Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învăţătura

2:1
1 Tim. 1:10
6:32 Tim. 1:13
sănătoasă. 2Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoși în credinţă
2:2
Cap. 1:13.

, în dragoste, în răbdare. 3Spune
2:3
1 Tim. 2:9,10
3:111 Pet. 3:3,4
că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, 4ca să înveţe pe femeile mai tinere să-și
2:4
1 Tim. 5:14
iubească bărbaţii și copiii, 5să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse
2:5
1 Cor. 14:34Efes. 5:22Col. 3:181 Tim. 2:111 Pet. 3:1,5
bărbaţilor lor, pentru ca
2:5
Rom. 2:241 Tim. 6:1
să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. 6Sfătuiește, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi 7și dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în
2:7
1 Tim. 4:121 Pet. 5:3
toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie
2:7
Efes. 6:24
, 8de vorbire
2:8
1 Tim. 6:3
sănătoasă și fără cusur, ca
2:8
Neem. 5:91 Tim. 5:141 Pet. 2:12,15
3:16
potrivnicul să
2:8
2 Tes. 3:14
rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. 9Sfătuiește pe robi
2:9
Efes. 6:5Col. 3:221 Tim. 6:1,21 Pet. 2:18
să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în
2:9
Efes. 5:24
toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, 10să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca
2:10
Mat. 5:16Filip. 2:15
să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. 11Căci harul
2:11
Rom. 5:151 Pet. 5:12
lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost
2:11
Luca 3:6Ioan 1:91 Tim. 2:4
arătat 12și
2:12
Luca 1:75Rom. 6:19Efes. 1:4Col. 1:221 Tes. 4:7
ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea și
2:12
1 Pet. 4:21 Ioan 2:16
cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, 13așteptând
2:13
1 Cor. 1:7Filip. 3:202 Pet. 3:12
fericita noastră nădejde
2:13
Fapte 24:15Col. 1:5,233:7
și arătarea
2:13
Col. 3:42 Tim. 4:1,8Evr. 9:281 Pet. 1:71 Ioan 3:2
slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. 14El S-a
2:14
Gal. 1:4
2:20Efes. 5:21 Tim. 2:6
dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curăţească
2:14
Evr. 9:14
un norod
2:14
Exod 15:16
19:5Deut. 7:6
14:2
26:181 Pet. 2:9
care să fie al Lui, plin de râvnă
2:14
Efes. 2:10
pentru fapte bune. 15Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră
2:15
2 Tim. 4:2
cu deplină putere. Nimeni
2:15
1 Tim. 4:12
să nu te dispreţuiască.