Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învăţătura

2:1
1 Tim. 1:10
6:32 Tim. 1:13
sănătoasă. 2Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoși în credinţă
2:2
Cap. 1:13.
, în dragoste, în răbdare. 3Spune
2:3
1 Tim. 2:9,10
3:111 Pet. 3:3,4
că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, 4ca să înveţe pe femeile mai tinere să-și
2:4
1 Tim. 5:14
iubească bărbaţii și copiii, 5să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse
2:5
1 Cor. 14:34Efes. 5:22Col. 3:181 Tim. 2:111 Pet. 3:1,5
bărbaţilor lor, pentru ca
2:5
Rom. 2:241 Tim. 6:1
să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. 6Sfătuiește, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi 7și dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în
2:7
1 Tim. 4:121 Pet. 5:3
toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie
2:7
Efes. 6:24
, 8de vorbire
2:8
1 Tim. 6:3
sănătoasă și fără cusur, ca
2:8
Neem. 5:91 Tim. 5:141 Pet. 2:12,15
3:16
potrivnicul să
2:8
2 Tes. 3:14
rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. 9Sfătuiește pe robi
2:9
Efes. 6:5Col. 3:221 Tim. 6:1,21 Pet. 2:18
să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în
2:9
Efes. 5:24
toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, 10să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca
2:10
Mat. 5:16Filip. 2:15
să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. 11Căci harul
2:11
Rom. 5:151 Pet. 5:12
lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost
2:11
Luca 3:6Ioan 1:91 Tim. 2:4
arătat 12și
2:12
Luca 1:75Rom. 6:19Efes. 1:4Col. 1:221 Tes. 4:7
ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea și
2:12
1 Pet. 4:21 Ioan 2:16
cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, 13așteptând
2:13
1 Cor. 1:7Filip. 3:202 Pet. 3:12
fericita noastră nădejde
2:13
Fapte 24:15Col. 1:5,233:7
și arătarea
2:13
Col. 3:42 Tim. 4:1,8Evr. 9:281 Pet. 1:71 Ioan 3:2
slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. 14El S-a
2:14
Gal. 1:4
2:20Efes. 5:21 Tim. 2:6
dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curăţească
2:14
Evr. 9:14
un norod
2:14
Exod 15:16
19:5Deut. 7:6
14:2
26:181 Pet. 2:9
care să fie al Lui, plin de râvnă
2:14
Efes. 2:10
pentru fapte bune. 15Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră
2:15
2 Tim. 4:2
cu deplină putere. Nimeni
2:15
1 Tim. 4:12
să nu te dispreţuiască.

3

31Adu-le aminte să

3:1
Rom. 13:11 Pet. 2:13
fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să
3:1
Col. 1:102 Tim. 2:21Evr. 13:21
fie gata să facă orice lucru bun, 2să nu vorbească de rău
3:2
Efes. 4:31
pe nimeni, să nu fie gata de ceartă
3:2
2 Tim. 2:24,25
, ci cumpătaţi
3:2
Filip. 4:5
, plini de blândeţe
3:2
Efes. 4:2Col. 3:12
faţă de toţi oamenii. 3Căci și noi eram
3:3
1 Cor. 6:11Efes. 2:1Col. 1:21
3:71 Pet. 4:3
altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâţi și urându-ne unii pe alţii. 4Dar, când s-a arătat bunătatea
3:4
Cap. 2:11.
lui Dumnezeu
3:4
1 Tim. 2:3
, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, 5El ne-a mântuit nu
3:5
Rom. 3:20
9:11
11:6Gal. 2:16Efes. 2:4,8,92 Tim. 1:9
pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii
3:5
Ioan 3:3,5Efes. 5:261 Pet. 3:21
din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 6pe care L-a
3:6
Ezec. 36:25Ioel 2:18Ioan 1:16Fapte 2:23
10:45Rom. 5:5
vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; 7pentru ca
3:7
Rom. 3:24Gal. 2:16
, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem
3:7
Rom. 8:23,24
în nădejde
3:7
Cap. 1:2.
moștenitori ai vieţii veșnice. 8Adevărat
3:8
1 Tim. 1:15
este cuvântul acesta, și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi
3:8
Vers. 1,14. Cap. 2:14.
în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni! 9Dar de
3:9
1 Tim. 1:42 Tim. 2:23
întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la Lege, ferește-te, căci
3:9
2 Tim. 2:14
sunt nefolositoare și zadarnice. 10După întâia
3:10
2 Cor. 13:2
și a doua mustrare, depărtează-te
3:10
Mat. 18:17Rom. 16:172 Tes. 3:6,142 Tim. 3:52 Ioan 10
de cel ce aduce dezbinări, 11căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit
3:11
Fapte 13:46
. 12Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic
3:12
Fapte 20:42 Tim. 4:12
, grăbește-te să vii la mine în Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. 13Ai grijă de legiuitorul Zena și Apolo
3:13
Fapte 8:24
, să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. 14Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să
3:14
Vers. 8.
fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu
3:14
Rom. 15:28Filip. 1:11
4:17Col. 1:102 Pet. 1:8
stea neroditori. 15Toţi cei ce sunt cu mine îţi trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credinţă.

Harul să fie cu voi cu toţi! Amin.