Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

PSALMUL 8

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David

81Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat

8:1
Ps. 148:13
este Numele Tău pe tot pământul!

Slava Ta se înalţă

8:1
Ps. 113:4
mai presus de ceruri.

2Din gura

8:2
Mat. 11:25
21:161 Cor. 1:27
copiilor și a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare

împotriva potrivnicilor tăi,

ca să astupi gura vrăjmașului

8:2
Ps. 44:14
și omului cu dor de răzbunare.

3Când privesc

8:3
Ps. 111:2
cerurile – lucrarea mâinilor Tale –,

luna și stelele pe care le-ai făcut,

4îmi zic: Ce este omul

8:4
Iov 7:17Ps. 144:3Evr. 2:6
, ca să Te gândești la el?

Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă?

5L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu

și l-ai încununat cu slavă și cu cinste.

6I-ai dat stăpânire

8:6
Gen. 1:26,28
peste lucrurile mâinilor Tale,

toate

8:6
1 Cor. 15:27Evr. 2:8
le-ai pus sub picioarele lui:

7oile și boii laolaltă,

fiarele câmpului,

8păsările cerului și peștii mării,

tot ce străbate cărările mărilor.

9Doamne, Dumnezeul

8:9
Vers. 1.
nostru,

cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

9

PSALMUL 9

Către mai-marele cântăreţilor.

Se cântă ca și „Mori pentru fiul”.

Un psalm al lui David

91Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea,

voi istorisi toate minunile Lui.

2Voi face din Tine bucuria

9:2
Ps. 5:11
și veselia mea,

voi cânta Numele tău, Dumnezeule

9:2
Ps. 56:2
83:18
Preaînalt,

3pentru că vrăjmașii mei dau înapoi,

se clatină și pier dinaintea Ta.

4Căci Tu îmi sprijini dreptatea și pricina mea

și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept.

5Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău,

le ștergi

9:5
Deut. 9:14Prov. 10:7
numele pentru totdeauna și pe vecie.

6S-au dus vrăjmașii! N-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice!

Niște cetăţi dărâmate de Tine! Li s-a șters pomenirea!

7Ei s-au dus, dar Domnul

9:7
Ps. 102:12,26Evr. 1:11
împărăţește în veac

și Și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată.

8El judecă lumea

9:8
Ps. 96:13
98:9
cu dreptate,

judecă popoarele cu nepărtinire.

9Domnul

9:9
Ps. 32:7
37:39
46:1
91:2
este scăparea celui asuprit,

scăpare la vreme de necaz.

10Cei ce cunosc

9:10
Ps. 91:14
Numele Tău se încred în Tine,

căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!

11Cântaţi Domnului, care împărăţește în Sion,

vestiţi

9:11
Ps. 107:22
printre popoare isprăvile Lui!

12Căci El răzbună

9:12
Gen. 9:5
sângele vărsat

și Își aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor.

13Ai milă de mine, Doamne!

Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei

și ridică-mă din porţile morţii,

14ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului

și să mă bucur

9:14
Ps. 13:5
20:5
35:9
de mântuirea Ta.

15Neamurile

9:15
Ps. 7:15,16
35:8
57:6
94:23Prov. 5:22
22:8
26:27
cad în groapa pe care au făcut-o

și li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.

16Domnul Se arată

9:16
Exod 7:5
14:4,10,31
, face dreptate

și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente

9:16
Ps. 19:14
92:3
. Oprire)

17Cei răi se întorc în Locuinţa morţilor:

toate neamurile

9:17
Iov 8:13Ps. 50:22
care uită pe Dumnezeu.

18Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie

9:18
Vers. 12.
,

nădejdea

9:18
Prov. 23:18
24:14
celor sărmani nu piere pe vecie.

19Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruiască omul;

neamurile să fie judecate înaintea Ta!

20Aruncă groaza în ei, Doamne,

ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni! (Oprire)

10

PSALMUL 10

101Pentru ce stai așa de departe, Doamne?

Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz?

2Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociţi

și ei cad

10:2
Ps. 7:16
9:15,16Prov. 5:22
jertfă curselor urzite de el.

3Căci cel rău se fălește

10:3
Ps. 94:4
cu pofta lui,

iar răpitorul

10:3
Prov. 28:4Rom. 1:32
batjocorește și nesocotește pe Domnul.

4Cel rău zice cu trufie: „Nu

10:4
Ps. 14:2
pedepsește Domnul!

Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile

10:4
Ps. 14:1
53:1
lui.

5Treburile îi merg bine în orice vreme;

judecăţile

10:5
Prov. 24:7Is. 26:11
Tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată vedea,

și suflă cu dispreţ

10:5
Ps. 12:5
împotriva tuturor potrivnicilor lui.

6El zice

10:6
Ps. 30:6Ecl. 8:11Is. 56:12
în inima lui: „Nu mă clatin,

în veci

10:6
Apoc. 18:7
sunt scutit de nenorocire!”

7Gura

10:7
Rom. 3:14
îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri

și sub limbă

10:7
Iov 20:12
are răutate și fărădelege
10:7
Ps. 12:2
.

8Stă la pândă lângă sate

și ucide pe cel nevinovat în locuri

10:8
Hab. 3:14
dosnice;

ochii lui pândesc

10:8
Ps. 17:11
pe cel nenorocit.

9Stă

10:9
Ps. 17:12Mica 7:2
la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină:

stă la pândă să prindă pe cel nenorocit.

Îl prinde și-l trage în laţul lui;

10se îndoaie, se pleacă

și-i cad săracii în gheare!

11El zice în inima lui: „Dumnezeu uită!

Își ascunde

10:11
Iov 22:13Ps. 73:11
94:7Ezec. 8:12
9:9
Faţa și în veac nu va vedea!”

12Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, ridică

10:12
Mica 5:9
mâna!

Nu uita pe cei nenorociţi!

13Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu?

Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu pedepsești?

14Dar Tu vezi; căci Tu privești necazul și suferinţa, ca să iei în mână pricina lor.

În nădejdea Ta se lasă

10:14
2 Tim. 1:121 Pet. 4:19
cel nenorocit

și Tu vii în ajutor orfanului

10:14
Ps. 68:5Osea 14:3
.

15Zdrobește

10:15
Ps. 37:17
braţul celui rău,

pedepsește-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi!

16Domnul

10:16
Ps. 29:10
145:13
146:10Ier. 10:10Plâng. 5:19Dan. 4:34
6:261 Tim. 1:17
este Împărat în veci de veci;

neamurile sunt nimicite din ţara Lui.

17Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne!

Le întărești

10:17
1 Cron. 29:18
inima, Îţi pleci urechea spre ei,

18ca să faci

10:18
Ps. 82:3Is. 11:4
dreptate orfanului și celui asuprit

și ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.