Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul

4:1
Cap. 1:10.

cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te
4:1
Cap. 11:12.

aici și-ţi
4:1
Cap. 1:19;
22:6
voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” 2Numaidecât am
4:2
Cap. 1:10;
17:3
21:10
fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era pus un scaun
4:2
Is. 6:1Ier. 17:12Ezec. 1:26
10:1Dan. 7:9
de domnie, și pe scaunul acesta de domnie ședea Cineva. 3Cel ce ședea pe el avea înfăţișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu
4:3
Ezec. 1:28
ca o piatră de smarald la vedere. 4Împrejurul
4:4
Cap. 11:16.

scaunului de domnie stăteau douăzeci și patru de scaune de domnie; și pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci și patru de bătrâni îmbrăcaţi
4:4
Cap. 3:4,5;
6:11
7:9,13,14
19:14
în haine albe și
4:4
Vers. 10.

pe capete aveau cununi de aur. 5Din scaunul de domnie ieșeau fulgere
4:5
Cap. 8:5;
16:18
, glasuri și tunete.

Înaintea scaunului de domnie ardeau

4:5
Exod 37:232 Cron. 4:20Ezec. 1:13Zah. 4:2
șapte lămpi de foc, care sunt cele
4:5
Cap. 1:4;
3:1
5:6
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare
4:6
Exod 38:8
de sticlă, asemenea cu cristalul. În
4:6
Ezec. 1:5
mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și
4:6
Vers. 8.

pe dinapoi. 7Cea
4:7
Num. 2:2Ezec. 1:10
10:14
dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; și a patra seamănă cu un vultur care zboară. 8Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase
4:8
Is. 6:2
aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru
4:8
Vers. 6.

. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt
4:8
Is. 6:3
, Sfânt, Sfânt este Domnul
4:8
Cap. 1:8.

Dumnezeu, Cel
4:8
Cap. 1:4.

Atotputernic, care era, care este, care vine!” 9Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulţumiri Celui ce ședea pe scaunul de domnie și care
4:9
Cap. 1:18;
5:14
15:7
este viu în vecii vecilor, 10cei
4:10
Cap. 5:8,14.

douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie și
4:10
Vers. 9.

se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își
4:10
Vers. 4.

aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: 11„Vrednic
4:11
Cap. 5:12.

ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci
4:11
Gen. 1:1Fapte 17:24Efes. 3:9Col. 1:11
Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în fiinţă și au fost făcute!”