Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
93

PSALMUL 93

931Domnul

93:1
Ps. 96:10
97:1
99:1Is. 52:7Apoc. 19:6
împărăţește îmbrăcat cu
93:1
Ps. 104:1
măreţie;

Domnul este îmbrăcat și încins

93:1
Ps. 65:6
cu putere,

de aceea lumea este tare

93:1
Ps. 96:10
și nu se clatină.

2Scaunul Tău de domnie este așezat din

93:2
Ps. 45:6Prov. 8:22
vremuri străvechi;

Tu ești din veșnicie!

3Râurile vuiesc, Doamne,

râurile vuiesc tare,

râurile se umflă cu putere.

4Dar mai puternic decât vuietul apelor mari

și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării

este Domnul

93:4
Ps. 65:7
89:9
în locurile cerești.

5Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate;

sfinţenia este podoaba Casei Tale,

Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.

94

PSALMUL 94

941Doamne, Dumnezeul răzbunărilor

94:1
Deut. 32:35Zah. 1:2
,

Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!

2Scoală-Te

94:2
Ps. 7:6
, Judecătorul
94:2
Gen. 18:25
pământului,

și răsplătește celor mândri după faptele lor!

3Până

94:3
Iov 20:5
când vor birui cei răi, Doamne,

până când vor birui cei răi?

4Ei ţin

94:4
Ps. 31:18Iuda 15
cuvântări puternice, vorbesc cu trufie

și toţi cei ce fac răul se fălesc.

5Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne,

și asupresc moștenirea Ta.

6Înjunghie pe văduvă și pe străin,

ucid pe orfani

7și

94:7
Ps. 10:11,13
59:7
zic: „Nu vede Domnul

și Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”

8Totuși învăţaţi-vă

94:8
Ps. 73:22
92:6
minte, oameni fără minte!

Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?

9Cel

94:9
Exod 4:11Prov. 20:12
ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă?

Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?

10Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească,

El, care

94:10
Iov 35:11Is. 28:26
a dat omului pricepere?

11Domnul

94:11
1 Cor. 3:20
cunoaște gândurile omului:

știe că sunt deșarte.

12Ferice

94:12
Iov 5:17Prov. 3:111 Cor. 11:32Evr. 12:5
de omul pe care-l pedepsești Tu, Doamne,

și pe care-l înveţi din Legea Ta,

13ca să-l liniștești în zilele nenorocirii,

până se va săpa groapa celui rău!

14Căci

94:14
1 Sam. 12:22Rom. 11:1,2
Domnul nu lasă pe poporul Său

și nu-Și părăsește moștenirea.

15Ci se va face odată judecata după dreptate

și toţi cei cu inima curată o vor găsi bună.

16Cine mă va ajuta împotriva celor răi?

Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul?

17De

94:17
Ps. 124:1,2
n-ar fi Domnul ajutorul meu,

cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!

18Ori de câte ori zic: „Mi se

94:18
Ps. 38:16
clatină piciorul”,

bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.

19Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu,

mângâierile Tale îmi înviorează sufletul.

20Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul

94:20
Amos 6:3
lor de domnie,

ei, care

94:20
Ps. 58:2Is. 10:1
pregătesc nenorocirea la adăpostul legii?

21Ei

94:21
Mat. 27:1
se strâng împotriva vieţii celui neprihănit

și osândesc

94:21
Exod 23:7Prov. 17:15
sânge nevinovat.

22Dar Domnul este turnul

94:22
Ps. 59:9
62:2,6
meu de scăpare,

Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.

23El

94:23
Ps. 7:16Prov. 2:22
5:22
va face să cadă asupra lor nelegiuirea,

El îi va nimici prin răutatea lor;

Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.

95

PSALMUL 95

951Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

și să

95:1
Ps. 100:1
strigăm de bucurie către Stânca
95:1
Deut. 32:152 Sam. 22:47
mântuirii noastre.

2Să mergem înaintea Lui cu laude,

să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

3Căci

95:3
Ps. 96:4
97:9
135:5
Domnul este un Dumnezeu mare,

este un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.

4El ţine în mână adâncimile pământului

și vârfurile munţilor sunt ale Lui.

5A Lui este marea

95:5
Gen. 1:9,10
, El a făcut-o,

și mâinile Lui au întocmit uscatul:

6veniţi să ne închinăm și să ne smerim,

să ne plecăm genunchiul

95:6
1 Cor. 6:20
înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

7Căci El este Dumnezeul nostru

și noi

95:7
Ps. 79:13
80:1
100:3
suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povăţuiește mâna Lui… O! de aţi asculta azi
95:7
Evr. 3:7,15
4:7
glasul Lui!

8„Nu vă împietriţi inima ca la Meriba

95:8
Exod 17:2,7Num. 14:22Deut. 6:16
,

ca în ziua de la Masa, în pustie,

9unde părinţii

95:9
Ps. 78:18,40,561 Cor. 10:9
voștri M-au ispitit

și M-au încercat, măcar că văzuseră

95:9
Num. 14:22
lucrările Mele!

10Patruzeci

95:10
Evr. 3:10,17
de ani M-am scârbit de neamul acesta

și am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită;

ei nu cunosc căile Mele.’

11De aceea am jurat

95:11
Num. 14:23,28,30Evr. 3:11,18
4:3,5
în mânia Mea:

‘Nu vor intra în odihna Mea!’”