Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Pavel și mântuirea israeliţilor

91Spun

9:1
Cap. 1:9.
2 Cor. 1:23
11:31
12:19Gal. 1:20Filip. 1:81 Tim. 2:7
adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor 2
9:2
Cap. 10:1.

simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. 3Căci aproape să
9:3
Exod 32:32
doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupești. 4Ei
9:4
Deut. 7:6
sunt israeliţi, au
9:4
Exod 4:22Deut. 14:1Ier. 31:9
înfierea, slava
9:4
1 Sam. 4:211 Împ. 8:11Ps. 63:2
78:61
, legămintele
9:4
Fapte 3:25Evr. 8:8-10
, darea Legii
9:4
Ps. 147:19
, slujba dumnezeiască
9:4
Evr. 9:1
, făgăduinţele
9:4
Fapte 13:32Efes. 2:12
, 5patriarhii
9:5
Deut. 10:15
, și din
9:5
Luca 3:23
ei a ieșit, după trup, Hristosul, care
9:5
Ier. 23:6Ioan 1:1Fapte 20:28Evr. 1:81 Ioan 5:20
este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

Dumnezeu este stăpân să aleagă

6Dar aceasta nu

9:6
Num. 23:19
înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu
9:6
Ioan 8:394:12,16Gal. 6:16
toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel 7și, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu
9:7
Gal. 4:23
toţi sunt copiii lui Avraam, ci este scris: „În Isaac
9:7
Gen. 21:12Evr. 11:18
vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele.” 8Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii
9:8
Gal. 4:28
făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă. 9Căci cuvântul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta
9:9
Gen. 18:10,14
Mă voi întoarce, și Sara va avea un fiu.” 10Ba mai mult; tot așa a fost cu Rebeca
9:10
Gen. 25:21
. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. 11Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin
9:11
Cap. 4:17;
8:28
Cel ce cheamă –, 12s-a zis Rebecăi: „Cel
9:12
Gen. 25:23
mai mare va fi rob celui mai mic”, 13după cum este scris: „Pe Iacov
9:13
Deut. 21:15Prov. 13:24Mal. 1:2,3Mat. 10:37Luca 14:26Ioan 12:25
l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.”

Dumnezeu se îndură de cine-I place

14Deci ce vom zice? Nu cumva

9:14
Deut. 32:42 Cron. 19:7Iov 8:3
34:10Ps. 92:15
este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum! 15Căci El a zis lui Moise: „Voi avea
9:15
Exod 33:19
milă de oricine-Mi va plăcea să am milă și Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.” 16Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă. 17Fiindcă Scriptura
9:17
Gal. 3:8,22
zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins
9:17
Exod 9:16
, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea și pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” 18Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. 19Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci
9:19
2 Cron. 20:6Iov 9:12
23:13Dan. 4:35
cine poate sta împotriva voiei Lui?” 20Dar, mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va
9:20
Is. 29:16
45:6
64:8
zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut așa?” 21Nu este olarul
9:21
Prov. 16:4Ier. 18:6
stăpân pe lutul lui ca, din aceeași frământătură de lut, să facă un
9:21
2 Tim. 2:20
vas pentru o întrebuinţare de cinste și un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară? 22Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase
9:22
1 Tes. 5:9
ale mâniei, făcute
9:22
1 Pet. 2:8Iuda 4
pentru pieire, 23și să-Și arate bogăţia
9:23
Cap. 2:4.
Efes. 1:7Col. 1:27
slavei Lui faţă de niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit
9:23
Cap. 8:28-30.

mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? 24Astfel, El ne-a chemat nu
9:24
Cap. 3:29.

numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, 25după cum zice în Osea: „Voi
9:25
Osea 2:231 Pet. 2:10
numi popor al Meu pe cel ce nu era poporul Meu și preaiubită pe cea care nu era preaiubită. 26Și
9:26
Osea 1:10
acolo unde li se zicea: ‘Voi nu sunteţi poporul Meu’, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu.” 27Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel:

„Chiar

9:27
Is. 10:22,23
dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășiţa va fi mântuită. 28Căci Domnul va împlini pe deplin
9:28
Is. 28:22
și repede, pe pământ, cuvântul Lui.” 29Și, cum zisese Isaia mai înainte: „Dacă
9:29
Is. 1:9Plâng. 3:22
nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca
9:29
Is. 13:19Ier. 50:40
Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora.”

Neamurile au căpătat mântuirea

30Deci ce vom zice? Neamurile

9:30
Cap. 4:11;
10:20
, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care
9:30
Cap. 1:17.

se capătă prin credinţă; 31pe când Israel, care umbla
9:31
Cap. 10:2;
11:7
după o Lege care să dea neprihănirea, n-a
9:31
Gal. 5:4
ajuns la Legea aceasta. 32Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au
9:32
Luca 2:341 Cor. 1:23
lovit de piatra de poticnire, 33după cum este scris: „Iată
9:33
Ps. 118:22Is. 8:14
28:16Mat. 21:421 Pet. 2:6-8
că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, și
9:33
Cap. 10:11.

cine crede în El nu va fi dat de rușine.”