Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
82

PSALMUL 82

Un psalm al lui Asaf

821Dumnezeu stă

82:1
2 Cron. 19:6Ecl. 5:8
în adunarea lui Dumnezeu;

El judecă în mijlocul dumnezeilor

82:1
Exod 21:6
22:28
.

2„Până când veţi judeca strâmb

și veţi căuta

82:2
Deut. 1:172 Cron. 19:7Prov. 18:5
la faţa celor răi? (Oprire)

3Faceţi dreptate celui

82:3
Ier. 22:3
slab și orfanului,

daţi dreptate nenorocitului și săracului,

4scăpaţi

82:4
Iov 29:12Prov. 24:11
pe cel nevoiaș și lipsit,

izbăviţi-i din mâna celor răi!”

5Dar ei nu

82:5
Mica 3:1
vor să știe de nimic, nu pricep nimic,

ci umblă în întuneric,

de aceea se clatină toate

82:5
Ps. 11:3
75:3
temeliile pământului.

6Eu am zis

82:6
Exod 22:9,28Ioan 10:34
: „Sunteţi dumnezei,

toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.

7Însă veţi

82:7
Iov 21:32Ps. 49:12Ezec. 31:14
muri ca niște oameni,

veţi cădea ca un domnitor oarecare.”

8Scoală-Te

82:8
Mica 7:2,7
, Dumnezeule, și judecă pământul!

Căci

82:8
Ps. 2:8Apoc. 11:15
toate neamurile sunt ale Tale.

83

PSALMUL 83

O cântare. Un psalm al lui Asaf

831Dumnezeule, nu

83:1
Ps. 28:1
35:22
109:1
tăcea! Nu tăcea și nu Te odihni, Dumnezeule!

2Căci iată că vrăjmașii

83:2
Ps. 2:1Fapte 4:25
Tăi se frământă

și cei ce Te

83:2
Ps. 81:15
urăsc înalţă capul.

3Fac planuri pline de vicleșug împotriva

83:3
Ps. 27:5
31:20
poporului Tău

și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.

4„Veniţi”, zic ei, „să-i

83:4
Est. 3:6,9Ier. 11:19
31:36
nimicim din mijlocul neamurilor,

ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”

5Se strâng toţi cu o inimă,

fac un legământ împotriva Ta:

6corturile

83:6
2 Cron. 20:1,10,11
lui Edom și ismaeliţii,

Moabul și hagareniţii,

7Ghebal, Amon, Amalec,

filistenii cu locuitorii Tirului.

8Asiria se unește și ea cu ei

și își împrumută braţul ei copiilor lui Lot. (Oprire)

9Fă-le ca lui Madian

83:9
Num. 31:7Jud. 7:22
,

ca lui Sisera

83:9
Jud. 4:15,24
5:21
, ca lui Iabin la pârâul Chison,

10care au fost nimiciţi la En-Dor

și au ajuns

83:10
2 Împ. 9:37Ţef. 1:17
un gunoi pentru îngrășarea pământului.

11Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb

83:11
Jud. 7:25
și Zeeb,

și tuturor domnilor lor, ca lui Zebah

83:11
Jud. 8:12,21
și Ţalmuna!

12Căci ei zic: „Să punem mâna

pe locuinţele lui Dumnezeu!”

13Dumnezeule

83:13
Is. 17:13,14
, fă-i ca vârtejul de praf,

ca

83:13
Ps. 35:5
paiul luat de vânt,

14ca focul care arde pădurea

și ca flacăra care aprinde

83:14
Deut. 32:22
munţii!

15Urmărește-i astfel cu

83:15
Iov 9:17
furtuna Ta

și bagă groaza în ei cu vijelia Ta!

16Acoperă-le

83:16
Ps. 35:4,26
faţa de rușine,

ca să caute Numele Tău, Doamne!

17Să fie rușinaţi și îngroziţi pe vecie,

să le roșească obrazul de rușine și să piară!

18Ca

83:18
Ps. 59:13
să știe că numai Tu, al cărui Nume
83:18
Exod 6:3
este Domnul,

Tu ești Cel Preaînalt

83:18
Ps. 92:8
pe tot pământul.

84

PSALMUL 84

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al fiilor lui Core

841Cât de plăcute

84:1
Ps. 27:4
sunt locașurile Tale,

Doamne al oștirilor!

2Sufletul

84:2
Ps. 42:1,2
63:1
73:26
119:20
meu suspină și tânjește de dor după curţile Domnului,

inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!

3Până și pasărea își găsește o casă acolo

și rândunica, un cuib unde își pune puii…

Ah, altarele Tale, Doamne al oștirilor,

Împăratul meu și Dumnezeul meu!

4Ferice

84:4
Ps. 65:4
de cei ce locuiesc în Casa Ta,

căci ei tot mai pot să Te laude! (Oprire)

5Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine,

în a căror inimă locuiește încrederea!

6Când străbat aceștia Valea Plângerii

84:6
2 Sam. 5:22,23
, o prefac într-un loc plin de izvoare

și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

7Ei merg din

84:7
Prov. 4:182 Cor. 3:18
putere în putere

și se

84:7
Deut. 16:16Zah. 14:16
înfăţișează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

8Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea!

Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! (Oprire)

9Tu, care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule

84:9
Gen. 15:1
,

și privește faţa unsului Tău!

10Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte;

eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu

decât să locuiesc în corturile răutăţii!

11Căci Domnul Dumnezeu este un soare

84:11
Is. 60:19
și un scut
84:11
Gen. 15:1Ps. 115:9-11
119:114Prov. 2:7
,

Domnul dă îndurare și slavă

și nu lipsește de niciun

84:11
Ps. 34:9,10
bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.

12Doamne al oștirilor,

ferice

84:12
Ps. 2:12
de omul care se încrede în Tine!