Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Rut. Boaz

21Naomi avea o rudă

2:1
Cap. 3:2,12.

după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, și se numea Boaz
2:1
Cap. 4:21.

. 2Rut, Moabita, a zis către Naomi: „Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea
2:2
Lev. 19:9Deut. 24:19
căruia voi căpăta trecere.” Ea i-a răspuns: „Du-te, fiica mea.” 3Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. 4Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: „Domnul
2:4
Ps. 129:7,8Luca 1:282 Tes. 3:16
să fie cu voi!” Ei i-au răspuns: „Domnul să te binecuvânteze!” 5Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: „A cui este tânăra aceasta?” 6Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: „Este o tânără moabită, care s-a întors
2:6
Cap. 1:22.

cu Naomi din ţara Moabului. 7Ea a zis: ‘Dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi, rămase pe urma secerătorilor.’ Și de azi-dimineaţă, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă.” 8Boaz a zis către Rut: „Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor; să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. 9Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine. Și când îţi va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile.” 10Atunci, ea s-a aruncat
2:10
1 Sam. 25:23
cu faţa la pământ și i-a zis: „Cum am căpătat eu trecere înaintea ta, ca să te îngrijești de mine, o străină?” 11Boaz i-a răspuns: „Mi s-a spus tot
2:11
Cap. 1:14,16,17.

ce ai făcut pentru soacră-ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și ţara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. 12Domnul să-ţi răsplătească
2:12
1 Sam. 24:19
ce ai făcut și plata să-ţi fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale
2:12
Cap. 1:16.
Ps. 17:8
36:7
57:1
63:7
cărui aripi ai venit să te adăpostești!” 13Și ea a zis: „O! să
2:13
Gen. 33:151 Sam. 1:18
capăt trecere înaintea ta, domnul meu! Căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși eu nu
2:13
1 Sam. 25:41
sunt nici măcar ca una din slujnicele tale.” 14La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: „Apropie-te, mănâncă pâine și înmoaie-ţi bucata în oţet.” Ea a șezut lângă secerători. I-au dat grăunţe prăjite, a mâncat și s-a săturat
2:14
Vers. 8.

și ce a rămas a strâns. 15Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Lăsaţi-o să culeagă spice și între snopi și să n-o opriţi; 16și chiar voi să-i scoateţi din snopi câteva spice, s-o lăsaţi să culeagă spice și să n-o înfruntaţi.” 17Ea a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de orz. 18A luat-o și a intrat în cetate și soacră-sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășiţele de la prânz și
2:18
Vers. 14.

i le-a dat. 19Soacră-sa i-a zis: „Unde ai cules astăzi spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit
2:19
Vers. 10.
Ps. 41:1
de tine!” Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise: „Omul la care am muncit azi”, a zis ea, „se numește Boaz.” 20Naomi a zis nurorii sale: „Să fie binecuvântat
2:20
Cap. 3:10.
2 Sam. 2:5Iov 29:13
de Domnul, care este plin de îndurare
2:20
Prov. 17:17
pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi”, i-a mai spus Naomi, „este din cei ce au
2:20
Cap. 3:9;
4:6
drept de răscumpărare asupra noastră.” 21Rut, Moabita, a adăugat: „El mi-a mai zis: ‘Rămâi cu slugile mele, până vor isprăvi de secerat.’” 22Și Naomi a zis către noră-sa Rut: „Este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor.” 23Ea s-a ţinut dar de slujnicele lui Boaz, ca să culeagă spice, până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului. Și locuia cu soacră-sa.