Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel

2:1
Cap. 1:16,20.
ce ţine cele șapte stele în mâna dreaptă și Cel ce umblă
2:1
Cap. 1:13.
prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur: 2«Știu
2:2
Ps. 1:6
faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poţi suferi pe cei răi, că ai
2:2
1 Ioan 4:1
pus la încercare pe cei ce
2:2
2 Cor. 11:132 Pet. 2:1
zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. 3Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n-ai
2:3
Gal. 6:9Evr. 12:3,5
obosit. 4Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 5Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel
2:5
Mat. 21:41,43
, voi veni la tine și-ţi voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. 6Ai însă lucrul acesta bun: că urăști faptele nicolaiţilor
2:6
Vers. 15.
, pe care și Eu le urăsc.»’ 7Cine
2:7
Mat. 11:15
13:9,4313:9
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să
2:7
Cap. 22:2,14.
mănânce din
2:7
Gen. 2:9
pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.’ 8Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ‘Iată ce zice Cel
2:8
Cap. 1:8,17,18.
dintâi și Cel de pe urmă, Cel ce a murit și a înviat: 9«Știu
2:9
Vers. 2.
necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat)
2:9
Luca 12:211 Tim. 6:18Iac. 2:5
și batjocurile din partea celor
2:9
Rom. 2:17,28,29
9:6
ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci
2:9
Cap. 3:9.
sunt o sinagogă a Satanei. 10Nu te teme nicidecum
2:10
Mat. 10:22
de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veţi avea un necaz de zece zile. Fii
2:10
Mat. 24:13
credincios până la moarte și-ţi voi da cununa
2:10
Iac. 1:12
vieţii.»’ 11Cine
2:11
Vers. 7. Cap. 13:9.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a
2:11
Cap. 20:14;
doua moarte.’ 12Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i:

‘Iată ce zice Cel

2:12
Cap. 1:16.
ce are sabia ascuţită cu două tăișuri: 13«Știu
2:13
Vers. 2.
unde
2:13
Vers. 9.
locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu și n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. 14Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care ţin de învăţătura lui Balaam
2:14
Num. 24:14
25:1
31:162 Pet. 2:15Iuda 11
, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să
2:14
Fapte 15:291 Cor. 8:9,10
10:19,20
mănânce din lucrurile jertfite idolilor și
2:14
1 Cor. 6:13
să se dedea la curvie. 15Tot așa, și tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor
2:15
Vers. 6.
, pe care Eu o urăsc. 16Pocăiește-te dar. Altfel, voi veni la tine curând și
2:16
Is. 11:42 Tes. 2:8
Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.»’ 17Cine
2:17
Vers. 7,11.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume
2:17
Cap. 3:12;
nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care-l primește.’ 18Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i:

‘Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care

2:18
Cap. 1:14,15.
are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă: 19«Știu
2:19
Vers. 2.
faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. 20Dar iată ce am împotriva ta: tu lași ca Izabela
2:20
1 Împ. 16:31
21:252 Împ. 9:7
, femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe și să amăgească pe robii Mei să
2:20
Exod 34:15Fapte 15:20,291 Cor. 10:19,20
se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. 21I-am dat vreme să
2:21
Rom. 2:4
se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! 22Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. 23Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate Bisericile vor cunoaște că ‹Eu
2:23
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9
29:172 Cron. 6:30Ps. 7:9Ier. 11:20
17:10
20:12Ioan 2:24,25Fapte 1:24Rom. 8:27
sunt Cel ce cercetează rărunchii și inima›: și voi
2:23
Ps. 62:12Mat. 16:27Rom. 2:6
14:122 Cor. 5:10Gal. 6:5
răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. 24Vouă însă, tuturor celorlalţi din Tiatira care nu aveţi învăţătura aceasta și n-aţi cunoscut ‹adâncimile Satanei›, cum le numesc ei, vă zic: Nu
2:24
Fapte 15:28
pun peste voi altă greutate. 25Numai ţineţi cu tărie ce
2:25
Cap. 3:11.
aveţi până voi veni! 26Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările
2:26
Ioan 6:291 Ioan 3:23
Mele îi voi da
2:26
Mat. 19:28Luca 22:29,301 Cor. 6:3
stăpânire peste neamuri. 27Le
2:27
Ps. 2:8,9
49:14Dan. 7:22
va cârmui cu un toiag de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și Eu putere de la Tatăl Meu. 28Și-i voi da luceafărul
2:28
2 Pet. 1:19
de dimineaţă.»’ 29Cine
2:29
Vers. 7.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

3

31Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce

3:1
Cap. 1:4,16;
are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele:

«Știu

3:1
Cap. 2:2.
faptele tale: că îţi merge numele că trăiești, dar
3:1
Efes. 2:1,51 Tim. 5:6
ești mort.

2Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. 3Adu-ţi

3:3
1 Tim. 6:202 Tim. 1:13
aminte dar cum ai primit și auzit! Ţine și pocăiește-te
3:3
Vers. 19.
! Dacă
3:3
Mat. 24:42,43
25:13Marcu 13:33Luca 12:39,401 Tes. 5:2,62 Pet. 3:10
nu veghezi, voi veni ca un hoţ și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. 4Totuși ai în Sardes câteva
3:4
Fapte 1:15
nume care nu și-au mânjit hainele
3:4
Iuda 23
. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în
3:4
Cap. 4:4;
alb, fiindcă sunt vrednici. 5Cel ce va birui va fi
3:5
Cap. 19:8.
îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge
3:5
Exod 32:32Ps. 69:28
nicidecum numele din cartea
3:5
Filip. 4:3
vieţii și voi
3:5
Mat. 10:32Luca 12:8
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.»’ 6Cine
3:6
Cap. 2:7.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul. 7Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i:

‘Iată ce zice Cel

3:7
Fapte 3:14
Sfânt, Cel
3:7
1 Ioan 5:20
Adevărat, Cel ce ţine cheia
3:7
Is. 22:22Luca 1:32
lui David, Cel ce
3:7
Mat. 16:19
deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide
3:7
Iov 12:14
și nimeni nu va deschide: 8«Știu
3:8
Vers. 1.
faptele tale: iată ţi-am pus înainte o ușă
3:8
1 Cor. 16:92 Cor. 2:13
deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere și ai păzit Cuvântul Meu și n-ai tăgăduit Numele Meu. 9Iată că îţi dau
3:9
Cap. 2:9.
din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi
3:9
Is. 49:23
60:14
voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. 10Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te
3:10
2 Pet. 2:9
voi păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă
3:10
Luca 2:1
, ca să încerce pe locuitorii pământului
3:10
Is. 24:17
. 11Eu vin
3:11
Filip. 4:5
curând. Păstrează
3:11
Vers. 3. Cap. 2:25.
ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa
3:11
Cap. 2:10.
. 12Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp
3:12
1 Împ. 7:21Gal. 2:9
în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși din el. Voi
3:12
Cap. 2:17;
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim
3:12
Gal. 4:26Evr. 12:22
, care are să se coboare din cer, de la Dumnezeul Meu, și
3:12
Cap. 22:4.
Numele Meu cel nou.»’ 13Cine
3:13
Cap. 2:7.
are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul. 14Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i:

‘Iată

3:14
Is. 65:16
ce zice Cel ce este Amin, Martorul
3:14
Cap. 1:5;
credincios și adevărat, Începutul
3:14
Col. 1:15
zidirii lui Dumnezeu: 15«Știu
3:15
Vers. 1.
faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17Pentru că zici: ‹Sunt bogat
3:17
Osea 12:81 Cor. 4:8
, m-am îmbogăţit și nu duc lipsă de nimic›, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, 18te sfătuiesc să
3:18
Is. 55:1Mat. 13:44
25:9
cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţești, și haine
3:18
2 Cor. 5:3
albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ţi se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii și să vezi. 19Eu mustru
3:19
Iov 5:17Prov. 3:11,12Evr. 12:5,6Iac. 1:12
și pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te! 20Iată, Eu stau
3:20
Cânt. 5:2
la ușă și bat. Dacă
3:20
Luca 12:37
aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi
3:20
Ioan 14:23
intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine. 21Celui ce va birui îi
3:21
Mat. 19:28Luca 22:301 Cor. 6:22 Tim. 2:12
voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.»’ 22Cine
3:22
Cap. 2:7.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

4

41După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul

4:1
Cap. 1:10.
cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te
4:1
Cap. 11:12.
aici și-ţi
4:1
Cap. 1:19;
voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” 2Numaidecât am
4:2
Cap. 1:10;
fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era pus un scaun
4:2
Is. 6:1Ier. 17:12Ezec. 1:26
10:1Dan. 7:9
de domnie, și pe scaunul acesta de domnie ședea Cineva. 3Cel ce ședea pe el avea înfăţișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu
4:3
Ezec. 1:28
ca o piatră de smarald la vedere. 4Împrejurul
4:4
Cap. 11:16.
scaunului de domnie stăteau douăzeci și patru de scaune de domnie; și pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci și patru de bătrâni îmbrăcaţi
4:4
Cap. 3:4,5;
în haine albe și
4:4
Vers. 10.
pe capete aveau cununi de aur. 5Din scaunul de domnie ieșeau fulgere
4:5
Cap. 8:5;
, glasuri și tunete.

Înaintea scaunului de domnie ardeau

4:5
Exod 37:232 Cron. 4:20Ezec. 1:13Zah. 4:2
șapte lămpi de foc, care sunt cele
4:5
Cap. 1:4;
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare
4:6
Exod 38:8
de sticlă, asemenea cu cristalul. În
4:6
Ezec. 1:5
mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și
4:6
Vers. 8.
pe dinapoi. 7Cea
4:7
Num. 2:2Ezec. 1:10
10:14
dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; și a patra seamănă cu un vultur care zboară. 8Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase
4:8
Is. 6:2
aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru
4:8
Vers. 6.
. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt
4:8
Is. 6:3
, Sfânt, Sfânt este Domnul
4:8
Cap. 1:8.
Dumnezeu, Cel
4:8
Cap. 1:4.
Atotputernic, care era, care este, care vine!” 9Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulţumiri Celui ce ședea pe scaunul de domnie și care
4:9
Cap. 1:18;
este viu în vecii vecilor, 10cei
4:10
Cap. 5:8,14.
douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie și
4:10
Vers. 9.
se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își
4:10
Vers. 4.
aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: 11„Vrednic
4:11
Cap. 5:12.
ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci
4:11
Gen. 1:1Fapte 17:24Efes. 3:9Col. 1:11
Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în fiinţă și au fost făcute!”