Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Am căutat noaptea

3:1
Is. 26:9
în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele;

l-am căutat, dar nu l-am găsit…

2M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea,

uliţele și pieţele,

și am căutat pe iubitul inimii mele…

L-am căutat, dar nu l-am găsit!

3M-au întâlnit păzitorii

3:3
Cap. 5:7.
care dădeau ocol cetăţii

și i-am întrebat: „N-aţi văzut pe iubitul inimii mele?”

4Abia trecusem de ei,

și am găsit pe iubitul inimii mele.

L-am apucat și nu l-am mai lăsat

până nu l-am adus în casa mamei mele,

în odaia celei ce m-a zămislit. –

5

3:5
Cap. 2:7;
jur, fiice ale Ierusalimului,

pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp,

nu stârniţi, nu treziţi dragostea

până nu vine ea. –

6Ce

3:6
Cap. 8:5.
se vede suindu-se din pustie

ca niște stâlpi de fum,

în mijlocul aburilor de mir și de tămâie,

înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? –

7Iată, este patașca lui Solomon,

cu șaizeci de viteji de jur împrejur,

cei mai viteji din Israel.

8Toţi sunt înarmaţi cu săbii și toţi sunt deprinși la luptă,

fiecare cu sabia la coapsă,

ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopţii.

9Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă

din lemn din Liban.

10Stâlpii i-a făcut de argint,

rezemătoarea, de aur, scaunul, de purpură,

iar mijlocul împodobit cu o ţesătură aleasă, lucrată de dragostea

fiicelor Ierusalimului.

11Ieșiţi, fetele Sionului, și priviţi pe împăratul Solomon,

cu cununa cu care l-a încununat mama sa în ziua cununiei lui,

în ziua veseliei inimii lui. –

4

41Ce frumoasă

4:1
Cap. 1:15;
ești, iubito, ce frumoasă ești!

Ochii tăi sunt ochi de porumbiţă, sub marama ta.

Părul tău este ca o turmă

4:1
Cap. 6:5.
de capre,

poposită pe coama muntelui Galaad.

2Dinţii

4:2
Cap. 6:6.
tăi sunt ca o turmă de oi tunse

care ies din scăldătoare,

toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă.

3Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz

și gura ta este drăguţă;

obrazul

4:3
Cap. 6:7.
tău este ca o jumătate de rodie,

sub marama ta.

4Gâtul

4:4
Cap. 7:4.
tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă
4:4
Neem. 3:19
de arme;

o mie de scuturi atârnă de el,

toate scuturi de viteji.

5Amândouă

4:5
Prov. 5:19
ţâţele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare

care pasc între crini.

6Până

4:6
Cap. 2:17.
se răcorește ziua și până fug umbrele,

voi veni la tine, munte de mir,

și la tine, deal de tămâie.

7Ești frumoasă de

4:7
Efes. 5:27
tot, iubito,

și n-ai niciun cusur.

8Vino cu mine din Liban, mireaso,

vino cu mine din Liban!

Privește din vârful muntelui Amana,

din vârful munţilor Senir și

4:8
Deut. 3:9
Hermon,

din vizuinile leilor,

din munţii pardoșilor!

9Mi-ai răpit inima, soro mireaso,

mi-ai răpit inima numai cu o privire,

numai cu unul din lănţișoarele de la gâtul tău!

10Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso!

Dezmierdările tale preţuiesc mai

4:10
Cap. 1:2.
mult decât vinul

și miresmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele!

11Miere picură din buzele tale, mireaso,

miere

4:11
Prov. 24:13,14
și lapte se află sub limba ta

și

4:11
Gen. 27:27Osea 14:6,7
mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului.

12Ești o grădină închisă, soro mireaso,

un izvor închis, o fântână pecetluită.

13Odraslele tale sunt o grădină de rodii, cu cele mai alese roade,

mălini negri și nard;

14nard și șofran,

trestie mirositoare și scorţișoară, cu tot felul de tufari de tămâie,

smirnă și aloe, cu cele mai alese miresme.

15O fântână din grădini,

un izvor de ape

4:15
Ioan 4:10
7:38
vii

ce curge din Liban.

16Scoală-te, crivăţule! Vino, vântule de miazăzi!

Suflaţi peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea! –

Să intre

4:16
Cap. 5:1.
iubitul meu în grădina lui

și să mănânce din roadele ei alese! –

5

51Eu intru

5:1
Cap. 4:16.
în grădina mea, soro mireaso,

îmi culeg smirna cu miresmele mele,

îmi mănânc

5:1
Cap. 4:11.
fagurele de miere cu mierea mea,

îmi beau vinul cu laptele meu… –

Mâncaţi, prieteni

5:1
Luca 15:7,10Ioan 3:29
15:14
,

beţi și îmbătaţi-vă de dragoste! –

2Adormisem, dar inima îmi veghea…

Este glasul preaiubitului meu, care bate

5:2
Apoc. 3:20
:

„Deschide-mi, soro, scumpo, porumbiţo, neprihănito!

Căci capul îmi este plin de rouă,

cârlionţii îmi sunt plini de picurii nopţii.” –

3„Mi-am scos haina. Cum să mă îmbrac iarăși?

Mi-am spălat picioarele. Cum să le murdăresc iarăși?”

4Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului

și mi-a fost milă de el atunci.

5M-am sculat să deschid iubitului meu,

în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă

și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă

pe mânerul zăvorului.

6Am deschis iubitului meu,

dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut.

Înnebuneam când îmi vorbea.

L-am căutat

5:6
Cap. 3:1.
, dar nu l-am găsit;

l-am strigat, dar nu mi-a răspuns.

7Păzitorii care dau ocol cetăţii m-au întâlnit,

m-au bătut, m-au rănit;

mi-au luat marama străjerii

5:7
Cap. 3:3.
de pe ziduri.

8Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiţi pe iubitul meu,

ce-i veţi spune?… Că sunt bolnavă de dragoste! –

9Ce are iubitul tău mai mult decât altul,

o, cea mai frumoasă dintre femei?

Ce are iubitul tău mai mult decât altul,

de ne rogi așa de fierbinte? –

10Iubitul meu este alb și rumen,

deosebindu-se din zece mii.

11Capul lui este o cunună de aur curat,

pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul.

12Ochii

5:12
Cap. 1:8.
lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor,

scăldaţi în lapte și odihnindu-se în faţa lui plină.

13Obrajii lui sunt ca niște straturi de miresme, în care cresc saduri mirositoare;

buzele

5:13
Cap. 1:15;
lui sunt niște crini, din care curge cea mai aleasă smirnă.

14Mâinile lui sunt niște inele de aur, ferecate cu pietre de crisolit;

trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir;

15picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă, așezaţi pe niște temelii de aur curat.

Înfăţișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales ca cedrii.

16Cerul gurii lui este numai dulceaţă și toată fiinţa lui este plină de farmec.

Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului! –