Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Roadele acestui fapt

51Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă

5:1
Is. 32:17Ioan 16:33
, avem5:1 Sau: să avem. pace
5:1
Efes. 2:14Col. 1:20
cu Dumnezeu, prin
5:1
Ioan 10:9
14:6Efes. 2:18
3:12Evr. 10:19
Domnul nostru Isus Hristos. 2Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în
5:2
1 Cor. 15:1
care suntem și ne bucurăm
5:2
Evr. 3:6
în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 3Ba mai mult, ne
5:3
Mat. 5:11,12Fapte 5:412 Cor. 12:10Filip. 2:17Iac. 1:2,121 Pet. 3:14
bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm
5:3
Iac. 1:3
că necazul aduce răbdare, 4răbdarea
5:4
Iac. 1:12
aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. 5Însă nădejdea
5:5
Filip. 1:20
aceasta nu înșală, pentru că
5:5
2 Cor. 1:22Gal. 4:6Efes. 1:13,14
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. 6Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a
5:6
Cap. 4:25. Vers. 8.

murit pentru cei nelegiuiţi. 7Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. 8Dar Dumnezeu
5:8
Ioan 15:131 Pet. 3:181 Ioan 3:16
4:9,10
Își arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 9Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi prin
5:9
Cap. 3:25.
Efes. 2:13Evr. 9:141 Ioan 1:7
sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu
5:9
Cap. 1:18.
1 Tes. 1:10
. 10Căci, dacă
5:10
Cap. 8:32.

atunci când eram vrăjmași, am fost împăcaţi
5:10
2 Cor. 5:18,19Efes. 2:16Col. 1:20,21
cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin
5:10
Ioan 5:26
14:192 Cor. 4:10,11
viaţa Lui. 11Și nu numai atât, dar ne
5:11
Cap. 2:17;
3:29,30Gal. 4:9
și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

Păcatul și harul

12De aceea, după cum printr-un

5:12
Gen. 3:61 Cor. 15:21
singur om a intrat păcatul în lume și prin
5:12
Gen. 2:171 Cor. 15:21
păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… 13(Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul
5:13
Cap. 4:15.
1 Ioan 3:4
nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege. 14Totuși moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care
5:14
1 Cor. 15:21,22,45
este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină. 15Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci, dacă prin greșeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belșug celor
5:15
Is. 53:11Mat. 20:28
26:28
mulţi. 16Și darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. 17Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos!) 18…Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe
5:18
Ioan 12:32Evr. 2:9
toţi oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. 19Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. 20Ba încă și Legea
5:20
Ioan 15:224:15
7:8Gal. 3:19,23
a venit pentru ca să se înmulţească greșeala, dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit
5:20
Luca 7:471 Tim. 1:14
și mai mult, 21pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.