Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

171Apoi unul

17:1
Cap. 21:9.

din cei șapte îngeri care ţineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: „Vino să-ţi
17:1
Cap. 16:19;
18:16,17,19
arăt judecata curvei
17:1
Naum 3:4
celei mari, care
17:1
Ier. 51:13
șade pe ape mari. 2Cu
17:2
Cap. 18:3.

ea au curvit împăraţii pământului și locuitorii pământului s-au
17:2
Ier. 51:718:3
îmbătat de vinul curviei ei!” 3Și m-a dus, în Duhul, într-o
17:3
Cap. 12:6,14.

pustie. Și am văzut o femeie șezând pe
17:3
Cap. 12:3.

o fiară de culoare stacojie, plină cu nume
17:3
Cap. 13:1.

de hulă, și
17:3
Vers. 9.

avea șapte capete și zece
17:3
Vers. 12.

coarne. 4Femeia aceasta era
17:4
Cap. 18:12,16.

îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită
17:4
Dan. 11:38
cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ţinea
17:4
Ier. 51:7
în mână un potir de aur plin
17:4
Cap. 18:6;
14:8
de spurcăciuni și de necurăţiile curviei ei. 5Pe frunte purta scris un nume, o taină
17:5
2 Tes. 2:7
: „Babilonul cel
17:5
Cap. 11:8;
14:8
16:10
18:2,10,21
mare, mama
17:5
Cap. 18:9;
19:2
curvelor și spurcăciunilor pământului”. 6Și am văzut pe
17:6
Cap. 18:24.

femeia aceasta îmbătată de
17:6
Cap. 13:15;
16:6
sângele sfinţilor și de sângele mucenicilor
17:6
Cap. 6:9,10;
12:11
lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. 7Și îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarne. 8Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are
17:8
Cap. 11:7;
13:1
să se ridice din adânc și are să
17:8
Cap. 13:10. Vers. 11.

se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului ale
17:8
Cap. 13:3.

căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii se
17:8
Cap. 13:8.

vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. 9Aici
17:9
Cap. 13:18.

este mintea plină de înţelepciune: cele
17:9
Cap. 13:1.

șapte capete sunt șapte munţi pe care șade femeia. 10Sunt și șapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și, când va veni, el va rămâne puţină vreme. 11Și fiara, care era și nu mai este, ea însăși este al optulea împărat: este din numărul celor șapte și
17:11
Vers. 8.

merge la pierzare. 12Cele
17:12
Dan. 7:20Zah. 1:18,19,21
zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. 13Toţi au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. 14Ei
17:14
Cap. 16:14;
19:19
se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că
17:14
Deut. 10:171 Tim. 6:15
El este Domnul domnilor și Împăratul împăraţilor. Și
17:14
Ier. 50:44,45
cei chemaţi, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.” 15Apoi mi-a zis: „Apele
17:15
Is. 8:7
pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt
17:15
Cap. 13:7.

noroade, gloate, neamuri și limbi. 16Cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara vor
17:16
Ier. 50:41,42
urî pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală
17:16
Ezec. 16:37-44
. Carnea i-o vor mânca și o
17:16
Cap. 18:8.

vor arde cu foc. 17Căci
17:17
2 Tes. 2:11
Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până
17:17
Cap. 10:7.

se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. 18Și femeia pe care ai văzut-o este
17:18
Cap. 16:19.

cetatea cea mare, care
17:18
Cap. 12:4.

are stăpânire peste împăraţii pământului.”