Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. –

2Ca un crin în mijlocul spinilor,

așa este iubita mea între fete. –

3Ca un măr între copacii pădurii,

așa este preaiubitul meu între tineri.

Cu așa drag stau la umbra lui

și rodul

2:3
Apoc. 22:1,2
lui este dulce pentru cerul gurii mele.

4El m-a dus în casa de ospăţ

și dragostea era steagul fluturat peste mine.

5Întăriţi-mă cu turte de struguri, învioraţi-mă cu mere,

căci sunt bolnavă de dragostea lui.

6Să-și pună mâna stângă

2:6
Cap. 8:3.
sub capul meu

și să mă îmbrăţișeze cu dreapta lui! –

7Vă jur

2:7
Cap. 3:5;
, fiice ale Ierusalimului,

pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp:

nu stârniţi, nu treziţi dragostea

până nu vine ea! –

8Aud glasul preaiubitului meu! Iată-l că vine

sărind peste munţi, săltând pe dealuri.

9Preaiubitul meu seamănă cu

2:9
Vers. 17.
o căprioară sau cu puiul de cerboaică.

Iată-l că este după zidul nostru,

se uită pe fereastră,

privește printre zăbrele.

10Preaiubitul meu vorbește și-mi zice:

„Scoală-te

2:10
Vers. 13.
, iubito, și vino, frumoaso!

11Căci iată că a trecut iarna;

a încetat ploaia și s-a dus.

12Se arată florile pe câmp,

a venit vremea cântării

și se aude glasul turturelei în câmpiile noastre.

13Se pârguiesc roadele în smochin

și viile înflorite

își răspândesc mirosul.

Scoală-te

2:13
Vers. 10.
, iubito, și vino, frumoaso!

14Porumbiţă din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor,

arată-mi

2:14
Cap. 8:13.
faţa ta și fă-mă să-ţi aud glasul!

Căci glasul tău este dulce și faţa ta, plăcută.” –

15Prindeţi-ne vulpile

2:15
Ps. 80:13Ezec. 13:4Luca 13:32
, vulpile cele mici, care strică viile,

căci viile noastre sunt în floare! –

16Preaiubitul meu este al

2:16
Cap. 6:3;
meu, și eu sunt a lui;

el își paște turma între crini.

17Până

2:17
Cap. 4:6.
la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor,

întoarce-te!… Iubitule, sari ca o căprioară

2:17
Vers. 9. Cap. 8:14.
sau ca puiul de cerb

peste munţii ce ne despart!

3

31Am căutat noaptea

3:1
Is. 26:9
în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele;

l-am căutat, dar nu l-am găsit…

2M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea,

uliţele și pieţele,

și am căutat pe iubitul inimii mele…

L-am căutat, dar nu l-am găsit!

3M-au întâlnit păzitorii

3:3
Cap. 5:7.
care dădeau ocol cetăţii

și i-am întrebat: „N-aţi văzut pe iubitul inimii mele?”

4Abia trecusem de ei,

și am găsit pe iubitul inimii mele.

L-am apucat și nu l-am mai lăsat

până nu l-am adus în casa mamei mele,

în odaia celei ce m-a zămislit. –

5

3:5
Cap. 2:7;
jur, fiice ale Ierusalimului,

pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp,

nu stârniţi, nu treziţi dragostea

până nu vine ea. –

6Ce

3:6
Cap. 8:5.
se vede suindu-se din pustie

ca niște stâlpi de fum,

în mijlocul aburilor de mir și de tămâie,

înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? –

7Iată, este patașca lui Solomon,

cu șaizeci de viteji de jur împrejur,

cei mai viteji din Israel.

8Toţi sunt înarmaţi cu săbii și toţi sunt deprinși la luptă,

fiecare cu sabia la coapsă,

ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopţii.

9Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă

din lemn din Liban.

10Stâlpii i-a făcut de argint,

rezemătoarea, de aur, scaunul, de purpură,

iar mijlocul împodobit cu o ţesătură aleasă, lucrată de dragostea

fiicelor Ierusalimului.

11Ieșiţi, fetele Sionului, și priviţi pe împăratul Solomon,

cu cununa cu care l-a încununat mama sa în ziua cununiei lui,

în ziua veseliei inimii lui. –

4

41Ce frumoasă

4:1
Cap. 1:15;
ești, iubito, ce frumoasă ești!

Ochii tăi sunt ochi de porumbiţă, sub marama ta.

Părul tău este ca o turmă

4:1
Cap. 6:5.
de capre,

poposită pe coama muntelui Galaad.

2Dinţii

4:2
Cap. 6:6.
tăi sunt ca o turmă de oi tunse

care ies din scăldătoare,

toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă.

3Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz

și gura ta este drăguţă;

obrazul

4:3
Cap. 6:7.
tău este ca o jumătate de rodie,

sub marama ta.

4Gâtul

4:4
Cap. 7:4.
tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă
4:4
Neem. 3:19
de arme;

o mie de scuturi atârnă de el,

toate scuturi de viteji.

5Amândouă

4:5
Prov. 5:19
ţâţele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare

care pasc între crini.

6Până

4:6
Cap. 2:17.
se răcorește ziua și până fug umbrele,

voi veni la tine, munte de mir,

și la tine, deal de tămâie.

7Ești frumoasă de

4:7
Efes. 5:27
tot, iubito,

și n-ai niciun cusur.

8Vino cu mine din Liban, mireaso,

vino cu mine din Liban!

Privește din vârful muntelui Amana,

din vârful munţilor Senir și

4:8
Deut. 3:9
Hermon,

din vizuinile leilor,

din munţii pardoșilor!

9Mi-ai răpit inima, soro mireaso,

mi-ai răpit inima numai cu o privire,

numai cu unul din lănţișoarele de la gâtul tău!

10Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso!

Dezmierdările tale preţuiesc mai

4:10
Cap. 1:2.
mult decât vinul

și miresmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele!

11Miere picură din buzele tale, mireaso,

miere

4:11
Prov. 24:13,14
și lapte se află sub limba ta

și

4:11
Gen. 27:27Osea 14:6,7
mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului.

12Ești o grădină închisă, soro mireaso,

un izvor închis, o fântână pecetluită.

13Odraslele tale sunt o grădină de rodii, cu cele mai alese roade,

mălini negri și nard;

14nard și șofran,

trestie mirositoare și scorţișoară, cu tot felul de tufari de tămâie,

smirnă și aloe, cu cele mai alese miresme.

15O fântână din grădini,

un izvor de ape

4:15
Ioan 4:10
7:38
vii

ce curge din Liban.

16Scoală-te, crivăţule! Vino, vântule de miazăzi!

Suflaţi peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea! –

Să intre

4:16
Cap. 5:1.
iubitul meu în grădina lui

și să mănânce din roadele ei alese! –