Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
83

PSALMUL 83

O cântare. Un psalm al lui Asaf

831Dumnezeule, nu

83:1
Ps. 28:1
35:22
109:1
tăcea! Nu tăcea și nu Te odihni, Dumnezeule!

2Căci iată că vrăjmașii

83:2
Ps. 2:1Fapte 4:25
Tăi se frământă

și cei ce Te

83:2
Ps. 81:15
urăsc înalţă capul.

3Fac planuri pline de vicleșug împotriva

83:3
Ps. 27:5
31:20
poporului Tău

și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.

4„Veniţi”, zic ei, „să-i

83:4
Est. 3:6,9Ier. 11:19
31:36
nimicim din mijlocul neamurilor,

ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”

5Se strâng toţi cu o inimă,

fac un legământ împotriva Ta:

6corturile

83:6
2 Cron. 20:1,10,11
lui Edom și ismaeliţii,

Moabul și hagareniţii,

7Ghebal, Amon, Amalec,

filistenii cu locuitorii Tirului.

8Asiria se unește și ea cu ei

și își împrumută braţul ei copiilor lui Lot. (Oprire)

9Fă-le ca lui Madian

83:9
Num. 31:7Jud. 7:22
,

ca lui Sisera

83:9
Jud. 4:15,24
5:21
, ca lui Iabin la pârâul Chison,

10care au fost nimiciţi la En-Dor

și au ajuns

83:10
2 Împ. 9:37Ţef. 1:17
un gunoi pentru îngrășarea pământului.

11Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb

83:11
Jud. 7:25
și Zeeb,

și tuturor domnilor lor, ca lui Zebah

83:11
Jud. 8:12,21
și Ţalmuna!

12Căci ei zic: „Să punem mâna

pe locuinţele lui Dumnezeu!”

13Dumnezeule

83:13
Is. 17:13,14
, fă-i ca vârtejul de praf,

ca

83:13
Ps. 35:5
paiul luat de vânt,

14ca focul care arde pădurea

și ca flacăra care aprinde

83:14
Deut. 32:22
munţii!

15Urmărește-i astfel cu

83:15
Iov 9:17
furtuna Ta

și bagă groaza în ei cu vijelia Ta!

16Acoperă-le

83:16
Ps. 35:4,26
faţa de rușine,

ca să caute Numele Tău, Doamne!

17Să fie rușinaţi și îngroziţi pe vecie,

să le roșească obrazul de rușine și să piară!

18Ca

83:18
Ps. 59:13
să știe că numai Tu, al cărui Nume
83:18
Exod 6:3
este Domnul,

Tu ești Cel Preaînalt

83:18
Ps. 92:8
pe tot pământul.