Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

131Apoi am stat pe nisipul mării. Și am văzut ridicându-se din mare o

13:1
Dan. 7:2,7
fiară cu
13:1
Cap. 12:3;
7:3,9,12
zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. 2Fiara
13:2
Dan. 7:6
pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe
13:2
Dan. 7:5
ca de urs și gură ca o gură
13:2
Dan. 7:4
de leu. Balaurul i-a
13:2
Cap. 12:9.

dat puterea lui, scaunul
13:2
Cap. 16:10.

lui de domnie
13:2
Cap. 12:14.

și o stăpânire mare. 3Unul din capetele ei părea rănit
13:3
Vers. 12,14.

de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot
13:3
Cap. 17:8.

pământul se mira după fiară. 4Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: „Cine
13:4
Cap. 18:18.

se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea?” 5I s-a dat o gură
13:5
Dan. 7:8,11,25
11:36
care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze patruzeci
13:5
Cap. 11:2;
12:6
și două de luni. 6Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul
13:6
Ioan 1:14Col. 2:9
și pe cei ce locuiesc în cer. 7I s-a dat să facă
13:7
Dan. 7:21
război cu sfinţii și
13:7
Cap. 11:18;
17:15
să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. 8Și toţi locuitorii pământului i
13:8
Exod 32:32Dan. 12:1Filip. 4:2
se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la
13:8
Cap. 17:8.

întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat. 9Cine
13:9
Cap. 2:7.

are urechi, să audă! 10Cine
13:10
Is. 33:1
duce pe alţii în robie va merge și el în robie. Cine
13:10
Gen. 9:6Mat. 26:52
ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici
13:10
Cap. 14:12.

este răbdarea și credinţa sfinţilor. 11Apoi am văzut ridicându-se
13:11
Cap. 11:7.

din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. 12Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a
13:12
Vers. 3.

cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Săvârșea
13:13
Deut. 13:1-3Mat. 24:242 Tes. 2:9
semne mari, până acolo
13:13
1 Împ. 18:382 Împ. 1:10,12
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14Și amăgea
13:14
Cap. 12:9;
19:20
pe locuitorii pământului prin
13:14
2 Tes. 2:9,10
semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și
13:14
2 Împ. 20:7
trăia. 15I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și
13:15
Cap. 16:2;
19:20
20:4
să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16Și a făcut ca toţi: mici și mari, bogaţi și săraci, slobozi și robi, să
13:16
Cap. 14:9;
19:20
20:4
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele
13:17
Cap. 14:12.

fiarei, sau
13:17
Cap. 15:2.

numărul numelui ei. 18Aici
13:18
Cap. 17:9.

e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul
13:18
Cap. 15:2.

fiarei. Căci
13:18
Cap. 21:17.

este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.