Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

151Apoi am

15:1
Cap. 12:1,3.

văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15:1
Cap. 16:1;
21:9
îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci
15:1
Cap. 14:10.

cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. 2Și am văzut ca o
15:2
Cap. 4:6;
21:18
mare de sticlă amestecată
15:2
Mat. 3:11
cu foc și
15:2
Cap. 13:15-17.

pe marea de sticlă, cu
15:2
Cap. 5:8;
14:2
alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. 3Ei cântau cântarea
15:3
Exod 15:1Deut. 31:30
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau: „Mari
15:3
Deut. 32:4Ps. 111:2
139:14
și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte
15:3
Ps. 145:17Osea 14:9
și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! 4Cine
15:4
Exod 15:14-16Ier. 10:7
nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt și toate
15:4
Is. 66:23
neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” 5După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul
15:5
Num. 1:50
cortului mărturiei. 6Și
15:6
Vers. 1.

din Templu au ieșit cei șapte îngeri care ţineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcaţi
15:6
Exod 28:6,8Ezec. 44:17,18
în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. 7Și
15:7
Cap. 4:6.

una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care
15:7
1 Tes. 1:9
este viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15:8
Exod 40:341 Împ. 8:102 Cron. 5:14Is. 6:4
s-a umplut de fum din
15:8
2 Tes. 1:9
slava lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în Templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.