Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos potrivit cu credinţa aleșilor lui Dumnezeu și cunoștinţa

1:1
2 Tim. 2:25
adevărului, care este potrivit cu evlavia
1:1
1 Tim. 3:16
6:3
, 2în nădejdea
1:2
2 Tim. 1:1
vieţii veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii
1:2
Num. 23:192 Tim. 2:13
de Dumnezeu, care nu poate să mintă
1:2
Rom. 16:252 Tim. 1:91 Pet. 1:20
, 3ci
1:3
2 Tim. 1:10
Și-a descoperit Cuvântul la vremea Lui prin propovăduirea care
1:3
1 Tes. 2:41 Tim. 1:11
mi-a fost încredinţată după
1:3
1 Tim. 1:1
2:3
4:10
porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4către Tit
1:4
2 Cor. 2:13
7:13
8:6,16,23
12:18Gal. 2:3
, adevăratul
1:4
1 Tim. 1:2
meu copil în credinţa
1:4
Rom. 1:122 Cor. 4:132 Pet. 1:1
noastră, a amândurora: Har
1:4
Efes. 1:2Col. 1:21 Tim. 1:22 Tim. 1:2
și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru! 5Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială
1:5
1 Cor. 11:34
ce mai rămâne de rânduit și să așezi
1:5
Fapte 14:232 Tim. 2:2
prezbiteri1:5 Sau: bătrâni. în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: 6Dacă
1:6
1 Tim. 3:2
este cineva fără prihană, bărbat
1:6
1 Tim. 3:12
al unei singure neveste, având
1:6
1 Tim. 3:4,12
copii credincioși, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. 7Căci episcopul1:7 Sau: priveghetorul., ca
1:7
Mat. 24:451 Cor. 4:1,2
econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat
1:7
Lev. 10:9Efes. 5:181 Tim. 3:3,8
la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav
1:7
1 Tim. 3:3,81 Pet. 5:2
, 8ci
1:8
1 Tim. 3:2
să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, 9să se ţină
1:9
2 Tes. 2:152 Tim. 1:13
de Cuvântul
1:9
1 Tim. 1:15
4:9
6:32 Tim. 2:2
adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă
1:9
1 Tim. 1:10
6:32 Tim. 4:3
și să înfrunte pe potrivnici. 10În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt
1:10
1 Tim. 1:6
mulţi nesupuși, flecari și amăgitori
1:10
Rom. 16:18
, 11cărora
1:11
Fapte 15:1
trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc
1:11
Mat. 23:142 Tim. 3:6
familii întregi, învăţând pe oameni, pentru
1:11
1 Tim. 6:5
un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le înveţe. 12Unul
1:12
Fapte 17:28
dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: „Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe.” 13Mărturia aceasta este adevărată. De aceea
1:13
2 Cor. 13:102 Tim. 4:2
mustră-i aspru, ca să fie sănătoși în credinţă
1:13
Cap. 2:2.

14și să nu
1:14
1 Tim. 1:4
4:72 Tim. 4:4
se ţină de basme evreiești și de porunci
1:14
Is. 29:13Mat. 15:9Col. 2:22
date de oameni, care se întorc de la adevăr. 15Totul
1:15
Luca 11:39-41Rom. 14:14,201 Cor. 6:12
10:23,251 Tim. 4:3,4
este curat pentru cei curaţi, dar, pentru cei
1:15
Rom. 14:23
necuraţi și necredincioși, nimic nu este curat: până și mintea și cugetul le sunt spurcate. 16Ei se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu, dar cu
1:16
2 Tim. 3:5Iuda 4
faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuși și netrebnici pentru
1:16
Rom. 1:282 Tim. 3:8
orice faptă bună.