Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Urări de sănătate

161Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă16:1 Sau: slujitoare. a Bisericii din Chencrea

16:1
Fapte 18:18
; 2s-o
16:2
Filip. 2:293 Ioan 5,6
primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, și s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. 3Spuneţi sănătate Priscilei
16:3
Fapte 13:2,18,262 Tim. 4:19
și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Isus, 4care și-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar și toate Bisericile ieșite dintre neamuri. 5Spuneţi sănătate și Bisericii
16:5
1 Cor. 16:19Col. 4:15Filim. 2
care se adună în casa lor. Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod
16:5
1 Cor. 16:15
al Asiei pentru Hristos. 6Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. 7Spuneţi sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au
16:7
Gal. 1:22
venit la Hristos mai înainte de mine chiar. 8Spuneţi sănătate lui Ampliat, preaiubitul meu în Domnul. 9Spuneţi sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, preaiubitul meu. 10Spuneţi sănătate lui Apeles, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul. 11Spuneţi sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. 12Spuneţi sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneţi sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. 13Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales
16:13
2 Ioan 1
în Domnul, și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. 14Spuneţi sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraţilor care sunt împreună cu ei. 15Spuneţi sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, Olimpa, și tuturor sfinţilor care sunt împreună cu ei. 16Spuneţi-vă
16:16
1 Cor. 16:202 Cor. 13:121 Tes. 5:261 Pet. 5:14
sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate Bisericile lui Hristos vă trimit sănătate.

Ferirea de dezbinări

17Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce

16:17
Fapte 15:1,5,241 Tim. 6:3
fac dezbinări și tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă
16:17
1 Cor. 5:9,112 Tes. 3:6,142 Tim. 3:5Tit 3:102 Ioan 10
de ei. 18Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui
16:18
Filip. 3:191 Tim. 6:5
lor și, prin
16:18
Col. 2:42 Tim. 3:6Tit 1:102 Pet. 2:3
vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. 19Cât despre voi, ascultarea
16:19
Cap. 1:8.
Mat. 10:161 Cor. 14:20
voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi și doresc să fiţi înţelepţi în ce privește binele și proști în ce privește răul. 20Dumnezeul
16:20
Cap. 15:33.

păcii va
16:20
Gen. 3:15
zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul
16:20
Vers. 24.
1 Cor. 16:232 Cor. 13:14Filip. 4:231 Tes. 5:282 Tes. 3:18Apoc. 22:21
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.

Încheiere

21Timotei

16:21
Fapte 16:1Filip. 2:19Col. 1:11 Tes. 3:21 Tim. 1:2Evr. 13:23
, tovarășul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot așa și Luciu
16:21
Fapte 13:1
, Iason
16:21
Fapte 17:5
și Sosipater
16:21
Fapte 20:2
, rudele mele. 22Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta. 23Gaius
16:23
1 Cor. 1:14
, gazda mea și a întregii Biserici, vă trimite sănătate. Erast
16:23
Fapte 19:222 Tim. 4:20
, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot așa și fratele Quartus. 24Harul
16:24
Vers. 20.
1 Tes. 5:28
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin. 25Iar Aceluia
16:25
Efes. 3:201 Tes. 3:132 Tes. 2:17
3:3Iuda 24
care poate să vă întărească, după
16:25
Cap. 2:16.

Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu
16:25
Efes. 1:9
3:3-5Col. 1:27
descoperirea tainei care
16:25
1 Cor. 2:7Efes. 3:5,9Col. 1:26
a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, 26dar
16:26
Efes. 1:92 Tim. 1:10Tit 1:2,31 Pet. 1:20
a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și, prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștinţa tuturor neamurilor, ca să asculte
16:26
Fapte 6:715:18
de credinţă – 27a lui Dumnezeu, care singur
16:27
1 Tim. 1:17
6:16Iuda 25
este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.