Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Supunerea faţă de stăpânire

131Oricine

13:1
Tit 3:11 Pet. 2:13
să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și
13:1
Prov. 8:15,16Dan. 2:21
4:32Ioan 19:11
stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. 2De aceea, cine se împotrivește stăpânirii
13:2
Tit 3:1
se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. 3Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă
13:3
1 Pet. 2:14
3:13
binele și vei avea laudă de la ea. 4El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. 5De aceea trebuie
13:5
Ecl. 8:2
să fiţi supuși nu numai de frica pedepsei, ci
13:5
1 Pet. 2:19
și din îndemnul cugetului. 6Tot pentru aceasta să plătiţi și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. 7Daţi
13:7
Mat. 22:21Marcu 12:17Luca 20:25
tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Dragostea este împlinirea Legii

8Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine

13:8
Vers. 10.
Gal. 5:14Col. 3:141 Tim. 1:5Iac. 2
iubește pe alţii a împlinit Legea. 9De fapt: „Să
13:9
Exod 20:13Deut. 5:17Mat. 19:18
nu preacurvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești” și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să
13:9
Lev. 19:18Mat. 22:39Marcu 12:31Gal. 5:14Iac. 2:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 10Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea
13:10
Mat. 22:40
deci este împlinirea Legii.

Veghere și curăţie

11Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă

13:11
1 Cor. 15:34Efes. 5:141 Tes. 5:5,6
treziţi în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să
13:12
Efes. 5:11Col. 3:8
ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să
13:12
Efes. 6:131 Tes. 5:8
ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13
13:13
Filip. 4:81 Tes. 4:121 Pet. 2:12
trăim frumos, ca în timpul zilei, nu
13:13
Prov. 23:20Luca 21:341 Pet. 4:3
în chefuri și în beţii; nu
13:13
1 Cor. 6:9Efes. 5:5
în curvii și în fapte de rușine; nu
13:13
Iac. 3:14
în certuri și în pizmă, 14ci îmbrăcaţi-vă
13:14
Gal. 3:27Efes. 4:24Col. 3:10
în Domnul Isus Hristos și nu purtaţi grijă
13:14
Gal. 5:161 Pet. 2:11
de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.