Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Și

9:1
Luca 10:18
am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii
9:1
Luca 8:3120:1
adâncului 2și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a
9:2
Ioel 2:2,10
ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. 3Din fum au ieșit niște lăcuste
9:3
Exod 10:4Jud. 7:12
pe pământ. Și li s-a dat o putere ca
9:3
Vers. 10.

puterea pe care o au scorpiile pământului. 4Li s-a zis să
9:4
Cap. 6:6;
7:3
nu vatăme iarba
9:4
Cap. 8:7.
Exod 12:23Ezec. 9:4
pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea
9:4
Cap. 7:3.

lui Dumnezeu. 5Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci
9:5
Vers. 10. Cap. 11:7.

să-i chinuiască cinci luni; și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înţeapă pe un om. 6În acele zile, oamenii vor căuta
9:6
Iov 3:21Ier. 8:3
moartea și n-o vor găsi; vor dori să moară și moartea va fugi de ei. 7Lăcustele acelea semănau
9:7
Ioel 2:4
cu niște cai pregătiţi de luptă. Pe
9:7
Naum 3:17
capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Feţele
9:7
Dan. 7:8
lor semănau cu niște feţe de oameni. 8Aveau părul ca părul de femeie și dinţii
9:8
Ioel 1:6
lor erau ca dinţii de lei. 9Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier; și vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca
9:9
Ioel 2:5-7
vuietul unor care trase de mulţi cai care se aruncă la luptă. 10Aveau
9:10
Vers. 5.

niște cozi ca de scorpii, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. 11Peste ele aveau ca împărat
9:11
Efes. 2:2
pe îngerul
9:11
Vers. 1.

adâncului, care pe evreiește se cheamă „Abadon”, iar pe grecește, „Apolion”. 12Cea dintâi
9:12
Cap. 8:13.

nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. 13Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiţă. Și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu 14și zicând îngerului al șaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la
9:14
Cap. 16:12.

râul cel mare Eufrat!” 15Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni. 16Oștirea
9:16
Ps. 68:17Dan. 7:10
lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi
9:16
Ezec. 38:4
; le-am
9:16
Cap. 7:4.

auzit numărul. 17Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreţii: aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele
9:17
1 Cron. 12:8Is. 5:28,29
cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșeau foc, fum și pucioasă. 18A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii: de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. 19Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile
9:19
Is. 9:15
lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. 20Ceilalţi oameni, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu
9:20
Deut. 31:29
s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor
9:20
Lev. 17:7Deut. 32:17Ps. 106:371 Cor. 10:20
și idolilor
9:20
Ps. 115:4
135:15Dan. 5:23
de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile
9:21
Cap. 22:15.

lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor.