Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2Ea era însărcinată, ţipa în durerile nașterii și avea un mare chin

12:2
Is. 66:7Gal. 4:19
ca să nască. 3În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un
12:3
Cap. 17:3.

mare balaur roșu, cu
12:3
Cap. 17:9,10.

șapte capete, zece coarne și
12:3
Cap. 13:1.

șapte cununi împărătești pe capete. 4Cu coada
12:4
Cap. 9:10,19.

trăgea după el a treia parte din
12:4
Cap. 17:18.

stelele cerului și
12:4
Dan. 8:10
le arunca pe pământ.

Balaurul a stat înaintea

12:4
Vers. 2.

femeii care stătea să nască, pentru ca
12:4
Exod 1:16
să-i mănânce copilul, când îl va naște. 5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El
12:5
Ps. 2:9
are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui de domnie. 6Și femeia
12:6
Vers. 4.

a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o
12:6
Cap. 11:3.

mie două sute șaizeci de zile. 7Și în cer s-a făcut un război. Mihail
12:7
Dan. 10:13,21
12:1
și îngerii lui s-au luptat cu
12:7
Vers. 3. Cap. 20:2.

balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, 8dar n-au putut birui; și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi
12:9
Luca 10:18Ioan 12:31
, numit diavolul și Satana, acela care
12:9
Gen. 3:1,4
înșală întreaga lume, a fost
12:9
Cap. 20:3.

aruncat pe pământ și împreună cu el au fost
12:9
Cap. 9:1.

aruncaţi și îngerii lui. 10Și am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum
12:10
Cap. 11:15;
19:1
au venit mântuirea, puterea și împărăţia Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraţilor noștri, care zi și noapte îi
12:10
Iov 1:9
2:5Zah. 3:1
pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 11Ei
12:11
Rom. 8:33,34,37
16:20
l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu
12:11
Luca 14:26
și-au iubit viaţa chiar până la moarte. 12De aceea bucuraţi-vă
12:12
Ps. 96:11Is. 49:13
, ceruri și voi care locuiţi în ceruri! Vai
12:12
Cap. 8:13;
11:10
de voi, pământ și mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă
12:12
Cap. 10:6.

știe că are puţină vreme.” 13Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe
12:13
Vers. 5.

femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14Și
12:14
Exod 19:4
cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca
12:14
Vers. 6.

să zboare cu ele în
12:14
Cap. 17:3.

pustie, în locul ei, unde este hrănită o
12:14
Dan. 7:25
12:7
vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de faţa șarpelui. 15Atunci, șarpele a
12:15
Is. 59:19
aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. 16Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură. 17Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a
12:17
Gen. 3:1513:7
dus să facă război cu rămășiţa seminţei ei, cu cei care
12:17
Cap. 14:12.

păzesc poruncile lui Dumnezeu și ţin mărturia
12:17
1 Cor. 2:11 Ioan 5:10
lui Isus Hristos.