Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
96

PSALMUL 96

961Cântaţi

96:1
1 Cron. 16:23-33Ps. 33:3
Domnului o cântare nouă!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui,

vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!

3Povestiţi printre neamuri slava Lui,

printre toate popoarele minunile Lui!

4Căci Domnul este mare

96:4
Ps. 145:3
și foarte vrednic
96:4
Ps. 18:3
de laudă.

El este mai de temut

96:4
Ps. 95:3
decât toţi dumnezeii.

5Căci toţi

96:5
Ier. 10:11,12
dumnezeii popoarelor sunt niște idoli,

dar

96:5
Ps. 115:15Is. 42:5
Domnul a făcut cerurile.

6Strălucirea și măreţia sunt înaintea Feţei Lui,

slava

96:6
Ps. 29:2
și podoaba sunt în Locașul Lui cel Sfânt.

7Familiile popoarelor, daţi

96:7
Ps. 29:1,2
Domnului,

daţi Domnului slavă și cinste!

8Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui!

Aduceţi daruri de mâncare și intraţi în curţile Lui!

9Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu

96:9
Ps. 29:2
110:3
podoabe sfinte,

tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

10Spuneţi printre neamuri: „Domnul

96:10
Ps. 93:1
97:1
împărăţește!

De aceea lumea este tare și nu se clatină.”

Domnul judecă popoarele

96:10
Apoc. 11:15
19:6
cu dreptate.

11Să se bucure

96:11
Ps. 69:34
cerurile și să se veselească pământul;

să mugească

96:11
Ps. 98:7
marea cu tot ce cuprinde ea!

12Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea,

toţi copacii pădurii să strige de bucurie

13înaintea Domnului! Căci El vine,

vine să judece pământul.

El va judeca

96:13
Ps. 67:4Apoc. 19:11
lumea cu dreptate

și popoarele după credincioșia Lui.

97

PSALMUL 97

971Domnul

97:1
Ps. 96:10
împărăţește: să se veselească pământul

și să se bucure

97:1
Is. 60:2
ostroavele cele multe!

2Norii

97:2
1 Împ. 8:12Ps. 18:11
și negura Îl înconjoară,

dreptatea

97:2
Ps. 89:14
și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

3Înaintea Lui merge focul

97:3
Ps. 18:8
50:3Dan. 7:10Hab. 3:5

și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

4Fulgerele

97:4
Exod 19:18Ps. 77:18
104:32
Lui luminează lumea:

pământul Îl vede și se cutremură.

5Munţii

97:5
Jud. 5:5Mica 1:4Naum 1:5
se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile

97:6
Ps. 19:1
50:6
vestesc dreptatea Lui

și toate popoarele văd slava Lui.

7Sunt rușinaţi

97:7
Exod 20:4Lev. 26:1Deut. 5:8
27:15
toţi cei ce slujesc icoanelor

și care se fălesc cu idolii:

toţi dumnezeii se închină

97:7
Evr. 1:6
înaintea Lui.

8Sionul aude lucrul acesta și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale, Doamne!

9Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt

97:9
Ps. 83:18
peste tot pământul,

Tu ești preaînălţat

97:9
Exod 18:11Ps. 95:3
96:4
, mai presus de toţi dumnezeii.

10Urâţi răul, cei ce

97:10
Ps. 34:14
37:27
101:3Amos 5:15Rom. 12:9
iubiţi pe Domnul!

El

97:10
Ps. 31:23
37:28
145:20Prov. 2:8
păzește sufletele credincioșilor Lui

și-i izbăvește din

97:10
Ps. 37:39,40Dan. 3:28
6:22,27
mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru

97:11
Iov 22:28Ps. 112:4Prov. 4:18
cel neprihănit

și bucuria, pentru cei cu inima curată.

12Neprihăniţilor

97:12
Ps. 33:1
, bucuraţi-vă în Domnul

și

97:12
Ps. 30:4
măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!

98

PSALMUL 98

Un psalm

981Cântaţi

98:1
Ps. 33:3
96:1Is. 42:10
Domnului o cântare nouă,

căci El a făcut minuni

98:1
Exod 15:11Ps. 77:14
86:10
105:5
136:4
139:14
! Dreapta
98:1
Exod 15:6Is. 59:16
63:5
și braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

2Domnul

98:2
Is. 52:10Luca 2:30,31
Și-a arătat mântuirea,

Și-a descoperit

98:2
Is. 62:2Rom. 3:25,26
dreptatea înaintea neamurilor.

3Și-a adus

98:3
Luca 1:54,55,72
aminte de bunătatea și credincioșia Lui faţă de casa lui Israel:

toate

98:3
Is. 49:6
52:10Luca 2:30,31
3:6Fapte 13:47
28:28
marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4Strigaţi

98:4
Ps. 95:1
100:1
către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului!

Chiuiţi, strigaţi și cântaţi laude!

5Cântaţi Domnului cu harpa,

cu harpa și cu cântece din gură!

6Cu

98:6
Num. 10:101 Cron. 15:282 Cron. 29:27
trâmbiţe și sunete din corn,

strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnului!

7Să urle

98:7
Ps. 96:11
marea cu tot ce cuprinde ea,

să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea,

8să bată

98:8
Is. 55:12
din palme râurile,

să strige de bucurie toţi munţii

9înaintea Domnului, căci

98:9
Ps. 96:10,13
El vine să judece pământul!

El va judeca lumea cu dreptate

și popoarele cu nepărtinire.