Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

201Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care

20:1
Cap. 1:18;
9:1
ţinea în mână cheia adâncului și un lanţ mare. 2El a pus mâna pe balaur
20:2
2 Pet. 2:2,4Iuda 6
, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani. 3L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit
20:3
Dan. 6:17
intrarea deasupra lui, ca
20:3
Cap. 16:14,16. Vers. 8.

să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme. 4Și am văzut niște scaune
20:4
Dan. 7:9,22,27Mat. 19:28Luca 22:30
de domnie; și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata
20:4
1 Cor. 6:2,3
. Și am văzut sufletele
20:4
Cap. 6:9.

celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce
20:4
Cap. 13:12.

nu se închinaseră fiarei și icoanei ei
20:4
Cap. 13:15,16.

și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au
20:4
Rom. 8:172 Tim. 2:12
împărăţit cu Hristos o mie de ani. 5Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. 6Fericiţi și sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte
20:6
Cap. 2:11;
21:8
n-are nicio putere; ci vor fi preoţi
20:6
Is. 61:61 Pet. 2:95:10
ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și
20:6
Vers. 4.

vor împărăţi cu El o mie de ani. 7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana
20:7
Vers. 2.

va fi dezlegat 8și va ieși din temniţa lui ca să
20:8
Vers. 3,10.

înșele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog
20:8
Ezec. 38:2
39:1
și pe Magog, ca să-i
20:8
Cap. 16:14.

adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. 9Și
20:9
Is. 8:8Ezec. 38:9,16
ei s-au suit pe faţa pământului și au înconjurat tabăra sfinţilor și cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. 10Și
20:10
Vers. 8.

diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde
20:10
Cap. 19:20.

sunt fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciţi
20:10
Cap. 14:10,11.

zi și noapte în vecii vecilor. 11Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au
20:11
2 Pet. 3:7,10,11
fugit dinaintea Lui și
20:11
Dan. 2:35
nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12Și am văzut pe morţi, mari
20:12
Cap. 19:5.

și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște
20:12
Dan. 7:10
cărţi au fost deschise. Și a fost deschisă o altă
20:12
Ps. 69:28Dan. 12:1Filip. 4:3
carte, care este cartea vieţii. Și morţii au fost judecaţi după
20:12
Ier. 17:10
32:19Mat. 16:27Rom. 2:6
faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. 13Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea
20:13
Cap. 6:9.

și Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după
20:13
Vers. 12.

faptele lui. 14Și Moartea
20:14
1 Cor. 15:26,54,55
și Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul
20:14
Vers. 6. Cap. 21:8.

de foc este moartea a doua. 15Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat
20:15
Cap. 19:20.

în iazul de foc.