Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Predarea în slujba lui Dumnezeu

121Vă îndemn

12:1
2 Cor. 10:1
dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să
12:1
1 Pet. 2:5
aduceţi
12:1
Ps. 50:13,141 Cor. 6:13,20
trupurile voastre ca o jertfă
12:1
Evr. 10:20
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2
12:2
1 Pet. 1:141 Ioan 2:15
nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi
12:2
Efes. 1:18
4:23Col. 1:21,22
3:10
prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi
12:2
Efes. 5:10,171 Tes. 4:3
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. 3Prin harul
12:3
Cap. 1:5;
15:151 Cor. 3:10
15:10Gal. 2:9Efes. 3:2,7,8
care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să
12:3
Prov. 25:27Ecl. 7:16
nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia
12:3
1 Cor. 12:7,11Efes. 4:7
. 4Căci, după cum
12:4
1 Cor. 12:12Efes. 4:16
într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, 5tot așa și noi
12:5
1 Cor. 10:17
12:20,27Efes. 1:23
4:25
, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. 6Deoarece avem
12:6
1 Cor. 12:41 Pet. 4:10,11
felurite daruri, după
12:6
Vers. 3.

harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei
12:6
Fapte 11:271 Cor. 12:10,281 Cor. 13:2
14:1,6,29,31
să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine
12:7
Fapte 13:1Gal. 6:6Efes. 4:111 Tim. 5:17
învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. 8Cine
12:8
Fapte 15:321 Cor. 14:3
îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine
12:8
Mat. 6:1-3
dă să dea cu inimă largă. Cine
12:8
Fapte 20:281 Tim. 5:17Evr. 13:7,241 Pet. 5:2
cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu
12:8
2 Cor. 9:7
bucurie.

Dragostea să se arate în toate

9Dragostea

12:9
1 Tim. 1:51 Pet. 1:22
să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază
12:9
Ps. 34:14
36:4
97:10Amos 5:15
de rău și lipiţi-vă tare de bine. 10Iubiţi-vă unii pe alţii cu
12:10
Evr. 13:11 Pet. 1:22
2:17
3:82 Pet. 1:7
o dragoste frăţească. În cinste
12:10
Filip. 2:31 Pet. 5:5
, fiecare să dea întâietate altuia. 11În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 12Bucuraţi-vă
12:12
Luca 10:2015:13Filip. 3:1
4:41 Tes. 5:16Evr. 3:61 Pet. 4:13
în nădejde. Fiţi răbdători
12:12
Luca 21:191 Tim. 6:11Evr. 10:36
12:1Iac. 1:4
5:71 Pet. 2:19,20
în necaz. Stăruiţi
12:12
Luca 18:1Fapte 2:42
12:5Efes. 6:18Col. 4:21 Tes. 5:17
în rugăciune. 13Ajutaţi
12:13
1 Cor. 16:12 Cor. 9:1,12Evr. 6:10
13:161 Ioan 3:17
pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori
12:13
1 Tim. 3:2Tit 1:8Evr. 13:21 Pet. 4:9
de oaspeţi. 14Binecuvântaţi
12:14
Mat. 5:44Luca 6:28
23:34Fapte 7:601 Cor. 4:121 Pet. 2:23
3:9
pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi și nu blestemaţi. 15Bucuraţi-vă
12:15
1 Cor. 12:26
cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 16Aveţi
12:16
Cap. 15:5.
1 Cor. 1:10Filip. 2:2
3:161 Pet. 3:8
aceleași simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi
12:16
Ps. 131:1,2Ier. 45:5
după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu
12:16
Prov. 3:7
26:12Is. 5:21
vă socotiţi singuri înţelepţi.

Răzbunarea este a Domnului

17Nu

12:17
Prov. 20:22Mat. 5:391 Tes. 5:151 Pet. 3:9
întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi
12:17
Cap. 14:16.
2 Cor. 8:21
ce este bine înaintea tuturor oamenilor. 18Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi
12:18
Marcu 9:50Evr. 12:14
în pace cu toţi oamenii. 19Preaiubiţilor, nu
12:19
Lev. 19:18Prov. 24:29
vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea
12:19
Deut. 32:35Evr. 10:30
este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20Dimpotrivă
12:20
Exod 23:4,5Prov. 25:21,22Mat. 5:44
, „dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.” 21Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.