Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

151Apoi am

15:1
Cap. 12:1,3.
văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15:1
Cap. 16:1;
îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci
15:1
Cap. 14:10.
cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. 2Și am văzut ca o
15:2
Cap. 4:6;
mare de sticlă amestecată
15:2
Mat. 3:11
cu foc și
15:2
Cap. 13:15-17.
pe marea de sticlă, cu
15:2
Cap. 5:8;
alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. 3Ei cântau cântarea
15:3
Exod 15:1Deut. 31:30
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau: „Mari
15:3
Deut. 32:4Ps. 111:2
139:14
și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte
15:3
Ps. 145:17Osea 14:9
și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! 4Cine
15:4
Exod 15:14-16Ier. 10:7
nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt și toate
15:4
Is. 66:23
neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” 5După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul
15:5
Num. 1:50
cortului mărturiei. 6Și
15:6
Vers. 1.
din Templu au ieșit cei șapte îngeri care ţineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcaţi
15:6
Exod 28:6,8Ezec. 44:17,18
în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. 7Și
15:7
Cap. 4:6.
una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care
15:7
1 Tes. 1:9
este viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15:8
Exod 40:341 Împ. 8:102 Cron. 5:14Is. 6:4
s-a umplut de fum din
15:8
2 Tes. 1:9
slava lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în Templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.

16

161Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care zicea celor

16:1
Cap. 15:1.
șapte îngeri: „Duceţi-vă și vărsaţi pe pământ cele șapte potire ale mâniei
16:1
Cap. 14:10;
lui Dumnezeu!” 2Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe
16:2
Cap. 8:7.
pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit
16:2
Exod 9:9-11
pe oamenii care
16:2
Cap. 13:16,17.
aveau semnul fiarei și care
16:2
Cap. 13:14.
se închinau icoanei ei. 3Al doilea a vărsat potirul lui în
16:3
Cap. 8:8.
mare. Și marea s-a
16:3
Exod 7:17,20
făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și
16:3
Cap. 8:9.
a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. 4Al treilea a vărsat potirul lui în
16:4
Cap. 8:10.
râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au
16:4
Exod 7:20
făcut sânge. 5Și am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept
16:5
Cap. 15:3.
ești Tu, Doamne, care
16:5
Cap. 1:4,8;
ești și care erai! Tu ești Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 6Fiindcă aceștia au
16:6
Mat. 23:34,35
vărsat sângele sfinţilor
16:6
Cap. 11:18;
și al prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge
16:6
Is. 49:26
. Și sunt vrednici.” 7Și am auzit altarul zicând: „Da, Doamne
16:7
Cap. 15:3.
Dumnezeule, Atotputernice, adevărate
16:7
Cap. 13:10;
și drepte sunt judecăţile Tale!” 8Al patrulea a vărsat potirul lui peste
16:8
Cap. 8:12.
soare. Și
16:8
Cap. 9:17,18;
soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. 9Și oamenii au fost dogoriţi de o arșiţă mare și au
16:9
Vers. 11,21.
hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și
16:9
Dan. 5:22,23
nu s-au pocăit ca să-I
16:9
Cap. 11:13;
dea slavă. 10Al cincilea a vărsat potirul lui peste
16:10
Cap. 13:2.
scaunul de domnie al fiarei. Și
16:10
Cap. 9:2.
împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își
16:10
Cap. 11:10.
mușcau limbile de durere. 11Și au
16:11
Vers. 9,21.
hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor
16:11
Vers. 2.
lor rele și
16:11
Vers. 9.
nu s-au pocăit de faptele lor. 12Al șaselea a vărsat potirul lui peste
16:12
Cap. 9:14.
râul cel mare, Eufrat. Și
16:12
Ier. 50:38
51:36
apa lui a secat, ca
16:12
Is. 41:2,25
să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit. 13Apoi am văzut ieșind din gura balaurului
16:13
1 Ioan 4:1-3
și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos
16:13
Cap. 12:3,9.
trei duhuri necurate
16:13
Cap. 19:20;
, care semănau cu niște broaște. 14Acestea sunt
16:14
1 Tim. 4:1Iac. 3:15
duhuri de draci, care fac
16:14
2 Tes. 2:9
semne nemaipomenite și care se duc la împăraţii pământului întreg
16:14
Luca 2:1
, ca să-i strângă pentru războiul
16:14
Cap. 17:14;
zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. 15„Iată
16:15
Mat. 24:431 Tes. 5:22 Pet. 3:10
, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca
16:15
2 Cor. 5:3
să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 16Duhurile
16:16
Cap. 19:19.
cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon. 17Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a
16:17
Cap. 21:6.
isprăvit!” 18Și au urmat
16:18
Cap. 4:5;
fulgere, glasuri, tunete și s-a
16:18
Cap. 11:13.
făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum
16:18
Dan. 12:1
, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. 19Cetatea
16:19
Cap. 14:8;
cea mare a fost împărţită în trei părţi și cetăţile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu Și-a
16:19
Cap. 18:5.
adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i
16:19
Is. 51:17,22Ier. 25:15,16
dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. 20Toate
16:20
Cap. 6:14.
ostroavele au fugit și munţii nu s-au mai găsit. 21O
16:21
Cap. 11:19.
grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii
16:21
Vers. 9,11.
au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei
16:21
Exod 9:23-25
grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.

17

171Apoi unul

17:1
Cap. 21:9.
din cei șapte îngeri care ţineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: „Vino să-ţi
17:1
Cap. 16:19;
arăt judecata curvei
17:1
Naum 3:4
celei mari, care
17:1
Ier. 51:13
șade pe ape mari. 2Cu
17:2
Cap. 18:3.
ea au curvit împăraţii pământului și locuitorii pământului s-au
17:2
Ier. 51:718:3
îmbătat de vinul curviei ei!” 3Și m-a dus, în Duhul, într-o
17:3
Cap. 12:6,14.
pustie. Și am văzut o femeie șezând pe
17:3
Cap. 12:3.
o fiară de culoare stacojie, plină cu nume
17:3
Cap. 13:1.
de hulă, și
17:3
Vers. 9.
avea șapte capete și zece
17:3
Vers. 12.
coarne. 4Femeia aceasta era
17:4
Cap. 18:12,16.
îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită
17:4
Dan. 11:38
cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ţinea
17:4
Ier. 51:7
în mână un potir de aur plin
17:4
Cap. 18:6;
de spurcăciuni și de necurăţiile curviei ei. 5Pe frunte purta scris un nume, o taină
17:5
2 Tes. 2:7
: „Babilonul cel
17:5
Cap. 11:8;
mare, mama
17:5
Cap. 18:9;
curvelor și spurcăciunilor pământului”. 6Și am văzut pe
17:6
Cap. 18:24.
femeia aceasta îmbătată de
17:6
Cap. 13:15;
sângele sfinţilor și de sângele mucenicilor
17:6
Cap. 6:9,10;
lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. 7Și îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarne. 8Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are
17:8
Cap. 11:7;
să se ridice din adânc și are să
17:8
Cap. 13:10. Vers. 11.
se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului ale
17:8
Cap. 13:3.
căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii se
17:8
Cap. 13:8.
vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. 9Aici
17:9
Cap. 13:18.
este mintea plină de înţelepciune: cele
17:9
Cap. 13:1.
șapte capete sunt șapte munţi pe care șade femeia. 10Sunt și șapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și, când va veni, el va rămâne puţină vreme. 11Și fiara, care era și nu mai este, ea însăși este al optulea împărat: este din numărul celor șapte și
17:11
Vers. 8.
merge la pierzare. 12Cele
17:12
Dan. 7:20Zah. 1:18,19,21
zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. 13Toţi au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. 14Ei
17:14
Cap. 16:14;
se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că
17:14
Deut. 10:171 Tim. 6:15
El este Domnul domnilor și Împăratul împăraţilor. Și
17:14
Ier. 50:44,45
cei chemaţi, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.” 15Apoi mi-a zis: „Apele
17:15
Is. 8:7
pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt
17:15
Cap. 13:7.
noroade, gloate, neamuri și limbi. 16Cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara vor
17:16
Ier. 50:41,42
urî pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală
17:16
Ezec. 16:37-44
. Carnea i-o vor mânca și o
17:16
Cap. 18:8.
vor arde cu foc. 17Căci
17:17
2 Tes. 2:11
Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până
17:17
Cap. 10:7.
se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. 18Și femeia pe care ai văzut-o este
17:18
Cap. 16:19.
cetatea cea mare, care
17:18
Cap. 12:4.
are stăpânire peste împăraţii pământului.”