Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Mântuirea este aproape

101Fraţilor, dorinţa inimii mele, și rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru israeliţi este să fie mântuiţi. 2Le mărturisesc că

10:2
Fapte 21:20
22:3Gal. 1:14
4:17
ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, 3pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu
10:3
Cap. 1:17;
9:30
, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși
10:3
Filip. 3:9
și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. 4Căci Hristos
10:4
Mat. 5:17Gal. 3:24
este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 5În adevăr, Moise scrie că omul
10:5
Lev. 18:5Neem. 9:29Ezec. 20:11,13,21Gal. 3:12
care împlinește neprihănirea pe care o dă Legea va trăi prin ea. 6Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credinţa: „Să
10:6
Deut. 30:12,13
nu zici în inima ta: ‘Cine se va sui în cer?’ (Să coboare adică pe Hristos din cer.) 7sau: ‘Cine se va coborî în adânc?’ (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)” 8Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape
10:8
Deut. 30:14
de tine: în gura ta și în inima ta.” Și cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. 9Dacă
10:9
Mat. 10:32Luca 12:8Fapte 8:37
mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11după cum zice Scriptura: „Oricine
10:11
Is. 28:16
49:23Ier. 17:7
crede în El nu va fi dat de rușine.” 12În adevăr, nu
10:12
Fapte 15:9Gal. 3:28
este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toţi au același
10:12
Fapte 10:361 Tim. 2:5
Domn, care
10:12
Efes. 1:7
2:4,7
este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13Fiindcă
10:13
Ioel 2:32Fapte 2:21
oricine va chema Numele
10:13
Fapte 9:14
Domnului va fi mântuit.

Lucrul acesta a fost vestit

14Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: „Cât

10:15
Is. 52:7Naum 1:15
de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” 16Dar nu
10:16
Cap. 3:3.
Evr. 4:2
toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne
10:16
Is. 53:1Ioan 12:38
, cine a crezut propovăduirea noastră?” 17Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. 18Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da, căci „glasul lor a răsunat prin
10:18
Ps. 19:4Mat. 24:14
28:19Marcu 16:15Col. 1:6,23
tot pământul și
10:18
1 Împ. 18:10Mat. 4:8
cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii”. 19Dar întreb iarăși: „N-a știut Israel lucrul acesta?” Ba da, căci Moise, cel dintâi, zice: „Vă
10:19
Deut. 32:21
voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam
10:19
Tit 3:3
fără pricepere.” 20Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost
10:20
Is. 65:1
găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.” 21Pe când, despre Israel zice: „Toată
10:21
Is. 65:2
ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă.”