Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
83

PSALMUL 83

O cântare. Un psalm al lui Asaf

831Dumnezeule, nu

83:1
Ps. 28:1
35:22
109:1
tăcea! Nu tăcea și nu Te odihni, Dumnezeule!

2Căci iată că vrăjmașii

83:2
Ps. 2:1Fapte 4:25
Tăi se frământă

și cei ce Te

83:2
Ps. 81:15
urăsc înalţă capul.

3Fac planuri pline de vicleșug împotriva

83:3
Ps. 27:5
31:20
poporului Tău

și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.

4„Veniţi”, zic ei, „să-i

83:4
Est. 3:6,9Ier. 11:19
31:36
nimicim din mijlocul neamurilor,

ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”

5Se strâng toţi cu o inimă,

fac un legământ împotriva Ta:

6corturile

83:6
2 Cron. 20:1,10,11
lui Edom și ismaeliţii,

Moabul și hagareniţii,

7Ghebal, Amon, Amalec,

filistenii cu locuitorii Tirului.

8Asiria se unește și ea cu ei

și își împrumută braţul ei copiilor lui Lot. (Oprire)

9Fă-le ca lui Madian

83:9
Num. 31:7Jud. 7:22
,

ca lui Sisera

83:9
Jud. 4:15,24
5:21
, ca lui Iabin la pârâul Chison,

10care au fost nimiciţi la En-Dor

și au ajuns

83:10
2 Împ. 9:37Ţef. 1:17
un gunoi pentru îngrășarea pământului.

11Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb

83:11
Jud. 7:25
și Zeeb,

și tuturor domnilor lor, ca lui Zebah

83:11
Jud. 8:12,21
și Ţalmuna!

12Căci ei zic: „Să punem mâna

pe locuinţele lui Dumnezeu!”

13Dumnezeule

83:13
Is. 17:13,14
, fă-i ca vârtejul de praf,

ca

83:13
Ps. 35:5
paiul luat de vânt,

14ca focul care arde pădurea

și ca flacăra care aprinde

83:14
Deut. 32:22
munţii!

15Urmărește-i astfel cu

83:15
Iov 9:17
furtuna Ta

și bagă groaza în ei cu vijelia Ta!

16Acoperă-le

83:16
Ps. 35:4,26
faţa de rușine,

ca să caute Numele Tău, Doamne!

17Să fie rușinaţi și îngroziţi pe vecie,

să le roșească obrazul de rușine și să piară!

18Ca

83:18
Ps. 59:13
să știe că numai Tu, al cărui Nume
83:18
Exod 6:3
este Domnul,

Tu ești Cel Preaînalt

83:18
Ps. 92:8
pe tot pământul.

84

PSALMUL 84

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al fiilor lui Core

841Cât de plăcute

84:1
Ps. 27:4
sunt locașurile Tale,

Doamne al oștirilor!

2Sufletul

84:2
Ps. 42:1,2
63:1
73:26
119:20
meu suspină și tânjește de dor după curţile Domnului,

inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!

3Până și pasărea își găsește o casă acolo

și rândunica, un cuib unde își pune puii…

Ah, altarele Tale, Doamne al oștirilor,

Împăratul meu și Dumnezeul meu!

4Ferice

84:4
Ps. 65:4
de cei ce locuiesc în Casa Ta,

căci ei tot mai pot să Te laude! (Oprire)

5Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine,

în a căror inimă locuiește încrederea!

6Când străbat aceștia Valea Plângerii

84:6
2 Sam. 5:22,23
, o prefac într-un loc plin de izvoare

și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

7Ei merg din

84:7
Prov. 4:182 Cor. 3:18
putere în putere

și se

84:7
Deut. 16:16Zah. 14:16
înfăţișează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

8Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea!

Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! (Oprire)

9Tu, care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule

84:9
Gen. 15:1
,

și privește faţa unsului Tău!

10Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte;

eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu

decât să locuiesc în corturile răutăţii!

11Căci Domnul Dumnezeu este un soare

84:11
Is. 60:19
și un scut
84:11
Gen. 15:1Ps. 115:9-11
119:114Prov. 2:7
,

Domnul dă îndurare și slavă

și nu lipsește de niciun

84:11
Ps. 34:9,10
bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.

12Doamne al oștirilor,

ferice

84:12
Ps. 2:12
de omul care se încrede în Tine!

85

PSALMUL 85

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core

851Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, Doamne!

Ai adus

85:1
Ezra 1:11
2:1Ps. 14:7Ier. 30:18
31:23Ezec. 39:25Ioel 3:1
înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov,

2ai iertat

85:2
Ps. 32:1
nelegiuirea poporului Tău,

i-ai acoperit toate păcatele; (Oprire)

3Ţi-ai abătut toată aprinderea

și Te-ai întors din iuţimea mâniei Tale.

4Întoarce-ne

85:4
Ps. 80:7
iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre!

Încetează-Ţi mânia împotriva noastră!

5În veci Te vei mânia

85:5
Ps. 74:1
79:5
80:4
pe noi?

În veci Îţi vei lungi mânia?

6Nu ne vei înviora

85:6
Hab. 3:2
iarăși,

pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?

7Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta

și dă-ne mântuirea Ta!

8Eu voi

85:8
Hab. 2:1
asculta ce zice Dumnezeu Domnul,

căci El

85:8
Zah. 9:10
vorbește de pace poporului Său și iubiţilor Lui,

numai ei să

85:8
2 Pet. 2:20,21
nu cadă iarăși în nebunie.

9Da, mântuirea Lui este aproape

85:9
Is. 46:13
de cei ce se tem de El,

pentru ca

85:9
Zah. 2:5Ioan 1:14
în ţara noastră să locuiască slava.

10Bunătatea și credincioșia se întâlnesc,

dreptatea

85:10
Ps. 72:3Is. 32:17Luca 2:14
și pacea se sărută.

11Credincioșia

85:11
Is. 45:8
răsare din pământ,

și dreptatea privește de la înălţimea cerurilor.

12Domnul

85:12
Ps. 84:11Iac. 1:17
ne va da și fericirea,

și pământul

85:12
Ps. 67:6
nostru își va da roadele.

13Dreptatea

85:13
Ps. 89:14
va merge și înaintea Lui

și-L va și urma, călcând pe urmele pașilor Lui!