Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
95

PSALMUL 95

951Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

și să

95:1
Ps. 100:1
strigăm de bucurie către Stânca
95:1
Deut. 32:152 Sam. 22:47
mântuirii noastre.

2Să mergem înaintea Lui cu laude,

să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

3Căci

95:3
Ps. 96:4
97:9
135:5
Domnul este un Dumnezeu mare,

este un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.

4El ţine în mână adâncimile pământului

și vârfurile munţilor sunt ale Lui.

5A Lui este marea

95:5
Gen. 1:9,10
, El a făcut-o,

și mâinile Lui au întocmit uscatul:

6veniţi să ne închinăm și să ne smerim,

să ne plecăm genunchiul

95:6
1 Cor. 6:20
înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

7Căci El este Dumnezeul nostru

și noi

95:7
Ps. 79:13
80:1
100:3
suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povăţuiește mâna Lui… O! de aţi asculta azi
95:7
Evr. 3:7,15
4:7
glasul Lui!

8„Nu vă împietriţi inima ca la Meriba

95:8
Exod 17:2,7Num. 14:22Deut. 6:16
,

ca în ziua de la Masa, în pustie,

9unde părinţii

95:9
Ps. 78:18,40,561 Cor. 10:9
voștri M-au ispitit

și M-au încercat, măcar că văzuseră

95:9
Num. 14:22
lucrările Mele!

10Patruzeci

95:10
Evr. 3:10,17
de ani M-am scârbit de neamul acesta

și am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită;

ei nu cunosc căile Mele.’

11De aceea am jurat

95:11
Num. 14:23,28,30Evr. 3:11,18
4:3,5
în mânia Mea:

‘Nu vor intra în odihna Mea!’”

96

PSALMUL 96

961Cântaţi

96:1
1 Cron. 16:23-33Ps. 33:3
Domnului o cântare nouă!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui,

vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!

3Povestiţi printre neamuri slava Lui,

printre toate popoarele minunile Lui!

4Căci Domnul este mare

96:4
Ps. 145:3
și foarte vrednic
96:4
Ps. 18:3
de laudă.

El este mai de temut

96:4
Ps. 95:3
decât toţi dumnezeii.

5Căci toţi

96:5
Ier. 10:11,12
dumnezeii popoarelor sunt niște idoli,

dar

96:5
Ps. 115:15Is. 42:5
Domnul a făcut cerurile.

6Strălucirea și măreţia sunt înaintea Feţei Lui,

slava

96:6
Ps. 29:2
și podoaba sunt în Locașul Lui cel Sfânt.

7Familiile popoarelor, daţi

96:7
Ps. 29:1,2
Domnului,

daţi Domnului slavă și cinste!

8Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui!

Aduceţi daruri de mâncare și intraţi în curţile Lui!

9Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu

96:9
Ps. 29:2
110:3
podoabe sfinte,

tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

10Spuneţi printre neamuri: „Domnul

96:10
Ps. 93:1
97:1
împărăţește!

De aceea lumea este tare și nu se clatină.”

Domnul judecă popoarele

96:10
Apoc. 11:15
19:6
cu dreptate.

11Să se bucure

96:11
Ps. 69:34
cerurile și să se veselească pământul;

să mugească

96:11
Ps. 98:7
marea cu tot ce cuprinde ea!

12Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea,

toţi copacii pădurii să strige de bucurie

13înaintea Domnului! Căci El vine,

vine să judece pământul.

El va judeca

96:13
Ps. 67:4Apoc. 19:11
lumea cu dreptate

și popoarele după credincioșia Lui.

97

PSALMUL 97

971Domnul

97:1
Ps. 96:10
împărăţește: să se veselească pământul

și să se bucure

97:1
Is. 60:2
ostroavele cele multe!

2Norii

97:2
1 Împ. 8:12Ps. 18:11
și negura Îl înconjoară,

dreptatea

97:2
Ps. 89:14
și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

3Înaintea Lui merge focul

97:3
Ps. 18:8
50:3Dan. 7:10Hab. 3:5

și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

4Fulgerele

97:4
Exod 19:18Ps. 77:18
104:32
Lui luminează lumea:

pământul Îl vede și se cutremură.

5Munţii

97:5
Jud. 5:5Mica 1:4Naum 1:5
se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile

97:6
Ps. 19:1
50:6
vestesc dreptatea Lui

și toate popoarele văd slava Lui.

7Sunt rușinaţi

97:7
Exod 20:4Lev. 26:1Deut. 5:8
27:15
toţi cei ce slujesc icoanelor

și care se fălesc cu idolii:

toţi dumnezeii se închină

97:7
Evr. 1:6
înaintea Lui.

8Sionul aude lucrul acesta și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale, Doamne!

9Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt

97:9
Ps. 83:18
peste tot pământul,

Tu ești preaînălţat

97:9
Exod 18:11Ps. 95:3
96:4
, mai presus de toţi dumnezeii.

10Urâţi răul, cei ce

97:10
Ps. 34:14
37:27
101:3Amos 5:15Rom. 12:9
iubiţi pe Domnul!

El

97:10
Ps. 31:23
37:28
145:20Prov. 2:8
păzește sufletele credincioșilor Lui

și-i izbăvește din

97:10
Ps. 37:39,40Dan. 3:28
6:22,27
mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru

97:11
Iov 22:28Ps. 112:4Prov. 4:18
cel neprihănit

și bucuria, pentru cei cu inima curată.

12Neprihăniţilor

97:12
Ps. 33:1
, bucuraţi-vă în Domnul

și

97:12
Ps. 30:4
măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!