Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Adu-le aminte să

3:1
Rom. 13:11 Pet. 2:13
fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să
3:1
Col. 1:102 Tim. 2:21Evr. 13:21
fie gata să facă orice lucru bun, 2să nu vorbească de rău
3:2
Efes. 4:31
pe nimeni, să nu fie gata de ceartă
3:2
2 Tim. 2:24,25
, ci cumpătaţi
3:2
Filip. 4:5
, plini de blândeţe
3:2
Efes. 4:2Col. 3:12
faţă de toţi oamenii. 3Căci și noi eram
3:3
1 Cor. 6:11Efes. 2:1Col. 1:21
3:71 Pet. 4:3
altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâţi și urându-ne unii pe alţii. 4Dar, când s-a arătat bunătatea
3:4
Cap. 2:11.

lui Dumnezeu
3:4
1 Tim. 2:3
, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, 5El ne-a mântuit nu
3:5
Rom. 3:20
9:11
11:6Gal. 2:16Efes. 2:4,8,92 Tim. 1:9
pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii
3:5
Ioan 3:3,5Efes. 5:261 Pet. 3:21
din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 6pe care L-a
3:6
Ezec. 36:25Ioel 2:18Ioan 1:16Fapte 2:23
10:45Rom. 5:5
vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; 7pentru ca
3:7
Rom. 3:24Gal. 2:16
, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem
3:7
Rom. 8:23,24
în nădejde
3:7
Cap. 1:2.

moștenitori ai vieţii veșnice. 8Adevărat
3:8
1 Tim. 1:15
este cuvântul acesta, și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi
3:8
Vers. 1,14. Cap. 2:14.

în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni! 9Dar de
3:9
1 Tim. 1:42 Tim. 2:23
întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la Lege, ferește-te, căci
3:9
2 Tim. 2:14
sunt nefolositoare și zadarnice. 10După întâia
3:10
2 Cor. 13:2
și a doua mustrare, depărtează-te
3:10
Mat. 18:17Rom. 16:172 Tes. 3:6,142 Tim. 3:52 Ioan 10
de cel ce aduce dezbinări, 11căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit
3:11
Fapte 13:46
. 12Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic
3:12
Fapte 20:42 Tim. 4:12
, grăbește-te să vii la mine în Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. 13Ai grijă de legiuitorul Zena și Apolo
3:13
Fapte 8:24
, să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. 14Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să
3:14
Vers. 8.

fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu
3:14
Rom. 15:28Filip. 1:11
4:17Col. 1:102 Pet. 1:8
stea neroditori. 15Toţi cei ce sunt cu mine îţi trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credinţă.

Harul să fie cu voi cu toţi! Amin.