Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
80

PSALMUL 80

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat ca și „Crinii mărturiei”.

Un psalm al lui Asaf

801Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuiești pe Iosif ca

80:1
Ps. 77:20
pe o turmă!

Arată-Te

80:1
Exod 25:20,221 Sam. 4:42 Sam. 6:2Ps. 99:1
în strălucirea
80:1
Deut. 33:2Ps. 50:2
94:1
Ta, Tu, care șezi pe heruvimi!

2Trezește-Ţi puterea, înaintea

80:2
Num. 2:18-23
lui Efraim, Beniamin și Manase,

și vino în ajutorul nostru!

3Ridică-ne

80:3
Vers. 7,19.
, Dumnezeule,

80:3
Num. 6:25Ps. 4:6
67:1
să strălucească Faţa Ta și vom fi scăpaţi!

4Doamne, Dumnezeul oștirilor,

până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?

5Îi hrănești

80:5
Ps. 42:3
102:9Is. 30:20
cu o pâine de lacrimi

și-i adăpi cu lacrimi din plin.

6Ne faci

80:6
Ps. 44:13
79:4
să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri

și vrăjmașii noștri râd de noi între ei.

7Ridică-ne

80:7
Vers. 3,19.
, Dumnezeul oștirilor!

Fă să strălucească Faţa Ta și vom fi scăpaţi!

8Tu ai adus o

80:8
Is. 5:1,7Ier. 2:21Ezec. 15:6
17:6
19:10
vie din Egipt,

ai izgonit

80:8
Ps. 44:2
78:55
neamuri și ai sădit-o.

9Ai făcut

80:9
Exod 23:28Ios. 24:12
loc înaintea ei:

și ea a dat rădăcini și a umplut ţara.

10Munţii erau acoperiţi de umbra ei

și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu.

11Își întindea mlădiţele până la mare

și lăstarii până

80:11
Ps. 72:8
la râu.

12Pentru ce i-ai

80:12
Ps. 89:40,41Is. 5:5Naum 2:2
rupt gardul acum

de-o jefuiesc toţi trecătorii?

13O râmă mistreţul din pădure

și o mănâncă fiarele câmpului.

14Dumnezeul oștirilor, întoarce-Te iarăși!

Privește

80:14
Is. 63:15
din cer și vezi! Cercetează via aceasta!

15Ocrotește ce a sădit dreapta Ta

și pe fiul pe care Ţi

80:15
Is. 49:5
l-ai ales!…

16Ea este arsă de foc, este tăiată!

De

80:16
Ps. 39:11
76:7
mustrarea Feţei Tale, ei pier!

17Mâna Ta să fie

80:17
Ps. 89:21
peste omul dreptei Tale,

peste fiul omului pe care Ţi l-ai ales!

18Și atunci nu ne vom mai depărta de Tine.

Înviorează-ne iarăși și vom chema Numele Tău!

19Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne

80:19
Vers. 3,7.
iarăși!

Fă să strălucească Faţa Ta și vom fi scăpaţi!

81

PSALMUL 81

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui Asaf

811Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră!

Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!

2Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă,

din harpa cea plăcută și din alăută!

3Sunaţi din trâmbiţă la luna nouă,

la luna plină, în ziua sărbătorii noastre!

4Căci aceasta este o lege

81:4
Lev. 23:24Num. 10:10
pentru Israel,

o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.

5El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif,

când a mers împotriva ţării Egiptului…

Atunci am auzit un glas

81:5
Ps. 114:1
pe care nu l-am cunoscut:

6„I-am descărcat

81:6
Is. 9:4
10:27Exod 1:14
povara de pe umăr

și mâinile lui nu mai ţin coșul.

7Ai strigat

81:7
Exod 2:23
14:10Ps. 50:15
în necaz și te-am izbăvit;

ţi-am răspuns

81:7
Exod 19:19
în locul tainic al tunetului

și te-am încercat

81:7
Exod 17:6,7Num. 20:13
la apele Meriba. (Oprire)

8Ascultă

81:8
Ps. 50:7
, poporul Meu, și te voi sfătui!

Israele, de M-ai asculta!

9Niciun dumnezeu

81:9
Deut. 32:12Is. 43:12
străin să
81:9
Exod 20:3,5
nu fie în mijlocul tău

și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!

10Eu

81:10
Exod 20:2
sunt Domnul Dumnezeul tău,

care te-am scos din ţara Egiptului;

deschide-ţi

81:10
Ps. 37:3,4Ioan 15:7Efes. 3:20
gura larg și ţi-o voi umple!

11Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu,

Israel nu

81:11
Exod 32:1Deut. 32:15,18
M-a ascultat.

12Atunci

81:12
Fapte 7:42
14:16Rom. 1:24,26
i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor

și au urmat sfaturile lor.

13O

81:13
Deut. 5:29
10:12,13
32:29Is. 48:18
! de M-ar asculta poporul Meu,

de ar umbla Israel în căile Mele!

14Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor,

Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor;

15cei ce

81:15
Ps. 18:45Rom. 1:30
urăsc pe Domnul L-ar linguși,

și fericirea lui Israel ar dăinui în veci.

16L-aș

81:16
Deut. 32:13,14Ps. 147:14
hrăni cu cel mai bun grâu

și l-aș sătura cu miere din

81:16
Iov 29:6
stâncă.”

82

PSALMUL 82

Un psalm al lui Asaf

821Dumnezeu stă

82:1
2 Cron. 19:6Ecl. 5:8
în adunarea lui Dumnezeu;

El judecă în mijlocul dumnezeilor

82:1
Exod 21:6
22:28
.

2„Până când veţi judeca strâmb

și veţi căuta

82:2
Deut. 1:172 Cron. 19:7Prov. 18:5
la faţa celor răi? (Oprire)

3Faceţi dreptate celui

82:3
Ier. 22:3
slab și orfanului,

daţi dreptate nenorocitului și săracului,

4scăpaţi

82:4
Iov 29:12Prov. 24:11
pe cel nevoiaș și lipsit,

izbăviţi-i din mâna celor răi!”

5Dar ei nu

82:5
Mica 3:1
vor să știe de nimic, nu pricep nimic,

ci umblă în întuneric,

de aceea se clatină toate

82:5
Ps. 11:3
75:3
temeliile pământului.

6Eu am zis

82:6
Exod 22:9,28Ioan 10:34
: „Sunteţi dumnezei,

toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.

7Însă veţi

82:7
Iov 21:32Ps. 49:12Ezec. 31:14
muri ca niște oameni,

veţi cădea ca un domnitor oarecare.”

8Scoală-Te

82:8
Mica 7:2,7
, Dumnezeule, și judecă pământul!

Căci

82:8
Ps. 2:8Apoc. 11:15
toate neamurile sunt ale Tale.