Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
91

PSALMUL 91

911Cel ce

91:1
Ps. 27:5
31:20
32:7
stă sub ocrotirea Celui Preaînalt

și se odihnește la

91:1
Ps. 17:8
umbra Celui Atotputernic

2zice

91:2
Ps. 142:5
despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetăţuia mea,

Dumnezeul meu în care mă încred!”

3Da, El

91:3
Ps. 124:7
te scapă de laţul vânătorului,

de ciumă și de pustiirile ei.

4El te va acoperi cu

91:4
Ps. 17:8
57:1
61:4
penele Lui

și te vei ascunde sub aripile Lui.

Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!

5Nu

91:5
Iov 5:19Ps. 112:7
121:6Prov. 3:23,24Is. 43:2
trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6nici de ciuma care umblă în întuneric,

nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare.

7O mie să cadă alături de tine

și zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se vor apropia.

8Doar vei

91:8
Ps. 37:34Mal. 1:5
privi cu ochii

și vei vedea răsplătirea celor răi.

9Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost

91:9
Vers. 2.

și faci din Cel Preaînalt turnul

91:9
Ps. 71:3Ps. 90:1
tău de scăpare,

10de aceea nicio

91:10
Prov. 12:21
nenorocire nu te va ajunge,

nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

11Căci

91:11
Ps. 34:7
71:3Mat. 4:6Luca 4:10,11Evr. 1:14
El va porunci îngerilor Săi

să te păzească în toate căile tale;

12și ei te vor duce pe mâini,

ca

91:12
Iov 5:23Ps. 37:24
nu cumva să-ţi lovești piciorul de vreo piatră.

13Vei păși peste lei și peste năpârci

și vei călca peste pui de lei și peste șerpi.

14„Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi;

îl voi ocroti, căci cunoaște

91:14
Ps. 9:10
Numele Meu.

15Când Mă va

91:15
Ps. 50:15
chema, îi voi răspunde;

voi fi cu

91:15
Is. 43:2
el în strâmtorare,

îl voi izbăvi și-l voi

91:15
1 Sam. 2:30
proslăvi.

16Îl voi sătura cu viaţă lungă

și-i voi arăta mântuirea Mea.”

92

PSALMUL 92

Un psalm.

O cântare pentru ziua Sabatului

921Frumos

92:1
Ps. 147:1
este să lăudăm pe Domnul

și să mărim Numele Tău, Preaînalte,

2să vestim

92:2
Ps. 89:1
dimineaţa bunătatea Ta

și noaptea credincioșia Ta,

3cu

92:3
1 Cron. 23:5Ps. 33:2
instrumentul cu zece coarde și cu alăuta,

în sunetele harpei.

4Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne,

și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.

5Cât

92:5
Ps. 40:5
139:17
de mari sunt lucrările Tale, Doamne,

și cât de adânci

92:5
Is. 28:29Rom. 11:33,34
sunt gândurile Tale!

6Omul

92:6
Ps. 73:22
94:8
prost nu cunoaște lucrul acesta

și cel nebun nu ia seama la el.

7Dacă cei

92:7
Iov 12:8
21:7Ps. 37:1,2,35,38Ier. 12:1,2Mal. 3:15
răi înverzesc ca iarba

și dacă toţi cei ce fac răul înfloresc,

este numai ca să fie nimiciţi pe vecie.

8Dar

92:8
Ps. 83:18
Tu, Doamne, ești înălţat în veci de veci!

9Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi,

iată, vrăjmașii Tăi pier:

toţi cei ce fac răul sunt risipiţi

92:9
Ps. 68:1
89:10
.

10Dar mie Tu-mi dai puterea

92:10
Ps. 89:17,24
bivolului

și m-ai stropit cu

92:10
Ps. 23:5
untdelemn proaspăt.

11Ochiul

92:11
Ps. 54:7
59:10
112:8
meu își vede împlinită dorinţa faţă de vrăjmașii mei

și urechea mea aude împlinirea dorinţei mele faţă de potrivnicii mei cei răi.

12Cel fără prihană înverzește ca

92:12
Ps. 52:8Is. 65:22Osea 14:5,6
finicul

și crește ca cedrul din Liban.

13Cei sădiţi în Casa Domnului

înverzesc în

92:13
Ps. 100:4
135:2
curţile Dumnezeului nostru.

14Ei aduc roade și la bătrâneţe;

sunt plini de suc și verzi,

15ca să arate că Domnul este drept,

El, Stânca

92:15
Deut. 32:4
mea, în care nu
92:15
Rom. 9:14
este nelegiuire.

93

PSALMUL 93

931Domnul

93:1
Ps. 96:10
97:1
99:1Is. 52:7Apoc. 19:6
împărăţește îmbrăcat cu
93:1
Ps. 104:1
măreţie;

Domnul este îmbrăcat și încins

93:1
Ps. 65:6
cu putere,

de aceea lumea este tare

93:1
Ps. 96:10
și nu se clatină.

2Scaunul Tău de domnie este așezat din

93:2
Ps. 45:6Prov. 8:22
vremuri străvechi;

Tu ești din veșnicie!

3Râurile vuiesc, Doamne,

râurile vuiesc tare,

râurile se umflă cu putere.

4Dar mai puternic decât vuietul apelor mari

și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării

este Domnul

93:4
Ps. 65:7
89:9
în locurile cerești.

5Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate;

sfinţenia este podoaba Casei Tale,

Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.