Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
91

PSALMUL 91

911Cel ce

91:1
Ps. 27:5
31:20
32:7
stă sub ocrotirea Celui Preaînalt

și se odihnește la

91:1
Ps. 17:8
umbra Celui Atotputernic

2zice

91:2
Ps. 142:5
despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetăţuia mea,

Dumnezeul meu în care mă încred!”

3Da, El

91:3
Ps. 124:7
te scapă de laţul vânătorului,

de ciumă și de pustiirile ei.

4El te va acoperi cu

91:4
Ps. 17:8
57:1
61:4
penele Lui

și te vei ascunde sub aripile Lui.

Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!

5Nu

91:5
Iov 5:19Ps. 112:7
121:6Prov. 3:23,24Is. 43:2
trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6nici de ciuma care umblă în întuneric,

nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare.

7O mie să cadă alături de tine

și zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se vor apropia.

8Doar vei

91:8
Ps. 37:34Mal. 1:5
privi cu ochii

și vei vedea răsplătirea celor răi.

9Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost

91:9
Vers. 2.

și faci din Cel Preaînalt turnul

91:9
Ps. 71:3Ps. 90:1
tău de scăpare,

10de aceea nicio

91:10
Prov. 12:21
nenorocire nu te va ajunge,

nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

11Căci

91:11
Ps. 34:7
71:3Mat. 4:6Luca 4:10,11Evr. 1:14
El va porunci îngerilor Săi

să te păzească în toate căile tale;

12și ei te vor duce pe mâini,

ca

91:12
Iov 5:23Ps. 37:24
nu cumva să-ţi lovești piciorul de vreo piatră.

13Vei păși peste lei și peste năpârci

și vei călca peste pui de lei și peste șerpi.

14„Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi;

îl voi ocroti, căci cunoaște

91:14
Ps. 9:10
Numele Meu.

15Când Mă va

91:15
Ps. 50:15
chema, îi voi răspunde;

voi fi cu

91:15
Is. 43:2
el în strâmtorare,

îl voi izbăvi și-l voi

91:15
1 Sam. 2:30
proslăvi.

16Îl voi sătura cu viaţă lungă

și-i voi arăta mântuirea Mea.”