Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Când a rupt

8:1
Cap. 6:1.

Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. 2Și
8:2
Mat. 18:10Luca 1:19
am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; și
8:2
2 Cron. 29:25,28
li s-au dat șapte trâmbiţe. 3Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile
8:3
Cap. 5:8.

tuturor sfinţilor, pe altarul
8:3
Exod 30:1
de aur, care este înaintea scaunului de domnie. 4Fumul
8:4
Ps. 148:2Luca 1:10
de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. 5Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au
8:5
Cap. 16:18.

stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur
8:5
2 Sam. 22:81 Împ. 19:11Fapte 4:31
de pământ. 6Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele. 7Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Și
8:7
Ezec. 38:22
au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe
8:7
Cap. 6:2.

pământ: și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din
8:7
Ezec. 5:2,12
copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. 8Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Și
8:8
Ier. 51:25Amos 7:4
ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; și
8:8
Cap. 16:3.

a treia parte din mare s-a
8:8
Ezec. 14:19
făcut sânge 9și
8:9
Cap. 16:3.

a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viaţă au murit și a treia parte din corăbii au pierit. 10Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Și
8:10
Is. 14:12
a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a
8:10
Cap. 16:4.

căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11Steaua
8:11
Rut 1:20
se chema „Pelin”; și
8:11
Exod 15:23Ier. 9:15
23:15
a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Și mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. 12Al
8:12
Is. 13:10Amos 8:9
patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea, de asemenea. 13M-am uitat și am
8:13
Cap. 14:6;
19:17
auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: „Vai
8:13
Cap. 9:12;
11:14
, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!”