Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
84

PSALMUL 84

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al fiilor lui Core

841Cât de plăcute

84:1
Ps. 27:4
sunt locașurile Tale,

Doamne al oștirilor!

2Sufletul

84:2
Ps. 42:1,2
63:1
73:26
119:20
meu suspină și tânjește de dor după curţile Domnului,

inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!

3Până și pasărea își găsește o casă acolo

și rândunica, un cuib unde își pune puii…

Ah, altarele Tale, Doamne al oștirilor,

Împăratul meu și Dumnezeul meu!

4Ferice

84:4
Ps. 65:4
de cei ce locuiesc în Casa Ta,

căci ei tot mai pot să Te laude! (Oprire)

5Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine,

în a căror inimă locuiește încrederea!

6Când străbat aceștia Valea Plângerii

84:6
2 Sam. 5:22,23
, o prefac într-un loc plin de izvoare

și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

7Ei merg din

84:7
Prov. 4:182 Cor. 3:18
putere în putere

și se

84:7
Deut. 16:16Zah. 14:16
înfăţișează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

8Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea!

Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! (Oprire)

9Tu, care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule

84:9
Gen. 15:1
,

și privește faţa unsului Tău!

10Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte;

eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu

decât să locuiesc în corturile răutăţii!

11Căci Domnul Dumnezeu este un soare

84:11
Is. 60:19
și un scut
84:11
Gen. 15:1Ps. 115:9-11
119:114Prov. 2:7
,

Domnul dă îndurare și slavă

și nu lipsește de niciun

84:11
Ps. 34:9,10
bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.

12Doamne al oștirilor,

ferice

84:12
Ps. 2:12
de omul care se încrede în Tine!

85

PSALMUL 85

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core

851Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, Doamne!

Ai adus

85:1
Ezra 1:11
2:1Ps. 14:7Ier. 30:18
31:23Ezec. 39:25Ioel 3:1
înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov,

2ai iertat

85:2
Ps. 32:1
nelegiuirea poporului Tău,

i-ai acoperit toate păcatele; (Oprire)

3Ţi-ai abătut toată aprinderea

și Te-ai întors din iuţimea mâniei Tale.

4Întoarce-ne

85:4
Ps. 80:7
iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre!

Încetează-Ţi mânia împotriva noastră!

5În veci Te vei mânia

85:5
Ps. 74:1
79:5
80:4
pe noi?

În veci Îţi vei lungi mânia?

6Nu ne vei înviora

85:6
Hab. 3:2
iarăși,

pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?

7Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta

și dă-ne mântuirea Ta!

8Eu voi

85:8
Hab. 2:1
asculta ce zice Dumnezeu Domnul,

căci El

85:8
Zah. 9:10
vorbește de pace poporului Său și iubiţilor Lui,

numai ei să

85:8
2 Pet. 2:20,21
nu cadă iarăși în nebunie.

9Da, mântuirea Lui este aproape

85:9
Is. 46:13
de cei ce se tem de El,

pentru ca

85:9
Zah. 2:5Ioan 1:14
în ţara noastră să locuiască slava.

10Bunătatea și credincioșia se întâlnesc,

dreptatea

85:10
Ps. 72:3Is. 32:17Luca 2:14
și pacea se sărută.

11Credincioșia

85:11
Is. 45:8
răsare din pământ,

și dreptatea privește de la înălţimea cerurilor.

12Domnul

85:12
Ps. 84:11Iac. 1:17
ne va da și fericirea,

și pământul

85:12
Ps. 67:6
nostru își va da roadele.

13Dreptatea

85:13
Ps. 89:14
va merge și înaintea Lui

și-L va și urma, călcând pe urmele pașilor Lui!

86

PSALMUL 86

O rugăciune a lui David

861Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă,

căci sunt nenorocit și lipsit!

2Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiţi de Tine!

Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care

86:2
Is. 26:3
se încrede în Tine!

3Ai milă

86:3
Ps. 56:1
57:1
de mine, Doamne,

căci toată ziua strig către Tine!

4Înveselește sufletul robului Tău,

căci

86:4
Ps. 25:1
143:8
la Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul!

5Căci

86:5
Vers. 15.
Tu ești bun, Doamne, gata să ierţi

și plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.

6Pleacă-Ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea,

ia aminte la glasul cererilor mele!

7Te chem în

86:7
Ps. 50:15
ziua necazului meu,

căci m-asculţi.

8Nimeni nu este ca Tine între

86:8
Exod 15:11Ps. 89:6
dumnezei, Doamne,

și nimic

86:8
Deut. 3:24
nu seamănă cu lucrările Tale.

9Toate

86:9
Ps. 22:31
102:18Is. 43:7Apoc. 15:4
neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne,

și să dea slavă Numelui Tău.

10Căci Tu ești mare și faci

86:10
Exod 15:11Ps. 72:18
77:14
minuni –

numai

86:10
Deut. 6:4
32:39Is. 37:16
44:6Marcu 12:291 Cor. 8:4Efes. 4:6
Tu ești Dumnezeu.

11Învaţă-mă

86:11
Ps. 25:4
27:11
119:33
143:8
căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău.

Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.

12Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu,

și voi preamări Numele Tău în veci!

13Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine

și Tu îmi izbăvești

86:13
Ps. 56:13
116:8
sufletul din adânca Locuinţă a morţilor.

14Dumnezeule, niște îngâmfaţi

86:14
Ps. 54:3
s-au sculat împotriva mea,

o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viaţa

și nu se gândesc la Tine.

15Dar

86:15
Exod 34:6Num. 14:18Neem. 9:17Ps. 103:8
111:4
130:4,7
145:8Ioel 2:13
Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv,

îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie.

16Îndreaptă-Ţi

86:16
Ps. 25:16
69:16
privirile spre mine și ai milă de mine:

dă tărie robului Tău

și scapă pe fiul

86:16
Ps. 116:16
roabei Tale!

17Fă un semn pentru mine,

ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine,

căci Tu mă ajuţi și mă mângâi, Doamne!