Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
90

CARTEA A PATRA

PSALMUL 90

O rugăciune a lui Moise,

omul lui Dumnezeu

901Doamne, Tu ai fost

90:1
Deut. 33:27Ezec. 11:16
locul nostru de adăpost

din neam în neam.

2Înainte

90:2
Prov. 8:25,26
ca să se fi născut munţii

și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea,

din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu!

3Tu întorci pe oameni în ţărână

și zici: „Întoarceţi-vă

90:3
Gen. 3:19Ecl. 12:7
, fiii oamenilor!”

4Căci

90:4
2 Pet. 3:8
înaintea Ta, o mie de ani

sunt ca ziua de ieri, care a trecut,

și ca o strajă din noapte.

5Îi mături ca un

90:5
Ps. 73:20
vis:

dimineaţa sunt

90:5
Ps. 103:15Is. 40:6
ca iarba, care încolţește iarăși:

6înflorește dimineaţa

90:6
Iov 14:2Ps. 92:7
și crește,

iar seara este tăiată și se usucă.

7Noi suntem mistuiţi de mânia Ta

și îngroziţi de urgia Ta.

8Tu pui

90:8
Ps. 50:21Ier. 16:17
înaintea Ta nelegiuirile noastre

și scoţi la lumina Feţei Tale păcatele noastre cele

90:8
Ps. 19:12
ascunse.

9Toate zilele noastre pier de urgia Ta,

vedem cum ni se duc anii ca un sunet.

10Anii vieţii noastre se ridică la șaptezeci de ani,

iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani;

și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere,

căci trec iute, și noi zburăm.

11Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale

și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine?

12Învaţă-ne

90:12
Ps. 39:4
să ne numărăm bine zilele,

ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

13Întoarce-te, Doamne! Până când zăbovești?

Ai

90:13
Deut. 32:36Ps. 135:14
milă de robii Tăi!

14Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta

și

90:14
Ps. 85:6
149:4
toată viaţa noastră ne vom bucura și ne vom veseli!

15Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit,

tot atâţia ani câţi am văzut nenorocirea!

16Să se arate robilor Tăi lucrarea

90:16
Hab. 3:2
Ta

și slava Ta fiilor lor!

17Fie peste noi bunăvoinţa

90:17
Ps. 27:4
Domnului Dumnezeului nostru!

Și întărește

90:17
Is. 26:12
lucrarea mâinilor noastre,

da, întărește lucrarea mâinilor noastre!