Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
85

PSALMUL 85

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al fiilor lui Core

851Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, Doamne!

Ai adus

85:1
Ezra 1:11
2:1Ps. 14:7Ier. 30:18
31:23Ezec. 39:25Ioel 3:1
înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov,

2ai iertat

85:2
Ps. 32:1
nelegiuirea poporului Tău,

i-ai acoperit toate păcatele; (Oprire)

3Ţi-ai abătut toată aprinderea

și Te-ai întors din iuţimea mâniei Tale.

4Întoarce-ne

85:4
Ps. 80:7
iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre!

Încetează-Ţi mânia împotriva noastră!

5În veci Te vei mânia

85:5
Ps. 74:1
79:5
80:4
pe noi?

În veci Îţi vei lungi mânia?

6Nu ne vei înviora

85:6
Hab. 3:2
iarăși,

pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?

7Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta

și dă-ne mântuirea Ta!

8Eu voi

85:8
Hab. 2:1
asculta ce zice Dumnezeu Domnul,

căci El

85:8
Zah. 9:10
vorbește de pace poporului Său și iubiţilor Lui,

numai ei să

85:8
2 Pet. 2:20,21
nu cadă iarăși în nebunie.

9Da, mântuirea Lui este aproape

85:9
Is. 46:13
de cei ce se tem de El,

pentru ca

85:9
Zah. 2:5Ioan 1:14
în ţara noastră să locuiască slava.

10Bunătatea și credincioșia se întâlnesc,

dreptatea

85:10
Ps. 72:3Is. 32:17Luca 2:14
și pacea se sărută.

11Credincioșia

85:11
Is. 45:8
răsare din pământ,

și dreptatea privește de la înălţimea cerurilor.

12Domnul

85:12
Ps. 84:11Iac. 1:17
ne va da și fericirea,

și pământul

85:12
Ps. 67:6
nostru își va da roadele.

13Dreptatea

85:13
Ps. 89:14
va merge și înaintea Lui

și-L va și urma, călcând pe urmele pașilor Lui!

86

PSALMUL 86

O rugăciune a lui David

861Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă,

căci sunt nenorocit și lipsit!

2Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiţi de Tine!

Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care

86:2
Is. 26:3
se încrede în Tine!

3Ai milă

86:3
Ps. 56:1
57:1
de mine, Doamne,

căci toată ziua strig către Tine!

4Înveselește sufletul robului Tău,

căci

86:4
Ps. 25:1
143:8
la Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul!

5Căci

86:5
Vers. 15.
Tu ești bun, Doamne, gata să ierţi

și plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.

6Pleacă-Ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea,

ia aminte la glasul cererilor mele!

7Te chem în

86:7
Ps. 50:15
ziua necazului meu,

căci m-asculţi.

8Nimeni nu este ca Tine între

86:8
Exod 15:11Ps. 89:6
dumnezei, Doamne,

și nimic

86:8
Deut. 3:24
nu seamănă cu lucrările Tale.

9Toate

86:9
Ps. 22:31
102:18Is. 43:7Apoc. 15:4
neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne,

și să dea slavă Numelui Tău.

10Căci Tu ești mare și faci

86:10
Exod 15:11Ps. 72:18
77:14
minuni –

numai

86:10
Deut. 6:4
32:39Is. 37:16
44:6Marcu 12:291 Cor. 8:4Efes. 4:6
Tu ești Dumnezeu.

11Învaţă-mă

86:11
Ps. 25:4
27:11
119:33
143:8
căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău.

Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.

12Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu,

și voi preamări Numele Tău în veci!

13Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine

și Tu îmi izbăvești

86:13
Ps. 56:13
116:8
sufletul din adânca Locuinţă a morţilor.

14Dumnezeule, niște îngâmfaţi

86:14
Ps. 54:3
s-au sculat împotriva mea,

o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viaţa

și nu se gândesc la Tine.

15Dar

86:15
Exod 34:6Num. 14:18Neem. 9:17Ps. 103:8
111:4
130:4,7
145:8Ioel 2:13
Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv,

îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie.

16Îndreaptă-Ţi

86:16
Ps. 25:16
69:16
privirile spre mine și ai milă de mine:

dă tărie robului Tău

și scapă pe fiul

86:16
Ps. 116:16
roabei Tale!

17Fă un semn pentru mine,

ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine,

căci Tu mă ajuţi și mă mângâi, Doamne!

87

PSALMUL 87

Un psalm al fiilor lui Core. O cântare

871Sionul are temeliile așezate pe

87:1
Ps. 48:1
munţii cei sfinţi:

2Domnul

87:2
Ps. 78:67,68
iubește porţile Sionului

mai mult decât toate locașurile lui Iacov.

3Lucruri pline de slavă

87:3
Is. 60:1
au fost spuse despre tine,

cetate a lui Dumnezeu! (Oprire)

4Eu pomenesc Egiptul

87:4
Ps. 89:10Is. 51:9
și Babilonul printre cei ce Mă cunosc;

iată, ţara filistenilor, Tirul, cu Etiopia

„în Sion s-au născut”,

5iar despre Sion este zis: „Toţi s-au născut în el”,

și Cel Preaînalt îl întărește.

6Domnul

87:6
Ps. 22:30
numără popoarele, scriindu-le
87:6
Ezec. 13:9
:

„Acolo s-au născut.” (Oprire)

7Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă:

„Toate izvoarele mele sunt în Tine.”