Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
97

PSALMUL 97

971Domnul

97:1
Ps. 96:10
împărăţește: să se veselească pământul

și să se bucure

97:1
Is. 60:2
ostroavele cele multe!

2Norii

97:2
1 Împ. 8:12Ps. 18:11
și negura Îl înconjoară,

dreptatea

97:2
Ps. 89:14
și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

3Înaintea Lui merge focul

97:3
Ps. 18:8
50:3Dan. 7:10Hab. 3:5

și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

4Fulgerele

97:4
Exod 19:18Ps. 77:18
104:32
Lui luminează lumea:

pământul Îl vede și se cutremură.

5Munţii

97:5
Jud. 5:5Mica 1:4Naum 1:5
se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile

97:6
Ps. 19:1
50:6
vestesc dreptatea Lui

și toate popoarele văd slava Lui.

7Sunt rușinaţi

97:7
Exod 20:4Lev. 26:1Deut. 5:8
27:15
toţi cei ce slujesc icoanelor

și care se fălesc cu idolii:

toţi dumnezeii se închină

97:7
Evr. 1:6
înaintea Lui.

8Sionul aude lucrul acesta și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda

de judecăţile Tale, Doamne!

9Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt

97:9
Ps. 83:18
peste tot pământul,

Tu ești preaînălţat

97:9
Exod 18:11Ps. 95:3
96:4
, mai presus de toţi dumnezeii.

10Urâţi răul, cei ce

97:10
Ps. 34:14
37:27
101:3Amos 5:15Rom. 12:9
iubiţi pe Domnul!

El

97:10
Ps. 31:23
37:28
145:20Prov. 2:8
păzește sufletele credincioșilor Lui

și-i izbăvește din

97:10
Ps. 37:39,40Dan. 3:28
6:22,27
mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru

97:11
Iov 22:28Ps. 112:4Prov. 4:18
cel neprihănit

și bucuria, pentru cei cu inima curată.

12Neprihăniţilor

97:12
Ps. 33:1
, bucuraţi-vă în Domnul

și

97:12
Ps. 30:4
măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!

98

PSALMUL 98

Un psalm

981Cântaţi

98:1
Ps. 33:3
96:1Is. 42:10
Domnului o cântare nouă,

căci El a făcut minuni

98:1
Exod 15:11Ps. 77:14
86:10
105:5
136:4
139:14
! Dreapta
98:1
Exod 15:6Is. 59:16
63:5
și braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.

2Domnul

98:2
Is. 52:10Luca 2:30,31
Și-a arătat mântuirea,

Și-a descoperit

98:2
Is. 62:2Rom. 3:25,26
dreptatea înaintea neamurilor.

3Și-a adus

98:3
Luca 1:54,55,72
aminte de bunătatea și credincioșia Lui faţă de casa lui Israel:

toate

98:3
Is. 49:6
52:10Luca 2:30,31
3:6Fapte 13:47
28:28
marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4Strigaţi

98:4
Ps. 95:1
100:1
către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului!

Chiuiţi, strigaţi și cântaţi laude!

5Cântaţi Domnului cu harpa,

cu harpa și cu cântece din gură!

6Cu

98:6
Num. 10:101 Cron. 15:282 Cron. 29:27
trâmbiţe și sunete din corn,

strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnului!

7Să urle

98:7
Ps. 96:11
marea cu tot ce cuprinde ea,

să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea,

8să bată

98:8
Is. 55:12
din palme râurile,

să strige de bucurie toţi munţii

9înaintea Domnului, căci

98:9
Ps. 96:10,13
El vine să judece pământul!

El va judeca lumea cu dreptate

și popoarele cu nepărtinire.

99

PSALMUL 99

991Domnul

99:1
Ps. 93:1
împărăţește: popoarele tremură;

El

99:1
Exod 25:22Ps. 18:10
80:1
șade pe heruvimi: pământul se clatină.

2Domnul este mare în Sion

și înălţat

99:2
Ps. 97:9
peste toate popoarele.

3Să laude oamenii Numele Tău cel

99:3
Deut. 28:58Apoc. 15:4
mare și înfricoșat,

căci este sfânt!

4Să laude oamenii tăria

99:4
Iov 36:5-7
Împăratului, căci iubește dreptatea!

Tu întărești dreptatea,

Tu faci dreptate și judecată în Iacov.

5Înălţaţi

99:5
Vers. 9.
pe Domnul Dumnezeul nostru

și închinaţi-vă înaintea așternutului

99:5
1 Cron. 28:2Ps. 132:7
picioarelor Lui,

căci este sfânt

99:5
Lev. 19:2
!

6Moise

99:6
Ier. 15:1
și Aaron, dintre preoţii Lui,

și Samuel, dintre cei ce chemau Numele Lui,

au chemat

99:6
Exod 14:15
15:251 Sam. 7:9
12:18
pe Domnul, și El i-a ascultat.

7El le-a vorbit din

99:7
Exod 33:9
stâlpul de nor;

ei au păzit poruncile Lui și Legea pe care le-a dat-o El.

8Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat;

ai fost pentru ei un Dumnezeu

99:8
Num. 14:20Ier. 46:28Ţef. 3:7
iertător,

dar i-ai pedepsit

99:8
Exod 32:2Num. 20:12,24Deut. 9:12
pentru greșelile lor.

9Înălţaţi

99:9
Vers. 5.
pe Domnul Dumnezeul nostru

și închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfânt!

Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!