Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

181După

18:1
Cap. 17:1.

aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și
18:1
Ezec. 43:2
pământul s-a luminat de slava lui. 2El a strigat cu glas tare și a zis: „A
18:2
Is. 13:19
21:9Ier. 51:8
căzut, a căzut Babilonul cel mare! A
18:2
Is. 13:21
21:8
34:14Ier. 50:39
51:37
ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare
18:2
Is. 14:23
34:11Marcu 5:2,3
a oricărei păsări necurate și urâte, 3pentru că toate neamurile au
18:3
Cap. 14:8;
17:2
băut din vinul mâniei curviei ei și împăraţii pământului au curvit cu ea și negustorii
18:3
Vers. 11,15.
Is. 47:15
pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.” 4Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiţi
18:4
Is. 48:20
52:11Ier. 50:8
51:6,452 Cor. 6:17
din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtași la păcatele ei și să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! 5Pentru că
18:5
Gen. 18:20,21Ier. 51:9Iona 1:2
păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu
18:5
Cap. 16:19.

Și-a adus aminte de nelegiuirile ei. 6Răsplătiţi-i
18:6
Ps. 137:8Ier. 50:15,19
51:24,492 Tim. 4:14
cum v-a răsplătit ea și întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i
18:6
Cap. 14:10.

îndoit în potirul în care a amestecat
18:6
Cap. 16:19.

ea! 7Pe cât
18:7
Ezec. 28:2
s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin și tânguire! Pentru că zice în inima ei: ‘Șed ca împărăteasă
18:7
Is. 47:7,8Ţef. 2:15
, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea!’ 8Tocmai pentru aceea într-o
18:8
Is. 47:9
singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în
18:8
Cap. 17:16.

foc, pentru că
18:8
Ier. 50:34
Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. 9Și împăraţii
18:9
Ezec. 26:16,1718:3
pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când
18:9
Ier. 50:46
vor vedea fumul arderii ei, o
18:9
Vers. 18. Cap. 19:3.

vor plânge și o vor boci. 10Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, și vor zice: ‘Vai!
18:10
Is. 21:9
vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o
18:10
Vers. 17,19.

clipă ţi-a venit judecata!’ 11Negustorii
18:11
Ezec. 27:27-36
pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: 12marfă
18:12
Cap. 17:4.

de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase și de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură; 13nici scorţișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele
18:13
Ezec. 27:13
oamenilor. 14Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. 15Cei ce fac negoţ
18:15
Vers. 3,11.

cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui 16și vor zice: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, care
18:16
Cap. 17:4.

era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare! 17Atâtea bogăţii într-un
18:17
Vers. 10.

ceas s-au prăpădit!’ Și
18:17
Is. 23:14Ezec. 27:29
toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toţi cei ce câștigă din mare stăteau departe 18și
18:18
Ezec. 27:30,31
, când au văzut fumul arderii ei, strigau: ‘Care
18:18
Cap. 13:4.

cetate era ca cetatea cea mare?’ 19Și își aruncau
18:19
Ios. 7:61 Sam. 4:12Iov 2:12Ezec. 27:30
ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau și ziceau: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă
18:19
Vers. 8.

a fost prefăcută într-un pustiu!’ 20Bucură-te de ea, cerule!
18:20
Is. 44:23
49:13Ier. 51:48
Bucuraţi-vă și voi, sfinţilor, apostolilor și prorocilor! Pentru că
18:20
Luca 11:49,50
Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o.” 21Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis: „Cu
18:21
Ier. 51:64
așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu
18:21
Cap. 12:8;
16:20
va mai fi găsit! 22Și
18:22
Is. 24:8Ier. 7:34
16:9
25:10Ezec. 26:13
nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. 23Lumina
18:23
Ier. 25:10
lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui
18:23
Ier. 7:34
16:9
25:10
33:11
și al miresei, pentru că negustorii
18:23
Is. 23:8
tăi erau mai-marii pământului, pentru că
18:23
2 Împ. 9:22Naum 3:4
toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta 24și pentru că
18:24
Cap. 17:6.

acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinţilor și al tuturor celor ce au fost înjunghiaţi
18:24
Ier. 51:49
pe pământ.”