Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
89

PSALMUL 89

O cântare a lui Etan, Ezrahitul

891Voi cânta

89:1
Ps. 101:1
totdeauna îndurările Domnului:

voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia

89:1
Ps. 119:89
Ta.

2Căci zic: „Îndurarea are temelii veșnice!

Tare ca cerurile este credincioșia Ta!”

3„Am făcut

89:3
1 Împ. 8:16Is. 42:1
legământ cu alesul Meu”, zice Domnul.

„Iată ce am jurat

89:3
2 Sam. 7:111 Cron. 17:10Ier. 30:9Ezec. 34:23Osea 3:5
robului Meu David:

4‘Îţi voi întări sămânţa

89:4
Vers. 29,36.

pe vecie

și-n veci

89:4
Vers. 1.
Luca 1:32,33
îţi voi așeza scaunul de domnie.’” (Oprire)

5Cerurile

89:5
Ps. 19:1
97:6Apoc. 7:10-12
laudă minunile Tale, Doamne,

și credincioșia Ta în adunarea sfinţilor

89:5
Vers. 7.

!

6Căci în cer

89:6
Ps. 40:5
71:19
86:8
113:5
cine se poate asemăna cu Domnul?

Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?

7Dumnezeu

89:7
Ps. 76:7,11
este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinţilor

și de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui.

8Doamne, Dumnezeul oștirilor,

cine este puternic

89:8
Exod 15:111 Sam. 2:2Ps. 35:10
71:19
ca Tine, Doamne!

Și credincioșia Ta Te înconjoară.

9Tu

89:9
Ps. 65:7
93:3,4
107:29
îmblânzești mândria mării;

când se ridică valurile ei, Tu le potolești.

10Tu

89:10
Exod 14:26-28Ps. 87:4Is. 30:7
51:9
ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit,

ai risipit pe vrăjmașii Tăi prin puterea braţului Tău.

11Ale

89:11
Gen. 1:11 Cron. 29:11Ps. 24:1,2
50:12
Tale sunt cerurile și pământul,

Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea.

12Tu ai făcut miazănoaptea

89:12
Iov 26:7
și miazăziua;

Taborul

89:12
Ios. 19:22
și Hermonul
89:12
Ios. 12:1
se bucură de Numele Tău.

13Braţul Tău este puternic,

mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.

14Dreptatea

89:14
Ps. 97:2
și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie;

bunătatea

89:14
Ps. 85:13
și credincioșia sunt înaintea Feţei Tale.

15Ferice de poporul care cunoaște sunetul

89:15
Num. 10:10
23:21Ps. 98:6
trâmbiţei,

care umblă în lumina

89:15
Ps. 4:6
44:3
Feţei Tale, Doamne!

16El se bucură neîncetat de Numele Tău

și se fălește cu dreptatea Ta.

17Căci Tu ești fala puterii lui;

și, în

89:17
Vers. 24.
Ps. 75:10
92:10
132:17
bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.

18Căci Domnul este scutul nostru,

Sfântul lui Israel este Împăratul nostru.

19Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău

și ai zis: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz,

am ridicat din mijlocul poporului un tânăr

89:19
Vers. 3.
1 Împ. 11:34
;

20am găsit

89:20
1 Sam. 16:1,12
pe robul Meu David

și l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21Mâna Mea îl

89:21
Ps. 80:17
va sprijini

și braţul Meu îl va întări.

22Vrăjmașul

89:22
2 Sam. 7:13
nu-l va prinde

și cel rău nu-l va apăsa,

23ci voi zdrobi

89:23
2 Sam. 7:9
dinaintea lui pe potrivnicii lui

și voi lovi pe cei ce-l urăsc.

24Credincioșia

89:24
Ps. 61:7
și bunătatea Mea vor fi cu el

și

89:24
Vers. 17.

tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.

25Voi da în mâna

89:25
Ps. 72:8
80:11
lui marea

și în dreapta lui râurile.

26El Îmi va zice: ‘Tu ești Tatăl

89:26
2 Sam. 7:141 Cron. 22:10
meu,

Dumnezeul meu și Stânca

89:26
2 Sam. 22:47
mântuirii mele!’

27Iar Eu îl voi face întâiul

89:27
Ps. 2:7Col. 1:15,18
născut,

cel mai înalt

89:27
Num. 24:7
dintre împăraţii pământului.

28Îi voi păstra totdeauna bunătatea

89:28
Is. 55:3
Mea

și legământul

89:28
Vers. 34.

Meu îi va fi neclintit.

29Îi voi face veșnică sămânţa

89:29
Vers. 4,6.

și scaunul

89:29
Vers. 4.
Is. 9:7Ier. 33:17
lui de domnie, ca
89:29
Deut. 11:21
zilele cerurilor.

30Dacă fiii

89:30
2 Sam. 7:14
lui vor părăsi
89:30
Ps. 119:53Ier. 9:13
Legea Mea

și nu vor umbla după poruncile Mele,

31dacă vor călca orânduirile Mele

și nu vor păzi poruncile Mele,

32atunci le voi pedepsi

89:32
2 Sam. 7:141 Împ. 11:31
fărădelegile cu nuiaua

și nelegiuirile cu lovituri,

33dar

89:33
2 Sam. 7:13
nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei

și nu-Mi voi face credincioșia de minciună;

34nu-Mi voi călca legământul

și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele Mele.

35Am jurat odată

89:35
Amos 4:2
pe sfinţenia Mea:

să mint Eu oare pe David?

36Sămânţa

89:36
2 Sam. 7:16Luca 1:33Ioan 12:34
lui va dăinui în veci;

scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca

89:36
Ps. 72:5,17Ier. 33:20
soarele;

37ca luna va dăinui pe vecie

și ca martorul credincios din cer.” (Oprire)

38Și totuși

89:38
1 Cron. 28:9Ps. 44:9
60:1,10
Tu l-ai îndepărtat
89:38
Deut. 32:19Ps. 78:59

și Te-ai mâniat pe unsul Tău;

39ai nesocotit legământul făcut cu robul Tău;

i-ai doborât și i-ai pângărit

89:39
Ps. 74:7Plâng. 5:16
cununa.

40I-ai prăbușit

89:40
Ps. 80:12
toate zidurile

și i-ai dărâmat toate cetăţuile.

41Toţi trecătorii îl jefuiesc

și a ajuns de batjocura

89:41
Ps. 44:13
79:4
vecinilor lui.

42Ai înălţat dreapta potrivnicilor lui,

ai înveselit pe toţi vrăjmașii lui,

43ai făcut ca ascuţișul sabiei lui să dea înapoi

și nu l-ai sprijinit în luptă.

44Ai pus capăt strălucirii lui

și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie

89:44
Vers. 39.

;

45i-ai scurtat zilele tinereţii

și l-ai acoperit de rușine. (Oprire)

46Până

89:46
Ps. 79:5
când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare

și-Ţi

89:46
Ps. 78:63
va arde mânia ca focul?

47Adu-ţi

89:47
Iov 7:7
10:9
14:1Ps. 39:5
119:84
aminte ce scurtă este viaţa mea

și pentru ce nimic ai făcut pe toţi fiii omului!

48Este vreun om care

89:48
Ps. 49:9
să poată trăi și să nu
89:48
Evr. 11:5
vadă moartea,

care să poată să-și scape sufletul din Locuinţa morţilor? (Oprire)

49Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi,

pe care le-ai jurat

89:49
2 Sam. 7:15Is. 55:3
lui David în
89:49
Ps. 54:5
credincioșia Ta?

50Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi,

adu-Ţi

89:50
Ps. 69:9,19
aminte că port în sân ocara multor popoare;

51adu-Ţi aminte de ocările vrăjmașilor Tăi, Doamne,

de

89:51
Ps. 74:22
ocările lor împotriva pașilor unsului Tău!

52Binecuvântat

89:52
Ps. 41:13
să fie Domnul în veci!

Amin! Amin!