Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
97

PSALMUL 97

971Domnul

97:1
Ps. 96:10
împărăţește: să se veselească pământul

și să se bucure

97:1
Is. 60:2
ostroavele cele multe!

2Norii

97:2
1 Împ. 8:12Ps. 18:11
și negura Îl înconjoară,

dreptatea

97:2
Ps. 89:14
și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

3Înaintea Lui merge focul

97:3
Ps. 18:8
50:3Dan. 7:10Hab. 3:5

și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

4Fulgerele

97:4
Exod 19:18Ps. 77:18
104:32
Lui luminează lumea:

pământul Îl vede și se cutremură.

5Munţii

97:5
Jud. 5:5Mica 1:4Naum 1:5
se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile

97:6
Ps. 19:1
50:6
vestesc dreptatea Lui

și toate popoarele văd slava Lui.

7Sunt rușinaţi

97:7
Exod 20:4Lev. 26:1Deut. 5:8
27:15
toţi cei ce slujesc icoanelor

și care se fălesc cu idolii:

toţi dumnezeii se închină

97:7
Evr. 1:6
înaintea Lui.

8Sionul aude lucrul acesta și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale, Doamne!

9Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt

97:9
Ps. 83:18
peste tot pământul,

Tu ești preaînălţat

97:9
Exod 18:11Ps. 95:3
96:4
, mai presus de toţi dumnezeii.

10Urâţi răul, cei ce

97:10
Ps. 34:14
37:27
101:3Amos 5:15Rom. 12:9
iubiţi pe Domnul!

El

97:10
Ps. 31:23
37:28
145:20Prov. 2:8
păzește sufletele credincioșilor Lui

și-i izbăvește din

97:10
Ps. 37:39,40Dan. 3:28
6:22,27
mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru

97:11
Iov 22:28Ps. 112:4Prov. 4:18
cel neprihănit

și bucuria, pentru cei cu inima curată.

12Neprihăniţilor

97:12
Ps. 33:1
, bucuraţi-vă în Domnul

și

97:12
Ps. 30:4
măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!