Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Urarea

11Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat

1:1
Fapte 22:211 Cor. 1:1Gal. 1:11 Tim. 1:11
2:72 Tim. 1:11
să fie apostol, pus deoparte
1:1
Fapte 9:15
13:2Gal. 1:15
ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, 2pe care o
1:2
Fapte 26:6Tit 1:2
făgăduise mai înainte prin
1:2
Cap. 3:21;
16:26Gal. 3:8
prorocii Săi în Sfintele Scripturi. 3Ea privește pe Fiul Său, născut
1:3
Mat. 1:6,16Luca 1:32Fapte 2:302 Tim. 2:8
din sămânţa lui David, în ce privește trupul, 4iar în ce privește
1:4
Ioan 1:14Gal. 4:4
duhul
1:4
Fapte 13:33
sfinţeniei, dovedit cu putere
1:4
Evr. 9:14
că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, 5prin care am
1:5
Cap. 12:3;
15:151 Cor. 15:10Gal. 1:15
2:9Efes. 3:8
primit harul și apostolia, ca să aducem, pentru
1:5
Fapte 6:7
Numele Lui, la ascultarea
1:5
Fapte 9:15
credinţei pe toate neamurile, 6între care sunteţi și voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos. 7Deci, vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi
1:7
Cap. 9:24.
1 Cor. 1:21 Tes. 4:7
să fiţi sfinţi: Har
1:7
1 Cor. 1:32 Cor. 1:2Gal. 1:3
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Pavel și creștinii din Roma

8Mai întâi mulţumesc

1:8
1 Cor. 1:4Filip. 1:3Col. 1:3,41 Tes. 1:2Filim. 4
Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa
1:8
Cap. 16:19.
1 Tes. 1:8
voastră este vestită în toată lumea. 9Dumnezeu
1:9
Cap. 9:1.
2 Cor. 1:23Filip. 1:81 Tes. 2:5
, căruia Îi slujesc
1:9
Fapte 27:232 Tim. 1:3
în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat
1:9
1 Tes. 3:10
în rugăciunile mele 10și cer totdeauna
1:10
Cap. 15:23,32.
1 Tes. 3:10
ca, prin voia
1:10
Iac. 4:15
lui Dumnezeu, să am, în sfârșit, fericirea să vin la voi. 11Căci doresc să vă văd, ca să
1:11
Cap. 15:29.

vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră 12sau, mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa
1:12
Tit 1:42 Pet. 1:1
pe care o avem împreună, și voi, și eu. 13Nu vreau să nu știţi, fraţilor, că de
1:13
Cap. 15:23.

multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod
1:13
Filip. 4:17Fapte 16:7
printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar
1:13
1 Tes. 2:18
am fost împiedicat până acum. 14Eu
1:14
1 Cor. 9:16
sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învăţaţi, și celor neînvăţaţi. 15Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma.

Neprihănirea se capătă prin credinţă

16Căci

1:16
Ps. 40:9,10Marcu 8:382 Tim. 1:8
mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă
1:16
1 Cor. 1:18
15:2
ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a
1:16
Luca 2:30-32
24:47Fapte 3:26
13:26,46
iudeului, apoi a grecului; 17deoarece în
1:17
Cap. 3:21.

ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă și care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit
1:17
Hab. 2:4Ioan 3:36Gal. 3:11Filip. 3:9Evr. 10:38
va trăi prin credinţă.”

Starea de păcat a omenirii

18Mânia

1:18
Fapte 17:30Efes. 5:6Col. 3:6
lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. 19Fiindcă
1:19
Fapte 14:17
ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu
1:19
Ioan 1:9
. 20În adevăr, însușirile nevăzute
1:20
Ps. 19:1Fapte 14:17
17:27
ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăţi, 21fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte
1:21
2 Împ. 17:15Ier. 2:5Efes. 4:17,18
și inima lor fără pricepere s-a întunecat. 22S-au
1:22
Ier. 10:14
fălit că sunt înţelepţi și au înnebunit 23și au schimbat slava Dumnezeului
1:23
Deut. 4:16Ps. 106:20Is. 40:18,25Ier. 2:11Ezec. 8:10Fapte 17:29
nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. 24De aceea
1:24
Ps. 81:12Fapte 7:42Efes. 4:18,192 Tes. 2:11,12
, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, așa că
1:24
1 Cor. 6:181 Tes. 4:41 Pet. 4:3
își necinstesc singuri
1:24
Lev. 18:22
trupurile, 25căci au schimbat în minciună adevărul
1:25
1 Tes. 1:91 Ioan 5:20
lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în
1:25
Is. 44:20Ier. 10:14
13:25Amos 2:4
locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. 26Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi
1:26
Lev. 18:22,23Efes. 5:12Iuda 10
scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; 27tot astfel, și bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite
1:28
Efes. 5:4
. 29Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase; sunt șoptitori, 30bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. 32Și, măcar că știu
1:32
Cap. 2:2.

hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt
1:32
Cap. 6:21.

vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni
1:32
Ps. 50:18Osea 7:3
pe cei ce le fac.