Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Îngăduinţa creștinească

141Primiţi bine pe cel slab

14:1
Cap. 15:1,7.
1 Cor. 8:9,11
9:22
în credinţă și nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 2Unul crede că poate
14:2
Vers. 14.
1 Cor. 10:251 Tim. 4:4Tit 1:15
să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. 3Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine
14:3
Col. 2:16
nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. 4Cine ești tu
14:4
Iac. 4:12
, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. 5Unul
14:5
Gal. 4:10Col. 2:16
socotește o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. 6Cine
14:6
Gal. 4:10
face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulţumiri
14:6
1 Cor. 10:311 Tim. 4:3
lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulţumiri lui Dumnezeu. 7În adevăr, niciunul
14:7
1 Cor. 6:19,20Gal. 2:201 Tes. 5:101 Pet. 4:2
din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. 8Căci, dacă trăim, pentru Domnul trăim și, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. 9Căci Hristos
14:9
2 Cor. 5:15
pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire
14:9
Fapte 10:36
și peste cei morţi, și peste cei vii. 10Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuiești tu pe fratele tău? Căci toţi
14:10
Mat. 25:31,32Fapte 10:42
17:312 Cor. 5:10Iuda 14,15
ne vom înfăţișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. 11Fiindcă este scris: „Pe viaţa
14:11
Is. 45:23Filip. 2:10
Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” 12Așa că fiecare
14:12
Mat. 12:36Gal. 6:51 Pet. 4:5
din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu.

Să nu jignim pe fratele nostru

13Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să

14:13
1 Cor. 8:9,13
10:32
nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. 14Eu știu și sunt încredinţat în Domnul Isus că
14:14
Fapte 10:151 Cor. 10:251 Tim. 4:4Tit 1:15
nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel
14:14
1 Cor. 8:7,10
ce crede că este necurat. 15Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu
14:15
1 Cor. 8:11
nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! 16Nu
14:16
Cap. 12:17.

faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. 17Căci
14:17
1 Cor. 8:8
Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. 18Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut
14:18
2 Cor. 8:21
lui Dumnezeu și cinstit de oameni. 19Așadar
14:19
Ps. 34:14
să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră
14:19
Cap. 15:2.
1 Cor. 14:121 Tes. 5:11
. 20Să nu nimicești pentru
14:20
Vers. 15.

o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate
14:20
Mat. 15:11Fapte 10:15Tit 1:15
lucrurile sunt curate. Totuși
14:20
1 Cor. 8:9-12
a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. 21Bine este să nu mănânci carne
14:21
1 Cor. 8:13
, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. 22Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice
14:22
1 Ioan 3:21
de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. 23Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot
14:23
Tit 1:15
ce nu vine din încredinţare e păcat.