Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

161Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care zicea celor

16:1
Cap. 15:1.

șapte îngeri: „Duceţi-vă și vărsaţi pe pământ cele șapte potire ale mâniei
16:1
Cap. 14:10;
15:7
lui Dumnezeu!” 2Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe
16:2
Cap. 8:7.

pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit
16:2
Exod 9:9-11
pe oamenii care
16:2
Cap. 13:16,17.

aveau semnul fiarei și care
16:2
Cap. 13:14.

se închinau icoanei ei. 3Al doilea a vărsat potirul lui în
16:3
Cap. 8:8.

mare. Și marea s-a
16:3
Exod 7:17,20
făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și
16:3
Cap. 8:9.

a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. 4Al treilea a vărsat potirul lui în
16:4
Cap. 8:10.

râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au
16:4
Exod 7:20
făcut sânge. 5Și am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept
16:5
Cap. 15:3.

ești Tu, Doamne, care
16:5
Cap. 1:4,8;
4:8
11:17
ești și care erai! Tu ești Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 6Fiindcă aceștia au
16:6
Mat. 23:34,35
vărsat sângele sfinţilor
16:6
Cap. 11:18;
18:20
și al prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge
16:6
Is. 49:26
. Și sunt vrednici.” 7Și am auzit altarul zicând: „Da, Doamne
16:7
Cap. 15:3.

Dumnezeule, Atotputernice, adevărate
16:7
Cap. 13:10;
14:10
19:2
și drepte sunt judecăţile Tale!” 8Al patrulea a vărsat potirul lui peste
16:8
Cap. 8:12.

soare. Și
16:8
Cap. 9:17,18;
14:18
soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. 9Și oamenii au fost dogoriţi de o arșiţă mare și au
16:9
Vers. 11,21.

hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și
16:9
Dan. 5:22,23
nu s-au pocăit ca să-I
16:9
Cap. 11:13;
14:7
dea slavă. 10Al cincilea a vărsat potirul lui peste
16:10
Cap. 13:2.

scaunul de domnie al fiarei. Și
16:10
Cap. 9:2.

împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își
16:10
Cap. 11:10.

mușcau limbile de durere. 11Și au
16:11
Vers. 9,21.

hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor
16:11
Vers. 2.

lor rele și
16:11
Vers. 9.

nu s-au pocăit de faptele lor. 12Al șaselea a vărsat potirul lui peste
16:12
Cap. 9:14.

râul cel mare, Eufrat. Și
16:12
Ier. 50:38
51:36
apa lui a secat, ca
16:12
Is. 41:2,25
să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit. 13Apoi am văzut ieșind din gura balaurului
16:13
1 Ioan 4:1-3
și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos
16:13
Cap. 12:3,9.

trei duhuri necurate
16:13
Cap. 19:20;
20:10
, care semănau cu niște broaște. 14Acestea sunt
16:14
1 Tim. 4:1Iac. 3:15
duhuri de draci, care fac
16:14
2 Tes. 2:9
semne nemaipomenite și care se duc la împăraţii pământului întreg
16:14
Luca 2:1
, ca să-i strângă pentru războiul
16:14
Cap. 17:14;
19:19
20:8
zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. 15„Iată
16:15
Mat. 24:431 Tes. 5:22 Pet. 3:10
, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca
16:15
2 Cor. 5:3
să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 16Duhurile
16:16
Cap. 19:19.

cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon. 17Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a
16:17
Cap. 21:6.

isprăvit!” 18Și au urmat
16:18
Cap. 4:5;
8:5
11:19
fulgere, glasuri, tunete și s-a
16:18
Cap. 11:13.

făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum
16:18
Dan. 12:1
, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. 19Cetatea
16:19
Cap. 14:8;
17:18
cea mare a fost împărţită în trei părţi și cetăţile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu Și-a
16:19
Cap. 18:5.

adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i
16:19
Is. 51:17,22Ier. 25:15,16
dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. 20Toate
16:20
Cap. 6:14.

ostroavele au fugit și munţii nu s-au mai găsit. 21O
16:21
Cap. 11:19.

grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii
16:21
Vers. 9,11.

au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei
16:21
Exod 9:23-25
grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.