Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Apoi m-am uitat și iată că Mielul

14:1
Cap. 5:6.

stătea pe muntele Sionului și împreună cu El stăteau o
14:1
Cap. 7:4.

sută patruzeci și patru de mii, care
14:1
Cap. 7:3;
13:16
aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. 2Și am auzit venind din cer un glas ca
14:2
Cap. 1:15;
19:6
un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta
14:2
Cap. 5:8.

și cântau
14:2
Cap. 5:9;
15:3
din alăutele lor. 3Cântau o cântare
14:3
Vers. 1.

nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să înveţe cântarea afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. 4Ei nu s-au întinat cu femei, căci
14:4
2 Cor. 11:2
sunt verguri14:4 Virgini., și
14:4
Cap. 3:4;
7:15,17
17:14
urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost
14:4
Cap. 5:9.

răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod
14:4
Iac. 1:18
pentru Dumnezeu și pentru Miel. 5Și în
14:5
Ps. 32:2Ţef. 3:13
gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt
14:5
Efes. 5:26Iuda 24
fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 6Și am văzut un alt înger, care zbura
14:6
Cap. 8:13.

prin mijlocul cerului cu o
14:6
Efes. 3:3-11Tit 1:2
Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui
14:6
Cap. 13:7.

neam, oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. 7El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă
14:7
Cap. 1:18;
15:4
de Dumnezeu și daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, și închinaţi-vă
14:7
Neem. 9:6Ps. 33:6
124:8
146:5,6Fapte 14:15
17:24
Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!” 8Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: „A
14:8
Is. 21:9Ier. 51:8
căzut, a căzut Babilonul, cetatea
14:8
Ier. 51:716:19
17:2,5
18:2,10,18,21
19:2
cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” 9Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva
14:9
Cap. 13:14-16.

fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, 10va bea
14:10
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
14:10
Cap. 18:6.

neamestecat în
14:10
Cap. 16:19.

paharul mâniei Lui, și va fi chinuit
14:10
Cap. 20:10.

în foc
14:10
Cap. 19:20.

și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea Mielului. 11Și fumul
14:11
Is. 34:10
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei! 12Aici
14:12
Cap. 13:10.

este răbdarea sfinţilor, care
14:12
Cap. 12:17.

păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus.” 13Și am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice
14:13
Ecl. 4:1,2
de acum încolo de morţii care
14:13
1 Cor. 15:181 Tes. 4:16
mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei
14:13
2 Tes. 1:7Evr. 4:9,10
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” 14Apoi m-am uitat, și iată un nor alb; și pe nor ședea cineva care semăna
14:14
Ezec. 1:26Dan. 7:13
cu un fiu al omului; pe cap avea
14:14
Cap. 6:2.

o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 15Și un alt înger a
14:15
Cap. 16:17.

ieșit din Templu și striga cu glas tare Celui ce ședea pe nor: „Pune secera
14:15
Ioel 3:13Mat. 13:39
Ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului
14:15
Ier. 51:33
este copt.” 16Atunci, Cel ce ședea pe nor Și-a aruncat secera pe pământ. Și pământul a fost secerat. 17Și din Templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el un cosor ascuţit. 18Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit
14:18
Cap. 16:8.

din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: „Pune
14:18
Ioel 3:13
cosorul tău cel ascuţit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi.” 19Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul
14:19
Cap. 19:15.

cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14:20
Is. 63:3Plâng. 1:15
a fost călcat în picioare afară
14:20
Evr. 13:12
din cetate; și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor
14:20
Cap. 19:14.

, pe o întindere de o mie șase sute de stadii.