Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Rut ascultă de sfatul soacrei ei

31Soacră-sa, Naomi, i-a zis: „Fiica mea, aș vrea

3:1
1 Cor. 7:361 Tim. 5:8
să-ţi dau un loc de odihnă
3:1
Cap. 1:9.
, ca să fii fericită. 2Și acum, Boaz, cu ale cărui slujnice
3:2
Cap. 2:8.
ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. 3Spală-te și unge-te
3:3
2 Sam. 14:2
, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat și de băut. 4Și când se va duce să se culce, însemnează-ţi locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele și culcă-te. Și el însuși îţi va spune ce să faci.” 5Ea i-a răspuns: „Voi face tot ce ai spus.” 6Rut s-a coborât la arie și a făcut tot ce poruncise soacră-sa. 7Boaz a mâncat și a băut și inima-i era
3:7
Jud. 19:6,9,222 Sam. 13:28Est. 1:10
veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. 8La miezul nopţii, omul s-a speriat, s-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui. 9El a zis: „Cine ești tu?” Ea a răspuns: „Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ţi poala hainei
3:9
Ezec. 16:8
peste slujnica ta, căci ai drept
3:9
Cap. 2:20. Vers. 12.
de răscumpărare.” 10Și el a zis: „Fii binecuvântată
3:10
Cap. 2:20.
de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea dintâi
3:10
Cap. 1:8.
că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogaţi. 11Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie
3:11
Prov. 4:12
cinstită. 12Este adevărat că am drept
3:12
Vers. 9.
de răscumpărare, dar este o altă
3:12
Cap. 4:1.
rudă mai aproape decât mine. 13Rămâi în noaptea aceasta aici. Și mâine, dacă vrea să te răscumpere
3:13
Deut. 25:5Mat. 22:24
, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu
3:13
Jud. 8:19Ier. 4:2
este Domnul! Culcă-te aici până dimineaţă.” 14Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineaţa și s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis: „Să nu știe nimeni că a intrat o femeie
3:14
Rom. 12:17
14:161 Cor. 10:322 Cor. 8:211 Tes. 5:22
în arie!” 15Și a adăugat: „Adu mantaua de pe tine și ţine-o.” Ea a ţinut-o și el a măsurat șase măsuri de orz și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate. 16Rut s-a întors la soacră-sa, și Naomi a zis: „Tu ești, fiica mea?” Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela. 17Ea a zis: „Mi-a dat aceste șase măsuri de orz, zicând: ‘Să nu te întorci cu mâinile goale la soacră-ta.’” 18Și Naomi a zis: „Fii liniștită
3:18
Ps. 37:3,5
, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi.”

4

Căsătoria lui Boaz cu Rut

41Boaz s-a suit la poarta cetăţii și s-a oprit acolo. Și iată că cel

4:1
Cap. 3:12.
ce avea drept de răscumpărare, și despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: „Hei, cutare, apropie-te, stai aici.” Și el s-a apropiat și s-a oprit. 2Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătrânii
4:2
1 Împ. 21:8Prov. 31:23
cetăţii și a zis: „Ședeţi aici.” Și ei au șezut jos. 3Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: „Naomi, întorcându-se din ţara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. 4Am crezut de datoria mea să te înștiinţez despre aceasta și să-ţi spun: ‘Cumpăr-o
4:4
Ier. 32:7,8
în faţa
4:4
Gen. 23:18
locuitorilor și în faţa bătrânilor poporului meu. Dacă vrei s-o răscumperi, răscumpăr-o; dar dacă nu vrei, spune-mi, ca să știu. Căci nu este nimeni
4:4
Lev. 25:25
înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare, și după tine eu am dreptul acesta.’” Și el a răspuns: „O voi răscumpăra.” 5Boaz a zis: „În ziua în care vei cumpăra ţarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, Moabita, nevasta
4:5
Gen. 38:8Deut. 25:5,6Mat. 22:24
celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui.” 6Și
4:6
Cap. 3:12,13.
cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: „Nu pot s-o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea; ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot s-o răscumpăr.” 7Odinioară în Israel, pentru întărirea unei
4:7
Deut. 25:7,9
răscumpărări sau a unui schimb, omul își scotea încălţămintea și o dădea celuilalt: aceasta slujea ca mărturie în Israel. 8Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz: „Cumpăr-o pe socoteala ta!” Și și-a scos încălţămintea. 9Atunci, Boaz a zis bătrânilor și întregului popor: „Voi sunteţi martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion și al lui Mahlon 10și că mi-am cumpărat, de asemenea, de nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters
4:10
Deut. 25:6
dintre fraţii lui și din poarta locului lui. Voi sunteţi martori azi despre aceasta!” 11Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: „Suntem martori! Domnul să facă
4:11
Ps. 127:3
128:3
pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit
4:11
Deut. 25:9
casa lui Israel! Arată-ţi puterea în Efrata
4:11
Gen. 35:16,19
și fă-ţi un nume în Betleem! 12Sămânţa
4:12
Gen. 38:291 Cron. 2:4Mat. 1:3
pe care ţi-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ţi facă o casă asemenea casei lui Pereţ, care
4:12
1 Sam. 2:20
s-a născut lui Iuda din Tamar!”

Nașterea lui Obed, strămoșul lui David

13Boaz a luat

4:13
Cap. 3:11.
pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul
4:13
Gen. 29:31
33:3
a făcut-o să zămislească și ea a născut un fiu. 14Femeile au
4:14
Luca 1:58Rom. 12:15
zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel! 15Copilul acesta îţi va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneţilor tale, căci l-a născut noră-ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult
4:15
1 Sam. 1:8
decât șapte fii.” 16Naomi a luat copilul, l-a ţinut în braţe și a văzut de el. 17Vecinele
4:17
Luca 1:58,59
i-au pus nume, zicând: „Un fiu s-a născut Naomei!” Și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.

Sămânţa lui Pereţ

18Iată sămânţa lui Pereţ.

Pereţ

4:18
1 Cron. 2:4Mat. 1:3
a fost tatăl lui Heţron; 19Heţron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab; 20Aminadab a fost tatăl lui Nahșon
4:20
Num. 1:7
; Nahșon a fost tatăl lui
4:20
Mat. 1:4
Salmon; 21Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed; 22Obed a fost tatăl lui Isai și Isai a fost tatăl lui David
4:22
1 Cron. 2:15Mat. 1:6
.