Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Nepocăinţa iudeilor

21Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi

2:1
Cap. 1:20.

, căci
2:1
2 Sam. 12:5-7Mat. 7:1,2Ioan 8:9
prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 2Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. 3Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4Sau dispreţuiești tu bogăţiile
2:4
Cap. 9:23.
Efes. 1:7
2:4,7
bunătăţii, îngăduinţei
2:4
Cap. 3:25.

și îndelungii
2:4
Exod 34:6
Lui răbdări? Nu vezi
2:4
Is. 30:182 Pet. 3:9,15
tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 5Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi
2:5
Deut. 32:34Iac. 5:3
aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 6care
2:6
Iov 34:11Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 17:10
32:19Mat. 16:271 Cor. 3:82 Cor. 5:10Apoc. 2:23
20:12
22:12
va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 7Și anume va da viaţa veșnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, 8și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc
2:8
Iov 24:132 Tes. 1:8
adevărului și ascultă de nelegiuire. 9Necaz și strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi
2:9
Amos 3:2Luca 12:47,481 Pet. 4:17
peste iudeu, apoi peste grec. 10Slavă
2:10
1 Pet. 1:7
, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. 11Căci
2:11
Deut. 10:172 Cron. 19:7Iov 34:19Fapte 10:34Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. 12Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, și toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după lege. 13Pentru că nu
2:13
Mat. 7:21Iac. 1:22,23,251 Ioan 3:7
cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi. 14Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege, 15și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovăţesc, sau se dezvinovăţesc între ele. 16Și faptul acesta se va vedea în
2:16
Ecl. 12:14Mat. 25:31Ioan 12:481 Cor. 4:5Apoc. 20:12
ziua când, după Evanghelia
2:16
Ioan 5:22Fapte 10:42
17:312 Tim. 4:1,81 Pet. 4:5
mea, Dumnezeu va judeca, prin
2:16
Cap. 16:25.
1 Tim. 1:112 Tim. 2:8
Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.

Iudeii nu se pot dezvinovăţi

17Tu

2:17
Mat. 3:9Ioan 8:332 Cor. 11:22
, care te numești iudeu, care te
2:17
Mica 3:11
rezemi pe o Lege, care
2:17
Is. 45:25
48:2Ioan 8:41
te lauzi cu Dumnezeul tău, 18care cunoști
2:18
Deut. 4:8Ps. 147:19,20
voia Lui, care știi să faci deosebire
2:18
Filip. 1:10
între lucruri, pentru că ești învăţat de Lege; 19tu, care te
2:19
Mat. 15:14
23:16,17,19,24Ioan 9:34,40,41
măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, 20povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neștiutori, pentru că în Lege ai
2:20
Cap. 6:17.
2 Tim. 1:13
3:5
dreptarul cunoștinţei depline și al adevărului; 21tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduiești: „Să nu furi”, furi? 22Tu
2:22
Ps. 50:16Mat. 23:3
, care zici: „Să nu preacurvești”, preacurvești?
2:22
Mal. 3:8
Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? 23Tu
2:23
Vers. 17.

, care te fălești cu Legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? 24„Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între neamuri”, după cum este
2:24
2 Sam. 12:14Is. 52:5Ezec. 36:20,23
scris.

Adevărata tăiere împrejur

25Tăierea împrejur

2:25
Gal. 5:3
, negreșit, este de folos, dacă împlinești Legea, dar, dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. 26Dacă
2:26
Fapte 10:34,35
deci cel netăiat împrejur păzește poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? 27Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește Legea, nu te
2:27
Mat. 12:41,42
va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii și tăierea împrejur? 28Iudeu nu
2:28
Mat. 3:9Ioan 8:39Gal. 6:15Apoc. 2:9
este acela care se arată pe dinafară că este iudeu, și tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne. 29Ci iudeu este acela
2:29
1 Pet. 3:4
care este iudeu înăuntru, și tăiere împrejur
2:29
Filip. 3:3Col. 2:11
este aceea a inimii, în duh
2:29
Cap. 7:6.
2 Cor. 3:6
, nu în slovă; un astfel de iudeu își scoate lauda
2:29
1 Cor. 4:52 Cor. 10:181 Tes. 2:4
nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.