Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
81

PSALMUL 81

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui Asaf

811Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră!

Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!

2Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă,

din harpa cea plăcută și din alăută!

3Sunaţi din trâmbiţă la luna nouă,

la luna plină, în ziua sărbătorii noastre!

4Căci aceasta este o lege

81:4
Lev. 23:24Num. 10:10
pentru Israel,

o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.

5El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif,

când a mers împotriva ţării Egiptului…

Atunci am auzit un glas

81:5
Ps. 114:1
pe care nu l-am cunoscut:

6„I-am descărcat

81:6
Is. 9:4
10:27Exod 1:14
povara de pe umăr

și mâinile lui nu mai ţin coșul.

7Ai strigat

81:7
Exod 2:23
14:10Ps. 50:15
în necaz și te-am izbăvit;

ţi-am răspuns

81:7
Exod 19:19
în locul tainic al tunetului

și te-am încercat

81:7
Exod 17:6,7Num. 20:13
la apele Meriba. (Oprire)

8Ascultă

81:8
Ps. 50:7
, poporul Meu, și te voi sfătui!

Israele, de M-ai asculta!

9Niciun dumnezeu

81:9
Deut. 32:12Is. 43:12
străin să
81:9
Exod 20:3,5
nu fie în mijlocul tău

și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!

10Eu

81:10
Exod 20:2
sunt Domnul Dumnezeul tău,

care te-am scos din ţara Egiptului;

deschide-ţi

81:10
Ps. 37:3,4Ioan 15:7Efes. 3:20
gura larg și ţi-o voi umple!

11Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu,

Israel nu

81:11
Exod 32:1Deut. 32:15,18
M-a ascultat.

12Atunci

81:12
Fapte 7:42
14:16Rom. 1:24,26
i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor

și au urmat sfaturile lor.

13O

81:13
Deut. 5:29
10:12,13
32:29Is. 48:18
! de M-ar asculta poporul Meu,

de ar umbla Israel în căile Mele!

14Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor,

Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor;

15cei ce

81:15
Ps. 18:45Rom. 1:30
urăsc pe Domnul L-ar linguși,

și fericirea lui Israel ar dăinui în veci.

16L-aș

81:16
Deut. 32:13,14Ps. 147:14
hrăni cu cel mai bun grâu

și l-aș sătura cu miere din

81:16
Iov 29:6
stâncă.”

82

PSALMUL 82

Un psalm al lui Asaf

821Dumnezeu stă

82:1
2 Cron. 19:6Ecl. 5:8
în adunarea lui Dumnezeu;

El judecă în mijlocul dumnezeilor

82:1
Exod 21:6
22:28
.

2„Până când veţi judeca strâmb

și veţi căuta

82:2
Deut. 1:172 Cron. 19:7Prov. 18:5
la faţa celor răi? (Oprire)

3Faceţi dreptate celui

82:3
Ier. 22:3
slab și orfanului,

daţi dreptate nenorocitului și săracului,

4scăpaţi

82:4
Iov 29:12Prov. 24:11
pe cel nevoiaș și lipsit,

izbăviţi-i din mâna celor răi!”

5Dar ei nu

82:5
Mica 3:1
vor să știe de nimic, nu pricep nimic,

ci umblă în întuneric,

de aceea se clatină toate

82:5
Ps. 11:3
75:3
temeliile pământului.

6Eu am zis

82:6
Exod 22:9,28Ioan 10:34
: „Sunteţi dumnezei,

toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.

7Însă veţi

82:7
Iov 21:32Ps. 49:12Ezec. 31:14
muri ca niște oameni,

veţi cădea ca un domnitor oarecare.”

8Scoală-Te

82:8
Mica 7:2,7
, Dumnezeule, și judecă pământul!

Căci

82:8
Ps. 2:8Apoc. 11:15
toate neamurile sunt ale Tale.

83

PSALMUL 83

O cântare. Un psalm al lui Asaf

831Dumnezeule, nu

83:1
Ps. 28:1
35:22
109:1
tăcea! Nu tăcea și nu Te odihni, Dumnezeule!

2Căci iată că vrăjmașii

83:2
Ps. 2:1Fapte 4:25
Tăi se frământă

și cei ce Te

83:2
Ps. 81:15
urăsc înalţă capul.

3Fac planuri pline de vicleșug împotriva

83:3
Ps. 27:5
31:20
poporului Tău

și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.

4„Veniţi”, zic ei, „să-i

83:4
Est. 3:6,9Ier. 11:19
31:36
nimicim din mijlocul neamurilor,

ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”

5Se strâng toţi cu o inimă,

fac un legământ împotriva Ta:

6corturile

83:6
2 Cron. 20:1,10,11
lui Edom și ismaeliţii,

Moabul și hagareniţii,

7Ghebal, Amon, Amalec,

filistenii cu locuitorii Tirului.

8Asiria se unește și ea cu ei

și își împrumută braţul ei copiilor lui Lot. (Oprire)

9Fă-le ca lui Madian

83:9
Num. 31:7Jud. 7:22
,

ca lui Sisera

83:9
Jud. 4:15,24
5:21
, ca lui Iabin la pârâul Chison,

10care au fost nimiciţi la En-Dor

și au ajuns

83:10
2 Împ. 9:37Ţef. 1:17
un gunoi pentru îngrășarea pământului.

11Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb

83:11
Jud. 7:25
și Zeeb,

și tuturor domnilor lor, ca lui Zebah

83:11
Jud. 8:12,21
și Ţalmuna!

12Căci ei zic: „Să punem mâna

pe locuinţele lui Dumnezeu!”

13Dumnezeule

83:13
Is. 17:13,14
, fă-i ca vârtejul de praf,

ca

83:13
Ps. 35:5
paiul luat de vânt,

14ca focul care arde pădurea

și ca flacăra care aprinde

83:14
Deut. 32:22
munţii!

15Urmărește-i astfel cu

83:15
Iov 9:17
furtuna Ta

și bagă groaza în ei cu vijelia Ta!

16Acoperă-le

83:16
Ps. 35:4,26
faţa de rușine,

ca să caute Numele Tău, Doamne!

17Să fie rușinaţi și îngroziţi pe vecie,

să le roșească obrazul de rușine și să piară!

18Ca

83:18
Ps. 59:13
să știe că numai Tu, al cărui Nume
83:18
Exod 6:3
este Domnul,

Tu ești Cel Preaînalt

83:18
Ps. 92:8
pe tot pământul.