Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Întâietatea iudeului

31Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? 2Oricum, sunt mari. Și mai întâi de toate, prin faptul că

3:2
Deut. 4:7,8Ps. 147:19,209:4
lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu. 3Și ce are a face dacă unii
3:3
Cap. 10:16.
Evr. 4:2
n-au crezut? Necredinţa
3:3
Num. 23:1911:292 Tim. 2:13
lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? 4Nicidecum
3:4
Iov 40:8
! Dimpotrivă, Dumnezeu
3:4
Ioan 3:33
să fie găsit adevărat și toţi
3:4
Ps. 62:9
116:11
oamenii să fie găsiţi mincinoși, după cum este scris: „Ca
3:4
Ps. 51:4
să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fi judecat.” 5Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când Își dezlănţuie mânia? (Vorbesc
3:5
Cap. 6:19.
Gal. 3:15
în felul oamenilor.) 6Nicidecum! Pentru că, altfel, cum
3:6
Gen. 18:25Iov 8:3
34:17
va judeca Dumnezeu lumea? 7Și dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? 8Și de ce să
3:8
Cap. 5:20;
6:1,15
nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.

Iudeii și neamurile sunt la fel

9Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi

3:9
Vers. 23.
Gal. 3:22
, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, 10după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 11Nu
3:11
Ps. 14:1-3
53:1
este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 12Toţi s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 13Gâtlejul
3:13
Ps. 5:9Ier. 5:16
lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înșele; sub buze au venin
3:13
Ps. 140:3
de aspidă; 14gura
3:14
Ps. 10:7
le este plină de blestem și de amărăciune; 15au picioarele grabnice
3:15
Prov. 1:16Is. 59:7,8
să verse sânge; 16prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor; 17nu cunosc calea păcii; 18frica de Dumnezeu nu
3:18
Ps. 36:1
este înaintea ochilor lor.” 19Știm însă că tot ce
3:19
Ioan 10:34
15:25
spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice
3:19
Iov 5:16Ps. 107:42Ezec. 16:632:1
gură să fie astupată și toată
3:19
Cap. 2:2. Vers. 9,23.

lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. 20Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin
3:20
Ps. 143:2Fapte 13:39Gal. 2:16
3:11Efes. 2:8,9Tit 3:5
faptele Legii, deoarece prin
3:20
Cap. 7:7.

Lege vine cunoștinţa deplină a păcatului.

Iertarea prin credinţă

21Dar acum s-a arătat o neprihănire

3:21
Fapte 15:11Filip. 3:9Evr. 11:4
3:21 Grecește: dreptate. pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc
3:21
Ioan 5:46Fapte 26:22
Legea și
3:21
Cap. 1:2.
1 Pet. 1:10
Prorocii – 22și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin
3:22
Cap. 4.

credinţa în Isus Hristos, pentru toţi și peste toţi cei ce cred în El. Nu
3:22
Cap. 10:12.
Gal. 3:28Col. 3:11
este nicio deosebire. 23Căci toţi
3:23
Vers. 9. Cap. 11:32.
Gal. 3:22
au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24Și sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin
3:24
Cap. 4:16.
Efes. 2:8Tit 3:5,7
harul Său, prin
3:24
Mat. 20:28Efes. 1:7Col. 1:111 Tim. 2:6Evr. 9:121 Pet. 1:18,19
răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie
3:25
Lev. 16:151 Ioan 2:2
4:10
, prin credinţa în sângele
3:25
Col. 1:20
Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui, căci
3:25
Fapte 13:38,391 Tim. 1:15Fapte 17:30Evr. 9:15
trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, 26pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. 27Unde este dar
3:27
Cap. 2:17,23;
4:21 Cor. 1:29,31Efes. 2:9
pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinţei. 28Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin
3:28
Fapte 13:38,39Gal. 2:16
credinţă, fără faptele Legii. 29Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, 30deoarece Dumnezeu este unul
3:30
Cap. 10:12,13.
Gal. 3:8,20,28
singur și El va socoti neprihăniţi prin credinţă pe cei tăiaţi împrejur și tot prin credinţă și pe cei netăiaţi împrejur.

Pilda lui Avraam

31Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.