Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce

3:1
Cap. 1:4,16;
4:5
5:6
are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele:

«Știu

3:1
Cap. 2:2.

faptele tale: că îţi merge numele că trăiești, dar
3:1
Efes. 2:1,51 Tim. 5:6
ești mort.

2Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. 3Adu-ţi

3:3
1 Tim. 6:202 Tim. 1:13
aminte dar cum ai primit și auzit! Ţine și pocăiește-te
3:3
Vers. 19.

! Dacă
3:3
Mat. 24:42,43
25:13Marcu 13:33Luca 12:39,401 Tes. 5:2,62 Pet. 3:10
nu veghezi, voi veni ca un hoţ și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. 4Totuși ai în Sardes câteva
3:4
Fapte 1:15
nume care nu și-au mânjit hainele
3:4
Iuda 23
. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în
3:4
Cap. 4:4;
6:1
7:9,13
alb, fiindcă sunt vrednici. 5Cel ce va birui va fi
3:5
Cap. 19:8.

îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge
3:5
Exod 32:32Ps. 69:28
nicidecum numele din cartea
3:5
Filip. 4:3
vieţii și voi
3:5
Mat. 10:32Luca 12:8
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.»’ 6Cine
3:6
Cap. 2:7.

are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul. 7Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i:

‘Iată ce zice Cel

3:7
Fapte 3:14
Sfânt, Cel
3:7
1 Ioan 5:20
Adevărat, Cel ce ţine cheia
3:7
Is. 22:22Luca 1:32
lui David, Cel ce
3:7
Mat. 16:19
deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide
3:7
Iov 12:14
și nimeni nu va deschide: 8«Știu
3:8
Vers. 1.

faptele tale: iată ţi-am pus înainte o ușă
3:8
1 Cor. 16:92 Cor. 2:13
deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere și ai păzit Cuvântul Meu și n-ai tăgăduit Numele Meu. 9Iată că îţi dau
3:9
Cap. 2:9.

din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi
3:9
Is. 49:23
60:14
voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. 10Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te
3:10
2 Pet. 2:9
voi păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă
3:10
Luca 2:1
, ca să încerce pe locuitorii pământului
3:10
Is. 24:17
. 11Eu vin
3:11
Filip. 4:5
curând. Păstrează
3:11
Vers. 3. Cap. 2:25.

ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa
3:11
Cap. 2:10.

. 12Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp
3:12
1 Împ. 7:21Gal. 2:9
în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși din el. Voi
3:12
Cap. 2:17;
14:1
22:4
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim
3:12
Gal. 4:26Evr. 12:22
, care are să se coboare din cer, de la Dumnezeul Meu, și
3:12
Cap. 22:4.

Numele Meu cel nou.»’ 13Cine
3:13
Cap. 2:7.

are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul. 14Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i:

‘Iată

3:14
Is. 65:16
ce zice Cel ce este Amin, Martorul
3:14
Cap. 1:5;
19:11
22:6
credincios și adevărat, Începutul
3:14
Col. 1:15
zidirii lui Dumnezeu: 15«Știu
3:15
Vers. 1.

faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17Pentru că zici: ‹Sunt bogat
3:17
Osea 12:81 Cor. 4:8
, m-am îmbogăţit și nu duc lipsă de nimic›, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, 18te sfătuiesc să
3:18
Is. 55:1Mat. 13:44
25:9
cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţești, și haine
3:18
2 Cor. 5:3
albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ţi se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii și să vezi. 19Eu mustru
3:19
Iov 5:17Prov. 3:11,12Evr. 12:5,6Iac. 1:12
și pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te! 20Iată, Eu stau
3:20
Cânt. 5:2
la ușă și bat. Dacă
3:20
Luca 12:37
aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi
3:20
Ioan 14:23
intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine. 21Celui ce va birui îi
3:21
Mat. 19:28Luca 22:301 Cor. 6:22 Tim. 2:12
voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.»’ 22Cine
3:22
Cap. 2:7.

are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”