Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
92

PSALMUL 92

Un psalm.

O cântare pentru ziua Sabatului

921Frumos

92:1
Ps. 147:1
este să lăudăm pe Domnul

și să mărim Numele Tău, Preaînalte,

2să vestim

92:2
Ps. 89:1
dimineaţa bunătatea Ta

și noaptea credincioșia Ta,

3cu

92:3
1 Cron. 23:5Ps. 33:2
instrumentul cu zece coarde și cu alăuta,

în sunetele harpei.

4Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne,

și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.

5Cât

92:5
Ps. 40:5
139:17
de mari sunt lucrările Tale, Doamne,

și cât de adânci

92:5
Is. 28:29Rom. 11:33,34
sunt gândurile Tale!

6Omul

92:6
Ps. 73:22
94:8
prost nu cunoaște lucrul acesta

și cel nebun nu ia seama la el.

7Dacă cei

92:7
Iov 12:8
21:7Ps. 37:1,2,35,38Ier. 12:1,2Mal. 3:15
răi înverzesc ca iarba

și dacă toţi cei ce fac răul înfloresc,

este numai ca să fie nimiciţi pe vecie.

8Dar

92:8
Ps. 83:18
Tu, Doamne, ești înălţat în veci de veci!

9Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi,

iată, vrăjmașii Tăi pier:

toţi cei ce fac răul sunt risipiţi

92:9
Ps. 68:1
89:10
.

10Dar mie Tu-mi dai puterea

92:10
Ps. 89:17,24
bivolului

și m-ai stropit cu

92:10
Ps. 23:5
untdelemn proaspăt.

11Ochiul

92:11
Ps. 54:7
59:10
112:8
meu își vede împlinită dorinţa faţă de vrăjmașii mei

și urechea mea aude împlinirea dorinţei mele faţă de potrivnicii mei cei răi.

12Cel fără prihană înverzește ca

92:12
Ps. 52:8Is. 65:22Osea 14:5,6
finicul

și crește ca cedrul din Liban.

13Cei sădiţi în Casa Domnului

înverzesc în

92:13
Ps. 100:4
135:2
curţile Dumnezeului nostru.

14Ei aduc roade și la bătrâneţe;

sunt plini de suc și verzi,

15ca să arate că Domnul este drept,

El, Stânca

92:15
Deut. 32:4
mea, în care nu
92:15
Rom. 9:14
este nelegiuire.

93

PSALMUL 93

931Domnul

93:1
Ps. 96:10
97:1
99:1Is. 52:7Apoc. 19:6
împărăţește îmbrăcat cu
93:1
Ps. 104:1
măreţie;

Domnul este îmbrăcat și încins

93:1
Ps. 65:6
cu putere,

de aceea lumea este tare

93:1
Ps. 96:10
și nu se clatină.

2Scaunul Tău de domnie este așezat din

93:2
Ps. 45:6Prov. 8:22
vremuri străvechi;

Tu ești din veșnicie!

3Râurile vuiesc, Doamne,

râurile vuiesc tare,

râurile se umflă cu putere.

4Dar mai puternic decât vuietul apelor mari

și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării

este Domnul

93:4
Ps. 65:7
89:9
în locurile cerești.

5Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate;

sfinţenia este podoaba Casei Tale,

Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.

94

PSALMUL 94

941Doamne, Dumnezeul răzbunărilor

94:1
Deut. 32:35Zah. 1:2
,

Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!

2Scoală-Te

94:2
Ps. 7:6
, Judecătorul
94:2
Gen. 18:25
pământului,

și răsplătește celor mândri după faptele lor!

3Până

94:3
Iov 20:5
când vor birui cei răi, Doamne,

până când vor birui cei răi?

4Ei ţin

94:4
Ps. 31:18Iuda 15
cuvântări puternice, vorbesc cu trufie

și toţi cei ce fac răul se fălesc.

5Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne,

și asupresc moștenirea Ta.

6Înjunghie pe văduvă și pe străin,

ucid pe orfani

7și

94:7
Ps. 10:11,13
59:7
zic: „Nu vede Domnul

și Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”

8Totuși învăţaţi-vă

94:8
Ps. 73:22
92:6
minte, oameni fără minte!

Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?

9Cel

94:9
Exod 4:11Prov. 20:12
ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă?

Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?

10Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească,

El, care

94:10
Iov 35:11Is. 28:26
a dat omului pricepere?

11Domnul

94:11
1 Cor. 3:20
cunoaște gândurile omului:

știe că sunt deșarte.

12Ferice

94:12
Iov 5:17Prov. 3:111 Cor. 11:32Evr. 12:5
de omul pe care-l pedepsești Tu, Doamne,

și pe care-l înveţi din Legea Ta,

13ca să-l liniștești în zilele nenorocirii,

până se va săpa groapa celui rău!

14Căci

94:14
1 Sam. 12:22Rom. 11:1,2
Domnul nu lasă pe poporul Său

și nu-Și părăsește moștenirea.

15Ci se va face odată judecata după dreptate

și toţi cei cu inima curată o vor găsi bună.

16Cine mă va ajuta împotriva celor răi?

Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul?

17De

94:17
Ps. 124:1,2
n-ar fi Domnul ajutorul meu,

cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!

18Ori de câte ori zic: „Mi se

94:18
Ps. 38:16
clatină piciorul”,

bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.

19Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu,

mângâierile Tale îmi înviorează sufletul.

20Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul

94:20
Amos 6:3
lor de domnie,

ei, care

94:20
Ps. 58:2Is. 10:1
pregătesc nenorocirea la adăpostul legii?

21Ei

94:21
Mat. 27:1
se strâng împotriva vieţii celui neprihănit

și osândesc

94:21
Exod 23:7Prov. 17:15
sânge nevinovat.

22Dar Domnul este turnul

94:22
Ps. 59:9
62:2,6
meu de scăpare,

Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.

23El

94:23
Ps. 7:16Prov. 2:22
5:22
va face să cadă asupra lor nelegiuirea,

El îi va nimici prin răutatea lor;

Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.