77:20
pe o turmă!

Arată-Te

80:1
Exod 25:20,221 Sam. 4:42 Sam. 6:2Ps. 99:1
în strălucirea
80:1
Deut. 33:2Ps. 50:2
94:1
Ta, Tu, care șezi pe heruvimi!

2Trezește-Ţi puterea, înaintea

80:2
Num. 2:18-23
lui Efraim, Beniamin și Manase,

și vino în ajutorul nostru!

3Ridică-ne

80:3
Vers. 7,19.
Plâng. 5:21
, Dumnezeule,

80:3
Num. 6:25Ps. 4:6
67:1
să strălucească Faţa Ta și vom fi scăpaţi!

4Doamne, Dumnezeul oștirilor,

până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?

5Îi hrănești

80:5
Ps. 42:3
102:9Is. 30:20
cu o pâine de lacrimi

și-i adăpi cu lacrimi din plin.

6Ne faci

80:6
Ps. 44:13
79:4
să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri

și vrăjmașii noștri râd de noi între ei.

7Ridică-ne

80:7
Vers. 3,19.

, Dumnezeul oștirilor!

Fă să strălucească Faţa Ta și vom fi scăpaţi!

8Tu ai adus o

80:8
Is. 5:1,7Ier. 2:21Ezec. 15:6
17:6
19:10
vie din Egipt,

ai izgonit

80:8
Ps. 44:2
78:55
neamuri și ai sădit-o.

9Ai făcut

80:9
Exod 23:28Ios. 24:12
loc înaintea ei:

și ea a dat rădăcini și a umplut ţara.

10Munţii erau acoperiţi de umbra ei

și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu.

11Își întindea mlădiţele până la mare

și lăstarii până

80:11
Ps. 72:8
la râu.

12Pentru ce i-ai

80:12
Ps. 89:40,41Is. 5:5Naum 2:2
rupt gardul acum

de-o jefuiesc toţi trecătorii?

13O râmă mistreţul din pădure

și o mănâncă fiarele câmpului.

14Dumnezeul oștirilor, întoarce-Te iarăși!

Privește

80:14
Is. 63:15
din cer și vezi! Cercetează via aceasta!

15Ocrotește ce a sădit dreapta Ta

și pe fiul pe care Ţi

80:15
Is. 49:5
l-ai ales!…

16Ea este arsă de foc, este tăiată!

De

80:16
Ps. 39:11
76:7
mustrarea Feţei Tale, ei pier!

17Mâna Ta să fie

80:17
Ps. 89:21
peste omul dreptei Tale,

peste fiul omului pe care Ţi l-ai ales!

18Și atunci nu ne vom mai depărta de Tine.

Înviorează-ne iarăși și vom chema Numele Tău!

19Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne

80:19
Vers. 3,7.

iarăși!

Fă să strălucească Faţa Ta și vom fi scăpaţi!